Tanzimat Edebiyatı Önemli Eserler Listesi

Şinasi
 • Tercüme-i Manzume (İlk şiir çevirileri)
 • Müntehabat-ı Eşâr (Şiir Kitabı) 
 • Şair Evlenmesi (Yazılan ilk tiyatro eseri) 
 • Tercüman-ı Ahval (İlk özel gazete) 
 • Tasvir-i Efkâr (Çıkardığı ikinci gazete) 
 • Durub-i Emsal-i Osmaniye (İlk atasözleri ve deyimler kitabı) 
Ziya Paşa
 • Terciibent 
 • Terkibibent (Bağdatlı Ruhi’ye nazire) 
 • Şiir ve İnşa (makale) 
 • Harabat (Divan şiiri antolojisi) 
 • Hürriyet (Avrupa’da çıkardığı gazete) 
 • Zafername (Siyasi hiciv, nazım-nesir karışık) 
 • Rüya (mensur eser) 
 • Defter-i Amal (Hatıra) 
 • Eşar-ı Ziya (Öldükten sonra bir araya getirilen şiirleri) 

 • Namık Kemal
 • İntibah (İlk edebi roman) 
 • Cezmi (İlk tarihi roman) 
 • Vatan yahut Silistre (Sahnelenen ilk tiyatro) 
 • Gülnihal (Tiyatro) 
 • Akif Bey(Tiyatro) 
 • Celaleddin Harzemşah (Tiyatro) 
 • Zavallı Çocuk (Tiyatro) 
 • Kara Bela (Tiyatro) 
 • Renan Müdafaanamesi (İlk eleştiri) 
 • Tahrib-i Harabat (İlk edebi eleştiri) 
 • Takip (Eleştiri) 
 • Magosa Hatıraları (Mektup) 
 • Rüya (Düz yazı) 
 • Hürriyet (Avrupa’da çıkardığı gazete)
Ahmet Mithat Efendi
 • Kıssadan Hisse (Çeviri kısa öyküler ile yerli fıkralar) 
 • Letaif-i Rivâyât ( Edebiyatımızın ilk hikâye örnekleri) 
 • Avrupa'da Bir Cevelan (Gezi) 
 • Menfa (Rodos Hatıraları) 
 • Çengi (Tiyatro) 
 • Çerkez Özdenleri (Tiyatro) 
 • Açıkbaş (Tiyatro) 
 • Eyvah (Tiyatro) 
 • Hasan Mellâh (Roman) 
 • Hüseyin Fellah (Roman) 
 • Felâtun Bey'le Rakım Efendi (Roman) 
 • Paris'te Bir Türk (Roman) 
 • Henüz On Yedi Yaşında (Roman) 
 • Dürdâne Hanım (Roman) 
 • Dünyaya İkinci Geliş (Roman) 
 • Yeniçeriler (Roman) 
Şemsettin Sami
 • Taaşşuk-u Talat ve Fitnat (İlk yerli roman) 
 • Kamus-u Türkî (Türkçe yazılan ilk sözlük) 
 • Kamus-ı Fransevi (Sözlük) 
 • Kamus-ı Arabî (Sözlük) 
 • Kâmûsü’l-Alâm (Ansiklopedi) 
 • Besâ yahûd Ahde Vefâ (Tiyatro) 
 • Seydi Yahya (Tiyatro) 
 • Gâve (Tiyatro) 
Ahmet Vefik Paşa
 • Lehçe-i Osmani (Sözlük) 
 • Şecere-i Türkî (Çeviri) 
 • Zor Nikahı (Tiyatro, Moliere'den adapte) 
 • Zoraki Tabib (Tiyatro, Moliere'den adapte) 
 • Yorgaki Dandini (Tiyatro, Moliere'den adapte) 
 • Kadınlar Mektebi (Tiyatro, Moliere'den adapte) 
 • Kocalar Mektebi (Tiyatro, Moliere'den adapte) 
Direktör Ali Bey
 • Kokona Yatıyor (Tiyatro) 
 • Misafir-i İstiskal (Tiyatro) 
 • Geveze Berber (Tiyatro) 
 • Letafet (Operet) 
 • Ayyar Hamza (Tiyatro, Moliere'den adapte) 
 • Lehçet-ül Hakayık (Mizahi sözlük) 
 • Seyahat Jurnali (Gezi) (Günlük) (İlk günlük örneği)
Recaizâde Mahmut Ekrem
 • Talim-i Edebiyat (Ders kitabı) 
 • Takdir-i Elhan (Eleştiri) 
 • Nağme-i Seher (Şiir ) 
 • Yadigâr-ı Şebab (Şiir) 
 • Zemzeme (Şiir) 
 • Nejad Ekrem (Şiir) 
 • Tefekkür (manzum-mensur) 
 • Pejmürde (manzum-mensur) 
 • Muhsin Bey (Hikaye) 
 • Şemsa (Hikaye) 
 • Araba Sevdası (Türk edebiyatında ilk realist roman) 
 • Çok Bilen Çok Yanılır (Tiyatro) 
 • Afife Anjelik (Tiyatro) 
 • Vuslat (Tiyatro) 
 • Atala (Çeviri Tiyatro) 
Abdülhak Hamit Tarhan
 • Sahra (Şiir, ilk pastoral şiir örnekleri) 
 • Belde(Şiir) 
 • Bunlar Odur (Şiir) 
 • Garam (Şiir) 
 • Validem (Şiir, kafiyesiz yazılan ilk şiir) 
 • Makber (Şiir) 
 • Ölü (Şiir) 
 • Hacle (Şiir) 
 • Mâcerâ-yı Aşk (Tiyatro) 
 • Sabr u Sebat (Tiyatro) 
 • İçli Kız (Tiyatro) 
 • Duhter-i Hindu (Tiyatro) 
 • Finten (Tiyatro) 
 • Tarık (Tiyatro) 
 • Nesteren (Hece ölçüsü ile yazılan ilk manzum tiyatro) 
 • Eşber (Tiyatro) 
 • Sardanapal (Tiyatro) 
Sami Paşazade Sezai
 • Sergüzeşt (Roman) 
 • Küçük Şeyler (Hikaye, Batılı anlamda ilk öyküler) 
 • Şir (Tiyatro) 
 • Rumûzü'l-Edeb (Hikaye, hatıra, gezi notları ve sohbet) 
 • İclal (Tek bir hikaye ile hatıra, gezi notları, makale ve denemeler)
Nabizade Nazım
 • Karabibik (İlk köy romanı)
 • Zehra (Roman)
Muallim Naci
 • Âteşpâre (Şiir) 
 • Şerare (Şiir) 
 • Füruzan (Şiir) 
 • Ömer'in Çocukluğu (Hatıra) 
 • Lugat-i Naci (Sözlük) 
 • Demdeme (Eleştiri)
👉 Tanzimat Edebiyatı Çıkmış Sorular
Benzer Sayfalar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.