Soru Ekinin Yazılışı

  • Soru eki olan "mı, mi, mu, mü" gelenekleşmiş olarak yazılır.
  • Soru eki hem isim hem de eylem çekim ekidir.
Parayı mezara mı götüreceksin? (isme gelmiş)
Bizimle çalışmak istiyor mu? (eyleme gelmiş)
  • Soru eki önceki sözcüğün son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumlarına uyar: 
Kızdı ? / Sildi mi? / Tutmuş mu? / Söz ?
  • Soru ekinden sonra gelen ekler, bu eke bitişik yazılır: 
Hâlâ dağları karlı Erzincan'da mısın?
Topraktan evler yapan bu eller miydi?
Yine de onunla konuşur muydunuz?
Gören, göz müdür; beyin mi?
  • Bu ek cümlede soru dışında başka görevlerde de kullanılır. Bu tür kullanımlarda ek, soru anlamından uzaklaşır ve yine ayrı yazılır:
Şirin mi şirin bir kız çocuğu. (pekiştirme)
Bunu bize yapar mı yapar. (olasılığı pekiştirme)
Eve geldi mi hemen üstünü değiştirir. (zarf-fiil, gelince)
Geldi mi gitmez. (karşıtlık)
Uyarılar
  • "Vazgeçmek" birleşik fiili, mi soru ekiyle kullanıldığında iki ayrı biçimde yazılabilir: Vaz mı geçtin? / Vazgeçtin mi?
  • Şimdiki zamanın olumsuz çekiminde, olumsuzluk eki "-ma,-me" darlaşarak "mı,mi,mu,mü"ye dönüşür. Bu durumda olumsuzluk ekiyle soru ekini karıştırmamak gerekir:
Yaşananları hiçbirimiz kaldıramıyorduk.
İlgili Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.