Saf Şiir Boşluk Doldurma

  • Türk edebiyatında “Saf Şiir” (Öz Şiir) eğilimi ……………………………..’in “……………………………………………” adlı makalesiyle (Türk edebiyatında ilk poetika örneği kabul edilir) başlar.
  • Şair için önemli olan ……………………………………….…… yazmaktır.
  • Şiir, soylu bir sanat olarak kabul edilir.
  • Bu anlayışla kendilerine özgü ………………………….. düzeni oluştururlar. Özgün ve yaratıcı olan bu imgeler, dilin mantığına uygun ve dilin anlam alanını genişletip dile yeni olanaklar sunacak bir yapıya sahiptir. 
  • Saf şiir anlayışında …………………….… tavır ön plandadır.
  • Bu anlayıştaki şairler ……………..…………. bilgiden uzak durulur.
  • Şiiri soylu bir sanat olarak kabul eden bu şairlerde düşsel (hayali) ve …………………. yön ağır basar.
  • İçsel ve bireyci bir yaklaşımla evrensel insan tecrübesini dile getirirler.
  • Gizemsellik, simgecilik, bireysellik, ruh, ölüm, masal, rüya, mit temalarının yoğunca işlendiği bu şiirler zekâ ve bilincin disipliniyle bütünleştirilerek yazılmıştır.
  • Ahenk söyleyiş tarzı, ritim, kafiye ile sağlanır.
Dosyanın tamamını aşağıdan indirebilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.