Edebiyatın İlkleri

İlk çeviri roman - Telemak / Fenelon (Yusuf Kamil Paşa)
İlk yerli roman - Taaşşuk-u Talat ve Fitnat (Şemsettin Sami)
İlk edebî roman - İntibah (Namık Kemal)
İlk tarihî roman - Cezmi (Namık Kemal)
İlk realist roman - Araba Sevdası (Recaizâde Mahmut Ekrem)
İlk köy romanı - Karabibik (Nabizâde Nazım)
İlk polisiye roman - Esrar-ı Cinâyât (Ahmet Mithat)
Batılı anlamda ilk roman - Aşk-ı Memnu (Halit Ziya Uşaklıgil)
İlk psikolojik roman - Eylül (Mehmet Rauf)
Kurtuluş Savaşı'nı konu alan ilk roman - Ateşten Gömlek (H.Edip Adıvar)
Kahramanları "at"lar olan ilk roman - Yılkı Atı (Abbas Sayar)
İlk postmodern roman - Tutunamayanlar (Oğuz Atay)
İlk yol romanı - Fikrimin İnce Gülü (Adalet Ağaoğlu)
İlk hikaye - Letaif-i Rivayat (Ahmet Mithat)
Batılı anlamda ilk hikaye - Küçük Şeyler (Samipaşazâde Sezai)
Yazılan ilk tiyatro - Şair Evlenmesi - Şinasi
Sahnelenen ilk tiyatro - Vatan yahut Silistre (Namık Kemal
Türk dilinin ilk sözlüğü - Divanu Lûgati't Türk (Kaşgarlı Mahmut
İlk dil bilgisi kitabı - Divanu Lûgati't Türk (Kaşgarlı Mahmut)
İlk Türkçe sözlük - Kamus-u Türkî (Şemsettin Sami)
İslamî devir Türk edb. ilk eseri - Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hâcip)
Edebiyatımızın ilk mesnevisiKutadgu Bilig (Yusuf Has Hâcip) 
Aruzla yazılan ilk eser - Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hâcip)
İlk siyasetname - Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hâcip
Şarkı nazım şeklinin ilk örneklerini veren şair - Naili
Şarkı nazım şekli ile en çok eser veren şair - Enderunlu Vasıf
İlk divan şairi - Hoca Dehhani (13.yy) 
Divan tertip eden ilk divan şairi - Ahmedî (14.yy)
İlk tezkire örneği - Mecalisün Nefais (Ali Şir Nevai)
Anadolu sahasındaki ilk tezkire - Heşt Behişt (Sehi Bey)
İlk hamse sahibi - Ali Şir Nevai (15.yy)
Anadolu sahasında ilk hamse sahibi - Hamdullah Hamdi (15.yy)
İlk seyahatname örneği - Mitratü'l Memalik (Seydi Ali Reis)
Türk edebiyatının ilk yazılı örneği - Göktürk (Orhun) Kitabeleri (8.yy)
İlk uyaksız şiir - Validem (Abdülhak Hamit Tarhan)
Hece ile yazılan ilk manzum tiyatro - Nesteren (Abdülhak Hamit Tarhan)
İlk pastoral şiir - Sahra (Abdülhak Hamit Tarhan)
İlk atasözleri kitabı - Durub-u Emsali Osmaniye (Şinasi)
Noktalama işaretlerini ilk kullanan - Şinasi (Şair Evlenmesi)
İlk resmî gazete - Takvim-i Vakaî 
İlk yarı resmi gazete - Ceride-i Havadis 
İlk özel gazete - Tercüman-ı Ahval (Şinasi ve Agâh Efendi)
İlk makale - Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi (Şinasi)
İlk çeviri şiir kitabı - Tercüme-i Manzume (Şinasi)
İlk antoloji - Harabat (Ziya Paşa)
İlk eleştiri - Renan Müdafaanamesi (Namık Kemal)
İlk edebî eleştiri - Tahrib-i Harabat (Namık Kemal)
İlk edebî bildiri - Fecr-i Ati Beyannamesi
İlk bibliyografya - Keşfü'z Zünun (Katip Çelebi)
İlk mizah dergisi - Diyojen (Teodor Kasap)
İlk günlük örneği - Seyahat Jurnali (Direktör Ali Bey
İlk mizah sözlüğü - Lehçetül Hakâyık (Direktör Ali Bey)
İlk epik tiyatro örneği - Keşanlı Ali Destanı (Haldun Taner)
Dünyada roman türünün ilk örneği - Don Kişot (Cervantes)
Dünya edebiyatında ilk hikaye örneği - Decameron (Boccaccio)
Deneme türünün kurucusu - Montaigne

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yorumlarınız bizim için önemli. Lütfen yorum yaparak daha iyi içerikler üretmemiz için bize destek olunuz.