Kaynakça

Abbas Sayar 
 • Klişelerden Uzak Bir Köy Romancısı Abbas Sayar, Sevil Tomur
 • Ahmet Güner Sayar ile Abbas Sayar Üzerine Söyleşi, Ercan Köksal
 • Abbas Sayar Romanlarında Tabiat Algısı, Aybige Başeğmez Çetin
Adalet Ağaoğlu
 • Adalet Ağaoğlu'nun Roman ve Tiyatrolarında Kadın ve Kadın Eğitimi, Duygu Gören
 • Adalet Ağaoğlu'nun Tiyatrolarında İnsanın İnsana Anlatılması, Gıyasettin Aytaş
 • Adalet Ağaoğlu'nun Fikrimin İnce Gülü Adlı Romanının İncelenmesi, Kamuran Eronat
Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Antalyalı Genç Kıza Mektup (Bahçe dergisi 22.sayı)
 • Yeni Arayışlar Işığında Ahmet Hamdi Tanpınar, Gazi Berber
 • Tanpınar'ın Şiir Anlayışı ve Şiirinin Kaynakları Üzerinde Bir İnceleme, Elif Emine Özer
 • Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Şiirlerinde Kafiye Unsurları, Burçin Asna
 • Tanpınar'ın Roman Tekniği Üzerine, Hülya Bayrak Akyıldız
Abdülhak Hamit Tarhan
 • Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Aydınlık Bir Yüz: Abdülhak Hamit Tarhan
 • Abdülhak Hamit'in Sanatında Tabiatın Yeri
 • Abdülhak Hamit Tarhan - Türk Edebiyatı Mayıs 1987
 • Abdülhak Hamit Tarhan'ın Eserlerinde Tarih ve Hükümdarlar
 • Abdülhak Hamit Tarhan'ın Tiyatroları Üzerinde Bir Araştırma ve İnceleme, Oğuzhan Karaburgu
Abdülhak Şinasi Hisar
 • Geçmiş Zaman Peşinde Bir İstanbul Âşığı: Abdülhak Şinasi Hisar, Abdullah Uçman 
 • Abdülhak Şinasi Hisar'ın Söyleminde Gelenek, Alena Ramiç 
 • Geleneksel ile Modern Arasında: "Fahim Bey ve Biz", Mustafa Kutlu 
Abdürrahim Karakoç
 • Abdürrahim Karakoç, Ramazan Avcı
 • TDV İslam Ansiklopedisi Abdürrahim Karakoç Maddesi, Nurettin Albayrak
 • Türk Dili Dergisi, Nail Tan
Ahmet Hikmet Müfütüoğlu
 • Türk Edebiyatında Orta Asya’dan Söz Eden İlk Roman: Gönül Hanım, Mümine ÇAKIR
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Ahmet Hikmet Müftüoğlu Maddesi, Alim Kahraman
 • Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını, Şefika Durmaz
Ahmet Kutsi Tecer
 • Ahmet Kutsi Tecer ve Tiyatro Edebiyatımıza Katkısı, Gıyasettin Aytaş
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Ahmet Kutsi Tecer Maddesi
 • Ahmet Kutsi Tecer'in Şiirlerinde İmajlar, Prof.Dr.Himmet Uç
Ahmet Mithat Efendi
 • Bir Medeniyet Algılaması Olarak Ahmed Midhat Efendi'nin Paris'i
 • Bilgiye Açılan Kapılar: Ahmet Mithat Efendi ve İsmail Gaspıralı'nın Eserlerinde Avrupalı Kadınlar (Yüksek Lisans Tezi)
 • Ahmet Mithat ve Felatun Bey ile Rakım Efendi Romanında Değerler Eğitimi
 • Yeni Türk Edebiyatı Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi Ekim 2016
 • Tanzimat Döneminde Bir Aydın Olarak Ahmet Mithat Efendi ve Düşünce

  Ahmet Muhip Dıranas
   
 • Ahmet Muhip Dıranas’ın Söz Varlığı, Yüksek Lisans Tezi, Ebru Özçalışkan
 • Ahmet Muhip Dıranas’ın Şiirinde Biçim Denemeleri,Dr. Oktay Yivli
 • Şair Ahmet Muhip Dıranas’ın Oyun Yazarlığı, Yakup Çelik
 • Ahmet Muhip Dıranas 100 Yaşında! Semiha Şentürk
  Ahmet Paşa

 • Ahmet Paşa Divanı'nda Türler

 • Ahmet Vefik Paşa

 • Yenileşme Dönemi Türk Tiyatrosu ve Ahmet Vefik Paşa

 • Ahmet Rasim

 • Bir İstanbul Yazarı Ahmet Rasim, Cumhuriyet Gazetesi, 1994
 • İslam Ansiklopedisi Ahmet Rasim Maddesi
 • Türk Şairleri Dergisi Ahmet Rasim Özel Sayısı 1936
 • Ahmet Rasim'in "Muharrir Bu Ya" Adlı Eserinin İncelenmesi
Ahmet Şuayb 
 • Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Kenan Akyüz 
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Ahmet Şuayb Maddesi, Abdullah Uçman 
 • Ahmet Şuayb'ın "Muhasebe-i Edebiyye" ve Diğer Yazıları, Fatih Sakallı
Aka Gündüz
 • Aka Gündüz'ün Hayatı, Sanatı ve Eserleri, Metin Oktay
 • Aka Gündüz'ün Roman, Hikaye ve Tiyatrolarında Sosyal Meseleler, Mehmet Güneş
Ali Ekrem Bolayır 
 • Ali Ekrem Bolayır, TDV İslam Ansiklopedisi, İsmail Parlatır
 • Ali Ekrem Bolayır'ın Biyografisine Katkılar, Âdil Gür
 • Ali Ekrem Bolayır'ın Lisân-ı Osmânî Adlı Manzum Eseri ve Bu Eserde Osmanlı Türkçesi Üzerine Dile Getirdiği Görüşleri, Zübeyde Şenderin
Anonim Halk Edebiyatı 
 • Türkü Söyleme Geleneği ile Türkülerde Tür, Şekil ve Tasnif Üzerine Düşünceler, Erman Artun
Aşık Mahzuni Şerif
 • Âşık Tarzı Halk Şiirlerinin Günümüz Müzik Anlayışı İle Yeniden Yorumlanması: Âşık Mahzuni Şerif Örneği, Samet Kılıç
 • TDV İslam Ansiklopedisi Aşık Mahzuni Şerif Maddesi, Nurettin Albayrak
Avrupa'da Bir Cevelan (Seyahatname)
 • Avrupa’da Bir Cevelan’da Türklükle İlgili Meseleler Levent Ali Çanaklı
 • Ahmet Mithat Efendi'nin Seyahat Rotası, Reşat Arıca
 • Edebiyatın Kaynağı Olarak Seyahatnameler Bâki Asiltürk
 • On Dokuzuncu Yüzyıl İngiliz Seyahat Edebiyatında Osmanlı’nın; Osmanlı Seyahat Edebiyatında da Avrupalıların Yansımaları, Muhuttin Doğan
Ayşe Kulin
 • Ayşe Kulin'in Yapıtlarında Toplumsal Sorunlar ve Eğitim, Dilek Yumru
 • Ayşe Kulin'in veda Adıl Romanının İçerik ve Biçim İncelemesi, Aysel Ciğerlioğlu
 • Biyografiyle Roman Arasında: Adı Aylin, Ayşenur İslam
 • Ayşe Kulin'in Hayatı, Sanatı ve Eserleri, Vedat Yeşilçiçek
Bâkî
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Baki Maddesi, Mehmet Çavuşoğlu
 • Kanuni Sultan Süleyman Han İçin Yazılan İki Mersiyenin Karşılaştırılması, Uğur Gürsu
 • Baki'nin Bir Gazelinde Ses-Anlam İlişkisi, Hasan Kaplan
Bayburtlu Zihni
 • Tarihin Tanığı Bir Şair: Bayburtlu Zihni, Gülhan Atnur 
 • Bayburtlu Zihni, Abdullah Uçman
Cahit Sıtkı Tarancı  
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Cahit Sıtkı Tarancı Maddesi, İnci Enginün
 • Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Otuz Beş Yaş" Şiirinde Metaforik Yapının İnşası, Yrd. Doç. Dr. Şeyda Başlı
 • Oktay Akbal'ın Köşe Yazısı, "Yaşayıp Öldüğümü Kimseler Bilmeyecek"
 • Cahit Sıtkı ve Garip hareketi, Prof. Dr. Mustafa Apaydın
 • Doğumunun 100.Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu
 • Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerindeki ‘Ayna’ İmgesine Psikanalitik Bir Yaklaşım, Servet Tiken
 • Cahit SıtkıTarancı’nın Şiirlerine Psikanalitik Bir Yaklaşım, Mustafa Karabulut
 • Arafta Bir Şair: Cahit Sıtkı Tarancı'nın Şiirlerinde Hayattan Ölüme Varolma Trajedisi, İbrahim Tüzer
 • Cahit Sıtkı Tarancı’da Düş ve Gerçek Çatışması, Kamuran Eronat
Cemil Meriç
 • Cemil Meriç'in Denemeleri Üzerine Bir İnceleme, Mehmet Akif Sümer
 • TDV İslam Ansiklopedisi Cemil Meriç Maddesi, Mustafa Armağan
Cemil Süleyman
 • Cemil Süleyman’ın Siyah Gözler Romanından Hareketle Bir Kadının Paranoid Bozuklukları, Nazlı Memiş Baytimur
 • Cemil Süleyman Alyanakoğlu’nun Timsal-İ Aşk Adlı Hikâye Kitabı Üzerine Bir İnceleme, Dilara Erdem Yazar
 • Cemil Süleyman'ın Eserlerinde Kadın, Büşra Çelebi
Cengiz Dağcı
 • Cengiz Dağcı’nın "O Topraklar Bizimdi" Romanına Yakın Tarih Edebiyat İlişkisi Açısından Bir Yaklaşım Reyhan Çelik
 • Cengiz Dağcı’nın Eserleri ve Yazılmamış Tarih, Hilmi Özden
 • Cengiz Dağcı’nın "Dönüş" Romanına Teknik ve Tematik Açıdan Bir Yaklaşım
 • Tanzimat'tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, YKY İstanbul
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Cengiz Dağcı Maddesi, Alim Kahraman
Dede Korkut Hikayeleri
 • Dede Korkut Alp Eren Midir? Korkut Adı Üzerine Yeni Bir Etimoloji Denemesi, Mehmet Vefa Nalbant
 • Dede Korkut Kitabını Oluşturan Destanlardaki OrtakÖzellikler, Kerime Üstünova
 • Dede Korkut Hikâyelerinde Sosyal Hayat, Ruhi Kara - Oğuzhan Yılmaz
 • Dede Korkut Kitabı, Muharrem Ergin
 • Dede Korkut'un Kişiliği İle İlgili Efsaneler, Hasan Özdemir
 • Dede Korkut, Oguz Elleri ve Kafkaslar, Yrd.Doç.Dr.Üçler Bulduk
Dertli
 • Dertli Kolundaki Aşıklarda Klasik Türk Şiirinin Etkileri
 • Aşık Dertli ve Sosyal İçerikli Şiirleri Üzerinde Bir Tahlil Denemesi
 • Türk Halk Şiirinde Sosyal Hayat Bağlamında Aşık Dertli'nin Fes Redifli Şiiri
Divan Edebiyatı (Genel)
 • Klasik Türk Edebiyatında Padişahlara Yapılan Yergiler, Murat Öztürk
 • Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Çerçevesinde Bir Nazire Geleneği Örneği, Doğan Evecen
 • Divan Şiirinde Fahriye, Tuba Işınsu İsen
 • Fatih Devri Türk Edebiyatına Genel Bir Bakış, Atabey Kılıç
 • Açıklamalı Gazelller (Büyük Türk Klasikleri)
Divan Şiiri Nazım Türleri 
 • Divan Şiirinde Fahriye, Tûbâ Işınsu İsen
 • Türk Edebiyatı'nda Hilye ve Cevri'nin "Hilye-i ÇarYar-ı Güzin"i, Abdulkadir Erkal
 • Şeyhi ve Hadis-i Erbain Tercümesi, Prof. Dr. Sadık Cihan
 • Kıyâfet-Nâme-i Cedîde Hakkında, Dr. Mehmet Kırbıyık
 • Lugaz ve Nedîm’den Bir Örnek, Sibel Üst
 • Türk Edebiyatında Mersiyeler, M. Zeliha Stebler Çavuş
 • Mevlit ve Türk Edebiyatında Mevlit Türü, Semra Alyılmaz
 • Sûrnâmelerde 1582 Şenliği, Gülsüm Ezgi Korkmaz
 • Şehrengizler ve BursaŞehrengizlerinde Güzeller, Emine Tuğcu
Ebubekir Hazım Teperyan
 • Niğdeli Bir Devlet Adamının Romanı: "Küçük Paşa", Adem Özbek
 • Ebubekir Hazım Tepeyran'ın Küçük Paşa Romanına Yansıyan Köy Hayatı
 • Ebubekir Hazım Teperyan, Eski Şeyler, İbrahim Özen - Tuğba Özen
Ece Ayhan
 • Ece Ayhan'ın Şiirleri Üzerine Bir Araştırma, Erdoğan Kul
 • Ece Ayhan, Yort Savul
Edebi Akımlar
 • Hümanizm'in Çıkışı ve Yayılışı M.Şükrü Akkaya 
 • Toplumsal Olayların Etkisiyle Gelişen Üç Büyük Akımın Türk ve Dünya Edebiyatında İzleri, Ömer Tuğrul Kara
 • Gerçekçilik, Enise Kantemir
 • Modernliğin Kaynakları: Rönesans Üzerine Bir Değerlendirme, İsmail Coşkun
 • Antik Çağın Giriştiği Çabanın Uzatılması ya da Rönesans, Binnur Gürler
 • Türk ve Dünya Edebiyatlarındaki Örnekleriyle Edebi Akımların Öğretimi, Yüksek Lisans Tezi, Gönül Türüt Kes
 • Geçmişten Günümüze Gerçeküstücülük, Yeliz Biber Vangölü
Edebi Sanatlar
 • Edebî Sanatlar, Nurullah ÇETİN
 • Reklam Dilinde Kullanılan Edebi Sanatlar, Bekir Çınar-Leman Karahan
 • Ali Nihat Tarlan'ın Edebi Sanatlarına Farklı Bir Yaklaşım, M.Ali Yekta Saraç
 • Eski Türk Edebiyatına Giriş: Söz Sanatları, M.A. Yekta Saraç
Eflatun Cem Güney
 • Eflatun Cem Güney’in Derleyip Yazdığı Masalların Çocuklarda Karakter Eğitimi Açısından İncelenmesi, Osman Kaplan
 • 20. Yüzyıl Türk Edebiyatı, Mahir Ünlü - Ömer Özcan
Eleştiri
 • Cumhuriyet Döneminde Edebi Eleştiri, Hüseyin Özçelebi
 • Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Edebiyatında Tenkidin Genel Seyri, Yasin Beyaz
Emin Bülent (Serdaroğlu)
 • Ömer Seyfettin ve Emin Bülent Serdaroğlu, Sinem İnce
 • Emin Bülent Serdaroğlu'nun Hayatı ve Şiirleri Üzerine Bir Araştırma, Mahmut Bıyık
 • Unutulanlardan Bir Kahraman Şair, Hicran Göze
Erdal Öz
 • Erdal Öz Hayatı, Eserleri ve Sanatı; Emrah Ceylan
 • Erdal Öz'ün Hayatı ve Eserleri, Serpil Yıldırım
Enderunlu Fâzıl
 • TDV İslam Ansiklopedisi Enderunlu Fâzıl Maddesi, Sabahattin Küçük 
 • I. Abdülhamit’in Şehzadelerinin Bed’-i Besmele Törenini Anlatan Enderunlu Fâzıl’ın Sûrnâme-i Şehriyâr’ı Üzerine, Neslihan Koç Keskin 
 • Fâzıl’ın Çengileri: Çengînâme Üzerine, Neslihan İlknur Keskin 
 • Enderunlu Fazıl Divanı’nda Yahudilikle İlgili Unsurlar ve Andnâme-i Yehûdî-Beçe, Ozan Yılmaz
Enderunlu Vâsıf 
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Enderunlu Vasıf Maddesi, Abdulkadir Karahan
 • Enderunlu Vasıf Divanı'nda Mizah, İsmail Avcı
 • Enderunlu Vasıf'ın "Gönlümdeki" Redifli Gazelinde Tasavvufî Söylem, Ahmet Doğan
Enis Behiç Koryürek
 • TDV İslam Ansiklopedisi Enis Behiç Koryürek Maddesi 
 • Enis Behiç Koryürek'in Şiirleri Üzerine Bir İnceleme, Dr. Kazım Çandır
 • Varidat-ı Süleyman pdf kitap
Evliya Çelebi
 • Sorularla Evliya Çelebi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ülkü Çevik Şavk 
 • TDV İslam Ansiklopedisi Evliya Çelebi Maddesi
 • Evliya Çelebi’nin Seyahatname'sinde Makedon Şehirleri ve Onların Tasviri, Mariya Leontiç
Falih Rıfkı Atay
 • Hatıradan Ütopyaya: Falih Rıfkı Atay, Funda Selçuk Şirin 
 • Ölümünün 10. Yıl Dönümünde Falih Rıfkı Atay, Hikmet Dizdaroğlu
Faruk Nafiz Çamlıbel 
 • Faruk Nafiz Çamlıbel'in Oyunlarında Türk Tarih Tezi, Abdülkerim Dinç
 • Faruk Nafiz'in Şiiri ve Han Duvarları'nın Kaynakları Üzerine Notlar, Cevdet Kudret
 • Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Memleketçi" Şiirlerinde Anadolu ve Anadolu İnsanına Dair Tuhaf Manzaralar, Nuri Sağlam
 • Memleket Edebiyatının Romana Yansıyan Bir Yüzü: Faruk Nafiz Çamlıbel’in Yıldız Yağmuru Adlı Romanı, Servet Tiken
 • Beş Hececilerde Bir Değer Olarak Milli Romantik Duyuş Tarzı, Duygu Kuş
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Faruk Nafiz Çamlıbel Maddesi
 • Faruk Nafiz Çamlıbel'in Sanat Şiiri Üzerine Anlambilimsel / Göstergebilimsel Bir İnceleme, Fethi Demir
Fatma Aliye Hanım
 • Fatma Aliye Hanım'ın Romanlarında Din Algısı, Mehmet Özdemir-Ozan Alevli
 • Osmanlı’da Kadının Uyanışı: Fatma Aliye Hanım, Gülnaz Gezer Baylı
 • Fatma Aliye Hanım'ın Eserlerinde Kadın Olgusu, Hayrunnisa Ünsal
 • Tanzimat'tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Fatma Aliye Hanım Maddesi, H. Emel Aşa
Fecr-i Ati Edebiyatı
 • Fecr-i Ati Encümeni Edebiyatı, Cafer Şen
Ferit Edgü 
 • Ferit Edgü'nün Romanlarında Yabancılaşma, Özge Kılıç
 • Ferit Edgü'nün "Yolcu" Adlı Küçürek Öyküsünde Yurtsuzluk İtkisi, Veysel Şahin
Fuzuli
 • Fuzuli, Rind ve Zahid
 • Külliyat-ı Divan-ı Fuzuli (TBMM Kütüphanesi Orijinal Metin)
 • Fuzuli'nin Poetikası, Muhammet Nur Doğan
Füruzan
 • Füruzan'ın Gözünden Almanya: "Berlin’in Nar Çiçeği" Adlı Eserde Ötekileştirme Olgusu ve Ortak Payda, Burcu ÖZTÜRK, Hikmet ASUTAY
 • Füruzan'ın Hikayeciliği Üzerine Bir Araştırma, Gülten Bulduker
 • "Öteki"ne Aşk ya da Bir Mazide Kalış hikayesi: Gül Mevsimidir, Mehmet Güneş
Garip Akımı (1.Yeni Hareketi)
 • Sultan Süleyman'dan Süleyman Efendiye, Tarık Özcan
 • Orhan Veli'nin "Eskiler Alıyorum" Şiirine Eleştirel Bir Yaklaşım, Ahmet Aydın
 • Orhan Veli ve Geleneksel Türk Şiiri, Rıza Bağcı 
 • Orhan Veli'nin Şiirlerinde Çocuksu Söylem, Mehmet Ulucan
Geleneksel Türk Tiyatrosu
 • Köy Seyirlik Oyunları, Nurhan Karadağ, İş Bankası Kültür Yayınları
 • Osmanlı Döneminde Geleneksel Türk Tiyatrosunun Genel Görünümü, Dilaver Düzgün
 • Oyuncu Meddah ya da “Kendi ve Diğerleri” Mekanizması, Mustafa Sekmen
 • Başlangıcından 1983'e Türk Tiyatro Tarihi, Metin And
Güngör Dilmen
 • Başkaldıran Kadının Dramı: Kurban, Mehmet Güneş 
 • Güngör Dilmen'in Kurban Oyununu Stanislavski Yöntemiyle İncelenmesi, Aslı Aybars
Hacı Bayram Veli 
 • Osmanlılarda İlk Yerel Manevi Oluşum: Hacı Bayram Veli veBayramiyye Ekolünün Anadolu’ya Etkisi, Hamdi Kızıler
 • İsmail Hakkı Bursevî’nin “Serh-İ Ebyât-I Hacı Bayram-IVelî” Adlı Eseri, Arzu Polatoğlu
Hacı Bektaş-ı Veli
 • Yeniçeri Ocağının Manevi Eğitimi ve Bektaşilik, Osman Eğri
 • Bir Anadolu Ereni Hacı Bektaş-ı Veli: Hayatı, Eserleri ve İnsan Anlayışı, Bayram Ali Çetinkaya
 • Bektaşilikte Dört Kapı Kırk Makam, Hüseyin Özcan
 • Toplumsal Açıdan Erenlerin Ser Çeşmesi, Hacı Bektaşi Veli, Çiğdem Aktaş

 • Halide Edip Adıvar

 • Halide Edib Adıvar'ın Son Dönem Romanlarında İstanbul'da Gündelik Hayat ve Müzik
 • Kitap Belleten, İstiklal Savaşı Hatıraları, Kitap Tanıtımı
 • Halide Edip'te Kadın Hakları, Ayfer Yılmaz
 • Halide Edip Romanlarında Toplumsal Eleştiri, Olcay Önertoy
Halikarnas Balıkçısı 
 • 3 Eylül 1995 Tarihinde Yayımlanmaya Başlayan Yazı Dizisi, Nebil Özgentürk
 • Halikarna Balıkçı'sının Doğa-İnsan İkilemi Felaketler Romanı: Aganta Burina Burinata, Refika Altıkulaç Demirdağ
 • Akdeniz Kültürü Üzerine Bir Sözlükçü ve Etimolog: Halikarnas Balıkçısı, Mehmet Turgut Berbercan
 • Taha Toros Arşivi 512529
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Cevat Şakir Kabaağaçlı Maddesi, Cüneyd Okay
Halit Fahri Ozansoy 
 • Beşinci Ölüm Yılında Halit Fahri Ozansoy, Behçet Necatigil
 • Halit Fahri Ozansoy'un Ölüm Haberi, Gazete Sayfası
 • Halit Fahri Ozansoy'un Bibliyografyası, Adem Çalışkan
 • Halit Fahri Ozansoy'un Oyunlarında Halk Kültüründen Gelen Unsurlar, Abdülkerim Dinç
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Halit Fahri Ozansoy Maddesi
Halit Ziya Uşaklıgil
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Halit Ziya Uşaklıgil Maddesi,Zeynep Kerman
 • Nesl-i Ahir’de Bir Meşrutiyet Aydını: Süleyman Nüzhet,Hüseyin Yaşar
 • Zümre Farklılığının Sebep Olduğu Bir Çatışmanın Romanı “Ferdive Şürekası”, Fatih Sakallı
 • Halit Ziya Uşaklıgil Romanlarındaki Şahısların Antagonist Davranışları, Ömer Kurt
Halk Hikayeleri - Masal
 • Aşıklardan Halk Hikayeleri, Derleyen Tuğrul Yılmaz, toplam 455 sayfa
 • Türk Halk Hikayelerinin Genel Özellikleri, Tasnifi ve Taş Baskısı, Nurettin Albayrak
 • Tür Özellikleri ve Tarihlerine Göre Türk ve Dünya Masalları, Ali Fuat Arıcı
 • Masal ve Türkü, İbrahim Gökbakar
 • Masallar, Editör Prof. Dr. M.Öcal Oğuz
 • Masalın Masalı'nda Yaşamın Gerçekliği, Doç. Dr. Ümran Deveci

 • Halk Şiiri
 • Halk Şiirinde Biçim ve Tür, Doğan Kaya
Hasan Hüseyin Korkmazgil
 • Hasan Hüseyin Korkmazgil'in Şiirine Dil Kullanımları Açısından Bir Bakış, Hasan Özdemir
 • Türk Şiirinde Halk Kültürü Unsurlarının Kullanımına Yetkin Bir Örnek: Hasan Hüseyin Korkmazgil, Ahmet Keskin
Hüseyin Cahit Yalçın
 • Hüseyin Cahit Yalçın'ın Dil ile İlgili Düşünceleri, Caner Kerimoğlu
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Hüseyin Cahit Yalçın Maddesi, Ömer Faruk Huyugüzel
Hüseyin Nihal Atsız
 • 20. Yüzyılın Büyük Türkçüsü, Toker 1977 Aralık Sayısı, Osman Nuri Ekiz
 • Hüseyin Nihal Atsız’ın Ruh Adam Romanında Yer Alan Tip ve Karakterlerin İncelenmesi, Ahmet Evis
 • Hüseyin Nihal Atsız'ın Romanlarında Fantastiğin İzleri, Ahmet Evis
 • Dalkavuklar Gecesi - Z Vitamini, Furkan Küçüktepe
Hüseyin Rahmi Gürpınar
 • Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Romanlarında Ahlak Sorunsalı, Doktora Tezi, Ali Serdar
İkinci Yeni Hareketi
 • Öteki Bilinç: Gerçeküstücülük ve İkinci Yeni, Müesser Yeniay
 • İkinci Yeni Şiirinde Yeni Dünya: Ortadoğu ve Afrika, Yrd. Doç. Murat Kacıroğlu
 • Türkçenin Kuralları Dışına Çıkan Bir Topluluk: İkinci Yeniciler, Dr. Ömer Tuğrul Kara
 • Cemal Süreya'nın "Folklor Şiire Düşman" Başlıklı Denemesi Işığında "Yunus ki Sütdişleriyle Türkçenin" Adlı Şiiri Üzerine Bir İnceleme, Dr. Mahfuz Zariç
İlhan Tarus
 • İlhan Tarus ve Vatan Tutkusu Romanı, Nur Özmel
 • İlhan Tarus’un Romanlarında Milli Mücadele, Mehmet Güler
İlk İslami Eserler
 • Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevirileri, Mehmet Ölmez
 • Kutadgu Bilig'e Göre Bey'in Özellikleri, Mehmet Zakir Sarıkaya
 • Karahanlı Türkçesi Yazı Dili Hangi Lehçeye Dayanıyordu, Akartürk Karahan
İnci Aral
 • İnci Aral'ın Romanlarında Kadın ve Kadın Sorunu, Süveyda Tanrıver
 • 1980 Sonrası Toplum Problemlerinin İnci Aral'ın Romanlarına Yansıması, Gülseren Özdemir
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
 • İslamiyet Öncesi Türk Halk Edebiyatı, Hülya Pilancı
 • İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü, Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu (ekitap)
İsmail Habib Sevük
 • TDV İslam Ansiklopedisi İsmail Habib Sevük Maddesi, Nuri Sağlam
 • Türk Dili Dergisi "Tuna'dan Batı'ya", Selçuk Karakılıç
İzzet Melih (Devrim)
 • İzzet Melih Devrim’in Hayatı, Eserleri ve Edebiyata İlişkin Görüşleri, Erdoğan Kul
 • Doğu’dan Batı’ya Yönelen İki Nefer: Şekip ve Naşit, Ece Serrican Kabalcı
 • Türk Romanında Basın Hayatı (Başlangıcından II. Dünya Savaşı’na) Tayfun Haykır
 • Tanzimat'tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi C. 2. İstanbul: YKY
 • İzzet Melih'in Sermed Adlı Romanının Çeviriyazı ve İncelenmesi, Cansu Oral
Kadı Burhanettin
 • Kadı Burhanettin Divanı, Muharrem Ergin
 • Kadı Burhanettin Divanı: Anlam Çerçevesi, Şahin Sürmeli
 • Kadı Burhaneddin'in Kimlik ve Kişilik Yapısı ile Hayata Bakış Tarzının Tuyuğlarına Yansıması, Rıfat Araz
Karacaoğlan
 • Karacaoğlan'ın Düşünce Yapısı Ahlak Anlayışı ve Karacaoğlan Şiirlerinde Erotik Öğeler, İsmail Arslan
 • XVII. Yüzyıl Saz Şairi Çukurovalı Karacaoğlan ile İlgili Bir Değerlendirme, Prof. Dr. Umay Günay
Kaygusuz Abdal
 • Kaygusuz Abdal, Yaşadığı Çağ ve Yaşamı, Dr. Mehmet Yardımcı
Kayıkçı Kul Mustafa
 • İslam Ansiklopedisi Kayıkçı Kul Mustafa Maddesi
Keçecizade İzzet Molla
 • Keçecizade İzzet Molla (Hayatı-Sanatı-Edebî Kişiliği), Doç.Dr. Ramazan Korkmaz 
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Keçecizade İzzet Molla Maddesi, Naci Okçu 
 • Sürgün Yolunda Bir Yenileşme Serüveni: Mihnet-Keşan, Derya Tüzün
Kemal Tahir
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Kemal Tahir Maddesi, Kemal Kahraman
 • Esir Şehrin İnsanları Üzerine Bir Deneme, Mustafa Karabulut
 • Kemal Tahir Romanlarında Erkek Kahramanlar, Haldun Çolak
 • Devlet Ana Romanı Üzerine Bir İnceleme, Mustafa Karabulut
Kemalettin Kamu
 • Kemalettin Kamu'nun Eserlerinde Halk Kültürü Ögeleri - Folklorik Ögeler, Bilal Tekin
 • Kemalettin Kamu'nun Şiirlerinde Poetik Yapı: İmaj, Dil ve Üslup, Özden Apaydın 
 • Kemalettin Kamu'nun Hayatı, Sanatı, Şahsiyeti ve Hicret Şiirinin Tahlili, Ahmet Adıgüzel
Koçi Bey
 • Osmanlı Klasik Döneminde İdari Reform Hareketleri: Koçi Bey Risalesi, Ali Fuat Gökçe
 • Koçi Bey’in IV. Murat’a ve I. İbrahim’e Sunduğu Risalelerin Farklılıkları ve Karşılaştırması, Nejla Ceyhan
Köroğlu
 • Halk Anlatılarında Yer Alan Köroğlu Tipleri ve Aşık Köroğlu'nun Bu Tipler Arasındaki Yeri, Doç. Dr. Ali Yakıcı
 • Osmanlı Tarihinde Adı Karışan Saz Şairi, Koroğlu, Cahit Öztelli
Küçük İskender
 • 80’lerden Yükselen Bir Ses: Küçük İskender ve “bir nedeni yok yalnızca öptüm” Adlı Şiirini Okuma Denemesi, Hafize Şahin
 • Küçük İskender'in Sarı Şey Yapıtında Bedenin Yazınsallaşması, Derya Şahiner
 • Yitirdiklerimiz (Küçük İskender), TDK, Nail Tan
 • Küçük İskender Şiirine Bakışlar, Zeki Z. Kırmızı
Lale Müldür
 • Türkçe Şiirde "Kadın" Şairlerin Poetikalarının Karşılaştırmalı olarak İncelenmesi, Ruken Alp
 • Lale Müldür'ün "Divanü Lûgat-it Türk" Şiir Kitabının Gelenekle Kurduğu İrtibat, Turgay Anar
 • Gelenek ve Modernizm Ekseninde Lale Müldür Şiiri ve Şiirsel Özne, Kudret Mumcu
 • Tanzimat'tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi
Leyla Erbil
 • Leyla Erbil'in Romanlarında Cinsellik Sorunsalı, Hülya Dündar
 • Leyla Erbil'in Öykücülüğü, Seda H. Saygılı
 • Leyla Erbil ve Mustafa Kutlu'nun Hikayelerinde Teknik, Sinan Bakır
Leyla Hanım
 • Leylâ Hanım’ın Gözünden Şiir ve Şair, Musa Tılfarlıoğlu
 • Leyla Hanım Divanı'nda Leylalı Geceler, Sümeyye Bilen
 • TDV İslam Ansiklopedisi Leyla Hanım Maddesi, İsmail Ünver
 • Leyla Hanım Divanı'nın Gramatikal İndeksi, Güner Yılmaz
Mehmet Kaplan
 • 20. Yüzyıl Türk Edebiyatı, Mahir Ünlü - Ömer Özcan
 • Mehmet Kaplan'ın Nesillerin Ruhu Adlı Eserinde Kültürel Milliyetçilik Kavramı, Yusuf Taşkın-M. Özgün Harmankaya
Mehmet Rauf 
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Mehmet Rauf Maddesi, Rahim Tarım
 • Aşk ve İntihar bağlamında Ferda-yı Garam Romanı, Beyhan Kanter
 • Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Kenan Akyüz
 • Mehmet Rauf'un Yayıncılık Faaliyetleri ve Hayal-i Cedid Gazetesi, Muhammet Koç
Menakıpname
 • Türk Kültüründe Menakıpnameler ve Menakıpname Yazıcılığı, Salih Gülerer
 • Ali Nihani'nin Manzum Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi, Sedat Kardaş
 • Velilik ve Keramet Bağlamında Abdal Musa’nın Gerçek ve Menkıbevi Hayatı-Şahsiyeti, Okan Alay
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Satuk Buğra Han Maddesi; Ömer Soner Hunkan
 • Tamamlanmamış Tarihi Bir Portre: Hacı Bektaş-ı Veli, Mehmet Yazıcı
Metin Eloğlu
 • Metin Eloğlu Şiirinde Modernist Dönüşüm, Asude Erdoğan
 • Metin Eloğlu'nun Şiirlilerinde Mizah Ögeleri, Soner Akpınar - Hatice Çalışkan
 • Metin Eloğlu'nun Şiirlilerinde Toplumsaldan Bireysele Geçiş, Orhan Sarıkaya
Mevlana
 • Prof. Dr. Reşat Öngören ile Söyleşi, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Mevlânâ’ya Armağan Sayısı
 • Hümanizm ve Mevlana, Dr. Ruhattin Yazoğlu 
Memduh Şevket Esendal 
 • Memduh Şevket Esendal Toplumsal ve Siyasal Görüşleri, Tabip Gülbay
 • Ölümünün 50.Yıl Dönümünde Memduh Şevket Esendal, İsmail Çetişli
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Memduh Şevket Esendal Maddesi, İsmail Çetişli
Mithat Cemal Kuntay 
 • Mithat Cemal Kuntay'ın Üç İstanbul Romanında Tiplerin ve Dönemlerin Aynası Eşya, Nezahat Özcan
Müfit Ratip
 • II. Meşrutiyet Dönemi Tiyatro Edebiyatı, Volkan Çil
 • Tanzimat'tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi C. 2. İstanbul: YKY
 • Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Kenan Akyüz
 • Kadın-Erkek İlişkilerinde Ahlaki Dejenerasyonu İrdeleyen Bir Meşrutiyet Tiyatrosu: Müfit Ratip'in Zincir'i
Nabi 
 • Hayriyye, İnceleme, Mahmut Kaplan, Doktora Tezi
 • Nabi'nin Bir Latifesi, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Cumhur Ün
 • İslam Ansiklopedisi, Nabi Maddesi
Nahit Sırrı Örik
 • Nihat Sırrı Örik'in Romanlarında ve Hikayelerinde Yapı ve Tema, Özlem Kocabıyık
 • Nihat Sırrı Örik'in Öykülerinde Var Olamayan Aşklar, Jale Özata Dirlikyapan
 • Kıskanmak Romanında Seniha'nın Sessizlik Büyüsü, Melek Atabey 
 • Nahit Sırrı Örik'in Kıskanmak Romanında Ferik Cemal Paşa'nın "Geçkin" ve "Talihsiz" Kızı, Zeynep Tek 
 • Nahit Sırrı Örik'in Romanlarında Narsisist Entrikalar, Hülya Dündar
Namık Kemal
 • Tanzimat'ta Sonra Edebiyat ve Siyaset: Namık Kemal ve Ziya Paşa Örneği, Abdullah Uçman
 • Ölümün 100. Yılında Namık Kemal, Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1988, pdf-kitap
 • Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu,Namık Kemal'in Tiyatro Hakkındaki Görüşleri 2010
 • Namık Kemal'in Mektuplarında Dönemin, Türün ve Yazarın Diline Dair Notlar, Prof. Dr. Leyla Karahan
 • Yeni Türk Edebiyatı Roman Tahlil Ödevi, Cezmi, Cihan Anzerli
 • Namık Kemal'in Tiyatrolarında Hece Ölçüsü ile Yazılan Şiirlere Bir Bakış, Mustafa Karabulut
 • Namık Kemal'in Magosa Sürgünlüğü, Doç. Dr. Bedri Aydoğan
 • İntibah Romanında Yapı ve İzlek, Gökçen Sevim
 • Namık Kemal'in Hürriyet Kasidesi ve Tahlili, Adem Çalışkan
 • Melodram, Beden ve Gülnihal, Beliz Güçbilmez
 • Gülnihal, Eski Harf Basımı, pdf-kitap
 • 21 Aralık 1940 Vatan Gazetesi, Taha Toros Arşivi
 • Namık Kemal'de Terakki ve Maarif Düşüncesi, Mithat Aydın
 • İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemal'in Eserlerinde "Yeni insan" Tipi, Doç. Dr. Nurullah Ulutaş
 • Albay Chabert Dle Akif Bey'in Karşılaştırılması, Derya Kılıçkaya
Nazire Geleneği 
 • Türk Şiirinde Nazire, Kemal Yavuz
 • Türk Şiirinde Nazire Geleneği ve Kul Himmet'in Şiirlerinde Nazirecilik, Muzaffer Çandır
Nazlı Eray 
 • Nazlı Eray'ın Yapıtlarında otobiyografik Ögeler, Drita Çetaku
 • Nazlı Eray Öykücülüğünde Rüya, Haluk Öner
 • Nazlı Eray'ın Öykülerinde Fantastik Anlatının "Dişil Yazı"ya Dönüşümü, Meriç Kurtuluş
Nedim
 • Nedim Divanı, Prof. Dr. Muhsin Macit
 • Baki ve Nedim'in Gazellerinde Sevgilideki Güzellik Unsurları, Fatma Kandemir
 • Nedim ve Yahya Kemal'de Şarkı, Mustafa Karabulut
 • Nedim'in Bir Beytini Göstergebilimsel Çerçevede Çözümleme Denemesi,M. Celal Varışoğlu
 • Prof. Dr. Osman Horata, Mahalli/Folklorik Söylem, Eski Türk Edebiyatı Ders Notları
 • Nedim Divanı'nda Kültür Unsurları, Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Sadık Özkan
 • Bir Başka Yönden Nedim,Doç. Dr. Ziya Avşar
 • Mahallileşme ve Nedim'in Şarkıları, Rasih Erkul
Nefi
 • Prof. Dr. Osman Horata, Nefi, Eski Türk Edebiyatı Ders Notları
 • Nefi'nin Siham-ı Kaza'sı ileTürkçe Divanı'ndaki İki Farklı Üslup Üzerine Bazı Tespitler, Ahmet Akgül
 • Nefi'nin Kasidelerinde Mübalağa Sanatındaki Ayrıntılar, Ali Balalan
 • Nefi ve Gürcü Mehmet Paşa Mücadelesinin Edebi Boyutları,Özer Şenödeyici
 • Nefi'nin Siham-ı Kazası'nda Yergisel Söylem, Michael D. Sheridan, Bilkent Üniversitesi
 • Nefi ve Tuhfetü'l Uşşak Tercümesi, Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan
Neşet Ertaş
 • Geleneksel Abdal Müziğin Temsili ve Neşet Ertaş, Ahmet Keskin
 • Aşıklık Geleneğinde Neşet Ertaş Türkülerinin Yeri, Erman Artun
Nezihe Meriç
 • Nezihe Meriç'in Eserlerinde Kadın Kimlikleri ve 1950'lerin Kadın Sorunları, Deniz Erenci
 • Nezihe Meriç'in Hayatı, Sanatı ve Eserleri, Sevim Hilmioğlu
 • Nezihe Meriç'in Oyunlarında Bilinç Akışı Tekniği, Dursun Şahin
Oğuz Atay 
 • Oğuz Atay'ın Edebi Metinlerinde Ana İzlekler ve Yazarın Türk Edebiyatı İçindeki Yeri, Müberra Dinler
 • Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar Adlı Romanında Mizah ve Hiciv Ögeleri, Mustafa Apaydın
 • Oğuz Atay'ın Romanlarında Kahramanlar, Yunus Balcı
Orhan Asena
 • Orhan Asena'nın Tarihsel Olmayan Piyeslerinde Kadın, Esra Şen
 • Cumhuriyet Kuşağının Not Karnesi, Taha Toros Arşivi
 • Orhan Asena'nın Tanrılar ve İnsanlar Tiyatrosunda İktidar ve Güç Tutkusu, Turan Güler
Orhan Pamuk
 • Nakkaşhanede Oyun: Benim Adım Kırmızı, Hidayet Özcan 
 • Postmodern Romanın Nasıl’lığı Bağlamında Orhan Pamuk’un Kırmızı Saçlı Kadın Romanı, Mustafa Karabulut - İbrahim Biricik 
 • Postmodernist Yapısal Eleştiri Bağlamında Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi Adlı Romanı, Mahfuz Zariç 
 • Mukayeseli Edebiyat ve Postmodernizm Bağlamında Kırmızı Saçlı Kadın Üzerine Bir İnceleme, Saniye Köker 
 • Orhan Pamuk Romanlarında Oryantalizm, Büşra Şahin 
 • Orhan Pamuk’un Romanlarının Tema Bakımından İncelenmesi, Sedat Erol
Osmancık (Tarık Buğra)
 • Tarık Buğra'nın Romancılığı, Yıldıray Bulut
 • Karakter Sentezleyici Bir Roman Olarak Osmancık'ta Yapı Unsurları, Tuba Dalar
 • Kuruluş Devrini Konu Alan Romanlar Üzerine, Bilge Ercilasun
 • Osmancık Romanının Arketipsel Sembolizm Bakımından Çözümlenmesi, Tank Özcan
Ömer Seyfettin
 • KüçükHikâye Yazarı Olarak Ömer Seyfettin, Doç. Dr. Olcay Önertoy
 • TuranMasalları - Ömer Seyfettin, Nazım Hikmet Polat
 • ÖmerSeyfettin, TDV İslam Ansiklopedisi, Nazım Hikmet Polat
 • ÖmerSeyfettin, Tahir Alangu
 • ÖmerSeyfettin Hikayeleri, İnci Enginün
Özdeyiş (Vecize)
 • Yazar Eser İlişkisi Bağlamında Cenap Şahabettin ve Tiryaki Sözleri, Mehmet Törenek
 • Vecize Edebiyatı ve Mehmet Recep'in Emsal-i Hakikat İsimli Eseri, Serhan Alkan İspirli
 • Vecize Edebiyatı ve Sosyal Öğreti Olarak Raif Necdet Kestelli'nin Süzme Sözleri, Kemal Erol
 • Örneklerle Edebiyat Bilgileri, Cevdet Kudret
 • Sadi'nin Atasözü ve Vecize Derlemesi: Berceste Mısralar ve Güzide Beyitler, İsmail Avcı
Peyami Safa
 • Romancı Yönüyle Peyami Safa, Mehmet Tekin 
 • Peyami Safa'nın Romanlarında Modernleşme ve Mekan, Süreyya Elif Aksoy
 • Peyami Safa Romanlarında Doğu-Batı Meselesi Bağlamında Değerler Çatışması, Ulaş Bingöl
Pir Sultan Abdal 
 • Pir Sultan Abdal, Doç. Dr. Salahaddin Bekki
 • Pir Sultan Abdal, TDV İslam Ansiklopedisi
 • Pir Sultan Abdal'ın Bir Mecmuada Yer Alan Şiirleri, Hasan Kaya - Necat Çetin
Rasim Özdenören
 • Rasim Özdenören ve Öykücülüğü, Firevs Canbaz Yumuşak
 • Rasim Özdenören'in Hikayelerinde Gelenek - Modernizm Çatışması, Eyüp Güneş
Refik Erduran
 • Refik Erduran Tiyatrolarında Şahıs Kadrosu, Rawyar Abbas Jaafar Al-Jabbarı
 • 20.Yüzyıl Türk Edebiyatı, Mahir Ünlü-Ömer Özcan
Refik Halit Karay
 • Bir Dil Ustası: Refik Halit Karay, Üslubuna Dair Bazı Dikkatler, Mehmet Törenek
 • Refik Halit Karay ve Millî Mücadele, Dr. Yenal Ünal
 • Refik Halit Karay, Doç. Dr. Şerif Aktaş
Rıfat Ilgaz
 • Rıfat Ilgaz, Hababam Sınıfı, Esin Yıldırım
 • Rıfat Ilgaz’ın Eserlerinde Çocuk ve Çocuk Eğitimi, Öznur Özgür Kaya
 • Karadeniz’in Kıyıcığında Bir Yıldız Karayel: Rıfat Ilgaz’da Batı Karadeniz İnsanı, Hüseyin Ayaz
 • Rıfat Ilgaz’da İşçi Sınıfı ve Temsili, Feray Artar
Roman ve Hikayede Anlatım Teknikleri
 • Pınar Kür'ün Asılacak Kadın Romanıyla Kağızmanlı Hıfzı'nın Sefil Baykuş Ağıtı Arasında Metinler Arasılık
 • Leyla Erbil ve Mustafa Kutlu'nun Hikayelerinde Teknik, Sinan Bakır
 • Ayşe Kilimci'nin Hikayeciliği ve Hikayelerinde Anlatım Teknikleri, Alpay Gezer- Yakup Çelik
Ruhsati 
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Ruhsati maddesi
 • Sivas'ın Gurur Kaynağı: Aşık Ruhsati, Dr. Doğan Kaya
 • Halk Şiiri Antolojisi, Eflatun Cem Güney
Ruşen Eşref Ünaydın
 • Ruşen Eşref Ünaydın Hayatı ve Eserleri, Doktora Tezi, Nuri Sağlam
 • TDV İslam Ansiklopedisi Ruşen Eşref Ünaydın Maddesi, Nuri Sağlam
Sabri Esat Siyavuşgil
 • Cumhuriyet’in Kurucular Kuşağından Bir Aydın: Sabri Esat Siyavuşgil, Fatih Çalmaz
 • Sabri Esat Siyavuşgil’in Şiirlerinde Geçen Kelime Grupları Resimler ve Biblolar Şiirinin Tahlili, Osman Türk 
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinin İlk Yıllarında Eşya Üzerinden Kurgulanan Şiirler, Dinçer Apaydın
Sadullah Paşa
 • Batılı Paradigmaların Dönüştürücülüğü Bağlamında Tanzimat Şiirinde Deist Etkiler, Ümmühan Gökmen
 • Tanzimat Devri Edebiyatında Şiir ve Felsefe İlişkisi, Neslihan Tezcan
 • Sadullah Paşa'nın 19 Asır Manzumesi Bağlamında Osmanlı'da Bilginin Toplumsal Tarihine Bir Bakış, İbrahim Şirin
 • Asr-ı Cedid Manzumesi, Bushra Taher Jebur
 • Şiir Tahlilleri 1, Mehmet Kaplan
Sait Faik Abasıyanık 
 • Sait Faik'in Yalnızlığı ve Küçük İnsanları, Volkan Gemili
 • Sait Faik'in Öykücülüğü ve Havuz Başı Öyküsüne Okur Merkezli Bir Yaklaşım, Bekir İnce
 • TDV İslam Ansiklopedisi Sait Faik Abasıyanık Maddesi, M.Orhan Okay
Samiha Ayverdi 
 • Samiha Ayverdi Yazınında Mekan Algısı, Dilek Keleş
 • Samiha Ayverdi'nin "Batmayan Gün" Romanında Kadın Kimliği Üzerine Bir İnceleme, Mustafa Sıddık Karagöz
 • Samiha Ayverdi'nin Eserlerinde Tasavvufî Hayatın Yansımaları, Kadir Özköse
Selahattin Batu
 • Bir Fikir Şairi: Selahattin Batu ve Şiir Dünyası, Çakır Zengin
 • İstanbul Sanat ve Edebiyat Dergisinin İncelenmesi ve Sistematik İndeksi, İrem Gürel
Sermet Çağan
 • Bir Kara Mizah Örneği: Sermet Çağan'ın Ayak Bacak Fabrikası Oyunu, Nurullah Ulutaş
 • Bir Tiyatro Emekçisi Sermet Çağan: Yaşamı, Eserleri ve Tiyatro TÖS, Mehmet Sarıoğlu
Sevinç Çokum
 • Sevinç Çokum'un Rozalya Ana Hikayesinde Kırım Türklerinden Göç Hadisesi ve Vatan Sevgisi, Ayvaz Morkoç
 • Milli Kültür ve Tarihimize Hayat Veren Yazar Sevinç Çokum'un "Evlerinin Önü" ve "Rozalya Ana" Adlı Hikaye Kitapları Üzerine Bir Yapı İncelemesi, Mehmet Fetih Yanardağ-Gülşah Kundak 
 • Sevinç Çokum'un Romanlarında Sosyal Yapı, Necla Dağ  
 • Sevinç Çokum'un Hilal Görününce Romanında Kırım Türkleri, Ayvaz Morkoç
Sinekli Bakkal (Halide Edip Adıvar)
 • Halide Edip Adıvar'ın Eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi, İnci Enginün
 • Halide Edip Adıvar’ın Vurun Kahpeye, Sinekli Bakkal, Tatarcık; Peyami Safa’nın Sözde Kızlar, Cumbadan Rumbaya, Yalnızız Romanlarında Doğu-Batı İkileminde Eğitim Problemlerinin Karşılaştırılması - Tuğba Tezcan
 • Halide Edip, Yakup Kadri ve Reşat Nuri'nin Romanlarında Nesil Çatışmaları, Abdülkadir Hayber
Sümmani 
 • Aşıklık Geleneğinde Sümmani Tesiri, Halil İbrahim Şahin
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Sümmani Maddesi, Nurettin Albayrak
 • Aşıkların Telinde Sümmani Türküleri, Hasan Tahsin Sümbüllü
 • Aşık Sümmani'de Aşkın Metafiziği, Cengiz Gündoğdu
Sünbülzade Vehbi 
 • 18. Yüzyıl Osmanlı Şiirinde Değişim ve Sünbülzâde Vehbi’nin Şevk-Engîz’i Bahadır Sürelli 
 • Sünbülzâde Vehbî Divanı’nda Şiir ve Şair İle İlgili Düşünceler, Tolga Öntürk 
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Sünbülzade Vehbi, Selim Sırrı Kuru
Şevket Rado
 • Akşam Gazetesi Ekim 1950 Şevket Rado Yazılarında Değişen Türkiye, Hatice Bedestani
 • Eşref Saat, Doğan Kardeş Yayınları, İstanbul, 1958
 • TDV İslam Ansiklopedisi Şevket Rado Maddesi, Mehmet Törenek
Şevket Süreyya Aydemir
 • Şevket Süreyya Aydemir ve Tek Adam: Cumhuriyet Dönemi Tarih Yazımına Biyografik Bir Katkı-Sedat Gencer, Kadir Kasalak
 • Didaktik ve Ütopik Bir Roman: Toprak Uyanırsa, Ertan Engin
 • Şevket Süreyya Aydemir, Burak Çıtır
 • Şairler ve Yazarlar Sözlüğü, Şükran Kurdakul
Şeyhülislam Yahya
 • Mahallileşme ve Şeyhülislam Yahya, Hakan Yekbaş
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Yahya Efendi Maddesi
Takriz Nedir?
 • Klasik Türk Edebiyatında Takriz, Nagihan Gür
 • Recaizâde Mahmut Ekrem'in Yazdığı Bir Takriz Örneği: İdes'e Takriz, Türkan Gözütok
 • Takriz Bir Tür Müdür? / Nagihan Gür
Tahsin Nahit 
 • Tahsin Nahit ve Şiiri, Arş.Gör. Nurullah Çetin 
 • Selami İzzet Sedes'in Oyunu Teselli ve Bir Adalar Şairi Tahsin Nahit, Nazlı Ümit
 • Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Kenan Akyüz
Tarık Buğra
 • Tarık Buğra'nın Romancılığı, Yıldıray Bulut
 • Tarihi Romanlarda Değişen Bakış Açısı, Küçük Ağa ve Küçük Ağa Ankara'da, İlknur Tatar Kırılmış
 • Tarık Buğra'nın Roman ve Hikayelerinde Anadolu'da Ekonomik Durum, Nuran Özlük
 • Tarık Buğra Romanlarının, Roman Çözümleme Yöntemi’ne Göre İncelemesi ve Tarık Buğra’nın Romanlarında Milliyetçilik Fikri, Yıldıray Bulut
Turan Oflazoğlu
 • Turan Oflazoğlu'nun "İktidar Üçlemesi" Üzerine Bir İnceleme, Murat Kacıroğlu
Turgut Özakman
 • Turgut Özakman'ın Oyun Yazarlığı, Murat Çağlar
 • Turgut Özakman'ın Oyun Yazarlığının İkinci Dönemi, Ayşegül Yüksel
Yahya Kemal Beyatlı 
 • Yahya Kemal Beyatlı Bibliyografyası T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları
 • Yahya Kemal Beyatlı’nın Şiirlerinde Dil ve Ahenk, Bilal Aktan
 • Eski Şiirin Rüzgârıyla’da Lâle Devri Ve Dönemin Ruhu, S.Dilek Yalçın Çelik
 • Her Yönüyle Yahya Kemal'in Şiiri, Yrd. Doç. Dr. Selçuk Çıkla
 • Bir Medeniyeti Yorumlamak, Ölümünün 50. Yılında Yahya Kemal Beyatlı Sempozyumu
 • Yahya Kemal’in Şiirinin Kaynakları, Özcan Bayrak
 • Yahya Kemal Beyatlı’nın “Süleymaniye’de Bayram Sabahı”Şiirinin Roman Unsurları Gözüyle Çözümlenmesi, Adem Gürbüz
 • Şair ve Fikir Adamı Olarak Yahya Kemal Beyatlı, TürkOcakları
 • TDV İslam Ansiklopedisi Yahya Kemal Maddesi, M.Orhan Akay
 • YahyaKemal’de Tarih ve Şiir, Ömer Çakır
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Ölümünü 100.Yılında Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Marmara Üniversitesi Yayınları 
 • Roman Tekniği Bakımından Yaban, Veysel Şahin
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Üç Romanında Birbirini Tamamlayan Üç Kişi, Semih Zeka
 • Sodom ve Gomore Romanının İncelenmesi, Bitirme Tezi, Havva Gülçin Güllü
 • Bir Döneme Işık Tutan Roman: Panorama, Dr. Özlem Kayabaşı
 • Nur Baba Romanının İncelenmesi, Özlem Aytekin
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu Üzerine Bazı Düşünceler ve Unutulan Bir Makalesi: Kastamonu, Eyüp Akman
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Romanlarında Cinsellik, Ali Serdar
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara Romanı Bağlamında Kemalist İdeoloji ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Bir Başkent İnşası
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu Romanlarında "Alafrangalık" Teması, Soner Akpınar
Yaprak Dökümü
 • Yaprak Dökümü Romanında Yapı ve İzlek, M. Fatih Kanter
 • Reşat Nuri Güntekin'in "Yaprak Dökümü" Adlı Romanında Değişmenin Sosyo-Kültürel Boyutları Dr. Türkan Erdoğan
 • Reşat Nuri Güntekin’in ‘Yaprak Dökümü’ Romanında Muhafazakârlık ve Modernizm Çatışması Cihan Özdemir
Yedi Meşaleciler
 • Ziya Osman Saba’nın Şiirinde Ev, Serhat Demirel
 • Cumhuriyet Döneminin İlk Edebi Topluluğu: Yedi Meşaleciler, Prof. Dr. Olcay Önertoy
 • Ziya Osman Saba’nın Şiirlerini Biyografik Eleştiri Yöntemiyle Okumak, Gökay Durmuş
 • Ana ÇizgileriyleCumhuriyet Devri Türk Şiirine Teorik Bir Yaklaşım (1923-1960), Adem Çalışkan 
 • Varlık dergisi, Temmuz 1988, sayı 970
 • CevdetKudret’in Yaşamından Sokak’ına Türkiye'nin Sosyoekonomik ve Politik Hallerinin Yansımaları, Macit Balık 
Yunus Emre
 • Divan-ı Yunus Emre, Dr. Mustafa Tatcı
 • Yunus Emre ve Seçme Beyitler, Doğan Kaya
 • Yunus'un Çağrısı, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Editör Dr. Mustafa Çöpoğlu
 • Risaletü'n Nushiyye'de Tahkiyevî Unsurlar, Dr. Haluk Gökalp
 • Sevelim Sevilelim-Yunus Emre, Eskişehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Yusuf Akçura
 • Cumhuriyet Donemi Fikir Hayatında Yusuf Akçura'nın Yeri, Kemal Şenoğlu
 • Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp, Sayim Türkman
 • TDV İslam Ansiklopedisi Yusuf Akçura Maddesi, Nuri Yüce
 • Yusuf Akçura'nın Din ve Toplum Anlayışı, Halil İbrahim Akkuş
Yusuf Atılgan 
 • “Anayurt Oteli” Ve “Dünya Ağrısı”nda Otel (S)İmgesi, Mehmet Baştürk
 • Yurtsuzluk İtkisi ve Anayurt Oteli, Ramazan Korkmaz
 • Modernist Bir Yazar Olarak Yusuf Atılgan, Yakup Gelir, Mehmet Tütak
 • Yusuf Atılgan’ın Canistan Adlı Romanında Bir Anti - Kahraman: Selim, Zübeyde Şenderin
 • Yusuf Atılgan’ın Romanlarında Kahraman Tipolojisi, İrfan Murat Yıldırım
Yusuf Ziya Ortaç
 • Türk Edebiyatı Tarihinde Mühim Bir Mecmua: Akbaba (1922-1977), Necati Tonga
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Yusuf Ziya Ortaç Maddesi
 • Yusuf Ziya Ortaç, Taha Toros Arşivi
Zati
 • 16.Yüzyıl Tezkirelerinde Zâtî, Özlem Güngör
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Zati Maddesi, Vildan S. Coşkun
 • Zati'nin Edirne Şehrengizi, Derya Karaca
  Ziya Paşa

 • Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın Rüya'ları, Yrd. Doç. Dr. Hasan Yürek
 • Osmanlı Politik Eleştiri Geleneğinde Ziya Paşa'nın Zafername'si, Yrd.Doç.Dr. Namık Sinan Turan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.