İsmail Hakkı Baltacıoğlu (1886-1978)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu
 • Yazar, eğitimci, hattat, siyasetçi.
 • 1886'da İstanbul’da doğdu.
 • 1908'de Darülfünunun Ulûm-u Tabiiye (Doğa Bilimleri) Bölümünden mezun oldu.
 • Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 1910'da pedagoji ve elişleri öğretimi konularında incelemelerde bulunmak üzere Avrupa’ya gönderildi. Fransa, İngiltere, Belçika ve İsviçre gibi ülkeleri gezdi.
 • Dönüşte Darülfünunda (İstanbul Üniversitesi) pedagoji profesörlüğüne getirildi.
 • Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığının üst kademelerinde idari görevlerde bulundu.
 • 1924 yılında İstanbul Üniversitesine rektör olarak atandı.
 • 1933'teki üniversite reformuyla üniversitedeki görevine son verildi.
 • Uzun yıllar Yeni Adam adıyla bir dergi çıkardı.
 • 1942 yılında Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesine profesör olarak atandı.
 • İki dönem parlamentoda görev yaptı (1943-50).
 • 1 Nisan 1978'de Ankara’da öldü.
Sanat Anlayışı ve Düşünceleri
 • Başta eğitim olmak üzere çok sayıda eser kaleme aldı.
 • Türk edebiyatında daha çok tiyatro eserleriyle tanınmıştır.
 • Oyunlarında başta eğitim ve cehalet olmak üzere toplumsal sorunlar üzerinde durmuştur.
 • Oyunları güldürüye yakındır.
 • Tiyatro hakkındaki görüşleriyle öne çıkmıştır.
 • "Yaptırarak öğrenmeyi" önemseyen yazar, tiyatroyu eğitime hizmet edebilecek bir sanat dalı olarak görmüştür.
 • Eğitimde güzel sanatların önemini ileri süren ilk eğitimcilerdendir.
 • Tiyatroda Batı taklitçiliğine karşı çıkmıştır. 
 • Türk tiyatrosunun geleneksel Türk tiyatrosundan beslenmesi gerektiğini düşünmüştür.
Oyunlarından...
 • Karagöz Ankara’da: Olaylar cumhuriyet yıllarında geçmekte, oyunda yeri gel­dikçe inkılâplara ve cumhuriyet Türkiye'sinin getirdiği yeniliklere övgüler yapılmaktadır.
 • Köylü Evlen­mesi: Üfürükçülere bağlanmak yerine millete, işine bağlanmanın önemi, köyün daha çok ileri gitmesi için birbirini seven gençlerin zorluk çıkarılma­dan evlendirilmesi, cumhuriyet köylerinde muhtar-öğretmen-köylü ve hükûmetin ele ele vererek köyleri kalkındırması gibi konularda okuyucu ve izleyiciye mesajlar verilmek istenmiştir.
Edebî Eserleri
 • Oyun: Kütük, Andaval Palas, Ölüler, İnanmak, Kafa Tamircisi, Dolap Beygiri, Karagöz Ankara’da, Akıl Taciri, Küçük Şehit
 • Roman: Yalnızlar, Batak
Yararlanılan Kaynaklar
 • II. Meşrutiyetten Cumhuriyete İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve Onun Eğitim ve Eğitimci Kavramları ile İlgili Düşünceleri, Hamza Altın
 • Türk Edebiyatında Dirijizmin Karagöz Piyesleri Boyutu, Selçuk Çıkla
 • Türk Tiyatrosunun Kaynakları, Enver Töre

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.