Anonim Halk Edebiyatı Boşluk Doldurma

Kim tarafından söylendiği bilinmeyen halka mal olmuş ürünleri içine alan edebiyattır. Bu edebiyatın ürünleri şunlardır: mani, türkü, halk hikayeleri, masal, fıkra, bilmece, seyirlik halk oyunları...

MANİ

Mani, anonim halk şiirinin en küçük nazım biçimidir.

Çoğunlukla .......... hece ölçüsü ile söylenir. Ancak daha az ya da daha çok dizeden oluşan maniler de vardır.

Genelde .............. şeklinde uyaklanır. Çoğunlukla .................................. oluşur.

İlk iki dize genelde ........................ dizeleri olup asıl anlatılmak istenen son iki dizede verilir.

Mani Türleri:

............................: 7'li hece ölçüsü ile söylenen ve dört dizeden oluşan mani türüdür. Uyak düzeni genelde aaxa biçimindedir.

..............................: Birinci dizesi 7 heceden az, anlamlı ya da anlamsız bir sözcük grubu olan maniler. Bu kesik dize sadece kafiyeyi hazırlar.

Uyarı: Kesik manilerde eğer kafiye cinaslı ise bunlara cinaslı mani denir.

.............................: Düz maninin sonuna aynı kafiyede iki dize daha eklenerek söylenen maniler. Eklenen dizeler, maninin anlamını pekiştirmeye yarar. Yedekli mani örnekleri:

............................: İki kişinin karşılıklı söylediği manilerdir. Soru yanıt şeklinde düzenlenir. Bir başka kişinin ağzındanmış gibi aktarıldığı şekilleri de vardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.