Mersiye

Tıfl-ı nâzeninim unutmam seni
Aylar günler değil geçse de yıllar
Telh-kâm eyledi firâkın beni
Çıkar mı hatırdan o tatlı diller

Kıyılamaz iken öpmeye tenin
Şimdi ne haldedir nazik bedenin
Andıkça gülşende gonca-dehenin
Yansın âhım ile kül olsun güller

Tagayyürler gelip cism-i semine
Döküldü mü siyah ebru cebîne
Sırma saçlar yayıldı mı zemîne
Dağıldı mı kokladığım sünbüller

Feleğin kînesi yerin buldu mu
Gül yanağın reng-i rûyun soldu mu
Acaba çürüyüp toprak oldu mu
Öpüp ohşadığım o pamuk eller

Akif Paşa (1787-1845)


Bilinmeyen Sözcükler

tıfl: küçük çocuk
nazenin: nazlı, narin
telh-kâm eylemek: kederlendirmek
firak: ayrılık
gülşen: gül bahçesi
gonca-dehen: gonca gibi küçük ve güzel
tagayyür: değişim, bozulma
semin: kıymetli
ebru: kaş
cebîn: alın
kîne: düşmanlık
rûy: yüz

Açıklama

Akif Paşa; devlet adamı, divan şairi ve nesir yazarıdır. Şair, şiirde küçük yaşta ölen t
orununun ölümü karşısında duyduğu acıyı, dönemine göre sade sayılacak bir dille ifade etmiştir. Ölüme realist bir dikkatle yaklaşan şair, şiirde ölümle insan bedeninde oluşan değişimleri de ele alır. Mersiye, 11'li (6+5) hece ölçüsü ile yazılmış bir koşmadır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.