Yazım Hataları Çıkmış Sorular

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2000 ÖSS)
A) Art arda yaşadığımız sıkıntılar, doğruyla yanlışı ayırtetmemizi sağladı.
B) Onu gördükten sonra kendi durumuna şükretti.
C) "O ana kadar sesimi çıkarmadım, sabrettim; ama daha fazla dayanamadım." dedi.
D) Azmetti; karşılaştığı bütün engelleri yenerek amacına ulaştı.
E) Böylesine güzel bir günde bana hayatı zehretti.


2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2001 ÖSS)
A) Nasıl oldu da beni hatırlayamadı bir türlü anlayamadım.
B) O kadar çok çalıştı ki havanın karardığını fark etmedi.
C) Bugün sinemaya gidelim, yarında size geliriz.
D) Yarınki toplantıya kimlerin katılacağı belli değil henüz.
E) Geçmişte yaşanan tatsızlıkların unutulmasını istiyordu artık.


3. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? (2002 ÖSS)
A) Son dönem şairleri bu antolojiye alınmamış.
B) Voleybolcular otobüslerine bindiler.
C) Kardeşi bu filmin yönetmenliğini üstlenmiş.
D) Antırenör bugünkü çalışmayı erken bitirdi.
E) Bu zürafa hayvanat bahçesine yeni gelmiş.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2002 ÖSS)
A) Arkadaşları, bu kadar sorumsuz davranmasının nedenini bir türlü öğrenemediler.
B) Kuşkonmaz, saksıda yetiştirilen, uzun saplı, ince ve küçük yapraklı bir süs bitkisidir.
C) Tartışmacı, öne sürdüğü savın doğruluğunu kanıtlıyamadı.
D) Panele, üniversite öğrencileriyle öğretim üyeleri katılmıştı.
E) Aile büyüklerinden öğrenilen el sanatları, yöre halkının geçim kaynağını oluşturuyor.


5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2003 ÖSS)
A) Yapılan ölçümler, hava koşullarına bağlı olarak değişgenlik gösteriyormuş.
B) Yönetmelikte yapılan değişikliklerden çoğumuzun haberi yoktu.
C) Emekli olunca, bu dernekte gönüllü olarak çalışmaya başladı.
D) Çocuğu, bu okula kaydettirmek için çok uğraşmıştı.
E) Geçmişe baktığımızda buna benzer pek çok durumla karşılaşıyoruz.


6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2004 ÖSS)
A) Bize hep: “İyi bir kitap okuru olmakla övününüz.” derdi.
B) “Bugünlerde işlerimiz iyi.” diyerek ellerini ovuşturdu.
C) “O zamanlar buğdaylarımız bu değirmende övütülürdü.” diye söze başladı.
D) Öğrencilerine her zaman dürüst olmayı öğütlerdi.
E) Doktor, anneme: “Günde üç öğün yemek yiyin.” dedi.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2004 ÖSS)
A) Baş başa vermiş, çocukların sorunlarından söz ediyorlardı. 
B) İnsanımızın belirleyici özelliklerinden biri de konuk severliğidir. 
C) Romandaki kişilerin, tipik İç Anadolu insanının özelliklerini taşıdığını söyledi. 
D) Doğu felsefesiyle ilgili hemen her kitabı okurdu. 
E) Televizyondaki kültür ve sanat programlarını sürekli izlerdi.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2005 ÖSS)

A) Bu kitap, ilk basımının üzerinden yirmi yıl geçtikten sonra, yeniden yayımlandı. 
B) Çiçekcinin yeni açtığı dükkân çok iyi çalışıyor. 
C) Bir yapıtın kalıcılığını sağlayan birçok etken vardır. 
D) Bu romanda yüzyılımızın temel sorunları yansıtılıyor. 
E) Başarılı olmak için düzenli ve sürekli çalışmak gerekir.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2005 ÖSS)
A) Bu konudaki kararımı size bildirmeyeceğim.
B) Konuşmasında bu konuya da değinecek.
C) Bebeği bütün gün kardeşi oyalıyacak.
D) Onun bu işi başaracağını söyleyebilirim.
E) Onu kime verdiğimi anımsayamıyorum. 

Altı yıl önce aramızdan (I) ayrılan değerli sanatçımız, İstanbul’da açılan bir sergiyle anılıyor. Sanat yaşamı boyunca yapıtlarında çağdaş sanat akımlarını (II) göz ardı etmeyen, bunun (III) yanı sıra geleneklerimizi ve (IV) Anadolu Estetiğini de yüzeye çıkarmayı başaran sanatçının yapıtları (V) 7 Şubat 2006 tarihine kadar izlenebilir.
10. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2006 ÖSS)
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

Yayınevimiz (I) 2003’de kuruldu. 60’a yakın şiir kitabı yayımladık. Tüm olumsuzluklara karşın (II) şiirde bugün bir hareketlilik yaşanıyor. İyi şiir (III) yazılıyor mu? Evet. Güçlü bir şiir geliyor. Ne var ki yayımladığımız kitaplar çok satılmıyor. Bu, büyük (IV) yayınevlerinde de (V) aşağı yukarı böyle.
11. Yukarıdaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2007 ÖSS)
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2008 ÖSS)
A) Bu tedaviden sonra hastalığın seyri değişti.
B) Yıllık izninin bir bölümünü bu ay kullanıyor.
C) Organ nakliyle yaşama döndürülen hastaların sayısı gün geçtikçe artıyor.
D) Çağırılmadığı için akşamki davette o yoktu.
E) Uzun süre yağmur altında yürüdükten sonra sığınacak bir yer buldu

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2009 ÖSS)
A) Bu binanın planını Avusturyalı bir mimarla birlikte çizmişler.
B) Müzenin bugünkü durumuyla ilgili bilgileri bir önceki sayımızda yayımlamıştık.
C) O gezide yıllardır görmediğim bir arkadaşıma rastladım.
D) Buraya yeni bir yaya geçiti yapılacak.
E) Şenlikler bu yıl mayıs ayında başlayacak.

“1969 yılında (I) Güzel Sanatlar Akademisini bitirdim. Resim yapmaya (II) karikatürist olarak başladım; çizdiklerimi 10 liraya satardım (III) Dolmuş, Tef, Pardon gibi dergilere. İlk sergimi 1959 yılında (IV)Taksim meydanında açtım ve yalnızca üç tablo satarak yer kirasını ancak (V) ödeyebildim.” diyor usta ressam sanat yaşamının ilk yıllarını anlatırken.
14. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2010 YGS)
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V. 


(I) 1920’li yıllardı. Bizim evde dedem (II) utunu yanından hiç eksik etmezdi. Gramofondan (III) klasik Türk müziği dinlerdik o yıllarda. (IV) İstanbul Şehir Tiyatrolarında Muhsin Ertuğrul’un sahneye koyduğu oyunları kaçırmazdık. Ayrıca (V) öğretmenlerimiz de bizi kitap okumaya yönlendirirdi. 
15. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2010 LYS)
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.    E) V.

1349’da (I) Cenevizliler tarafından yapılan, sonraki yıllarda da birçok kez onarılan (II) Galata Kulesi, İstanbul'daki görülmeye değer yerlerden biridir. Üsküdar’ın (III) Doğancılar Semti’ndeki bu yapı (IV) 17. yy.da (V) Hezarfen Ahmet Çelebi'nin takma kanatlarla uçmasından sonra da birçok uçma denemesine tanık olmuştur.
16. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2011 LYS)
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Top peşinde koşan çocukları, pencereden sarkıp çamaşır asan genç kızları çekinmeden (I) fotoğraflamak mı istiyorsunuz? O zaman Balat vazgeçilmez mekânınızdır. Hele (II) akşamüstü eski semtin dar sokaklarına öyle bir ışık (III) düşerki hayran kalırsınız. Son yıllarda yapılan (IV) restorasyon çalışmalarıyla güzelleşen (V) Balat Kültür Evini de görmeden edemezsiniz.
17. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2011 YGS)
A) IV.   B) V.   C) III.   D) II.    E) I. 


Mudurnu,(I) Abant'ın merkezine (II) 18 km mesafede ve (III) Arnavut kaldırımlı sokakları, eski evleri, köprüleriyle çok çekici. Çarşısında Ahilik geleneği yaşatılıyor ve her (IV) Cuma tören yapılıyor. Ayrıca buradaki tarihî (V) yapıları da seyretmeye doyum olmuyor.
18. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2012 LYS)

A)I.   B)II.   C) III.   D)IV.   E)V

Kaplumbağalar, roman kişileri ve kullanılan dil bakımından Fakir Baykurt’un, aynı zamanda köy edebiyatının (I) başyapıtlarından biri olarak okunmalıdır. Kahramanların gerçekliğinin (II) yanısıra, (III) dilleri de kişiliklerini adım adım oluşturan (IV) yetkinliktedir. Ayrıca, çok sayıda romanı ve öykü kitabı yayımlanmış (V) herhangi bir yazarı, Kaplumbağalar gibi bir roman bile ölümsüzleştirebilir.
19. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2013 YGS)
A)I.   B)II.   C) III.   D)IV.   E)V

Diller yeşerdikleri kültürle büyüyor, onunla zenginleşiyor. (I) Öyleki dillerin ölümüyle (II) kültürler de yitip gidiyor ve bu (III) yok oluş yalnızca o dili konuşan insanları değil, dünyayı da etkiliyor. Her (IV) on dört günde bir içlerinden biri daha sessizliğe doğru uğurlanan diller, dünya (V) mozaiğinin bir parçasını da beraberinde götürüyor.
20. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2013 YGS)
A)I.  B)II.  C) III.  D)IV.  E)V


Işıldayan canlıların ilginç dünyasının (I) bilim insanlarının (II) yanı sıra film (III) yapımcılarını da meraklandırdığını ve onlara ilham verdiğini görüyoruz. Bazılarınız Avatar adlı (IV) bilim kurgu filmini sinemada seyretmişsinizdir. Pandora isimli bir uyduda yaşayan mavi renkli insanların ve ışıldayan canlıların ekrandaki görüntüleri (V) sahidende büyüleyiciydi.
21. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2014 YGS

A)I.   B)II.   C) III.   D)IV.   E)V

Sonsuzluk hissi uyandıran geniş (I) bozkırları, (II) keşfedilmeyi bekleyen vadileri, ormanları, tarihî kalıntıları, yöresel yemekleriyle Anadolu'nun önemli duraklarından biri olan (III) Çorum ili, bulunduğu yörenin en büyük (IV) sanayi merkezi olma (V) ünvanını da taşıyor.
22. Bu parçadaki numaralanmış altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2015 LYS) (Uyarı: Unvan sözcüğünün yazımı 2023 yılında TDK tarafından "ünvan" olarak değiştirilmiştir.)
A)I.   B)II.   C) III.   D)IV.    E)V

Kendisine (I) 2’inci Aristo sıfatı verilen Farabi, insan ihtiyaçlarının farklılığı nedeniyle toplum içindeki (II) iş birliğinin önemli olduğunu vurgulamıştır. (III) Özel mülkiyeti (IV) kabul eden Farabi, topluma ait pek çok malın (V) herkesçe kullanılması gerektiğini belirtir. Ona göre devlet, toplumsal sözleşmeye dayanarak adaleti sağlar.
23. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2016 YGS)
A)I.   B)II.   C) III.   D)IV.   E)V


Lyon, bir milyonu aşan (I) nüfusuyla Fransa'nın üçüncü büyük kenti. (II) UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu (III) tarihî kent merkezindeki dar sokaklar, tüneller görülmeye değer. Sinema bu kentte (IV) icadedilmiş. Bu nedenle sinemanın (V) ana vatanı sayılıyor. 
24. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı vardır? (2016 LYS)
A)I.   B)II.   C) III.   D)IV.   E)V

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? (2017 LYS)
A)Osmanlı Devleti'nde Batılılaşma hamlesi Tanzimat Fermanı ile başlamıştır.
B)Hicaz, Türk müziğinde en sevdiğim makamlardan biridir.
C)Çocukken gittiğim Uzungöl Beldesi, unutamadığım yerlerdendir.
D)Reşat Nuri'nin Gamsız'ın Ölümü adlı öyküsü, Bakanlığın ders kitaplarına girdi.
E)Homeros'un eşsiz eserlerinde Eski Yunan tanrıları ana kahramanlardır.


Yazma sadece (I) Orta Doğu’nun Mısır ve Mezopotamya gibi (II) oldukça büyük uygarlıklarına özgü bir eylem (III) olagelmişken Homeros denen dev; MÖ IX. veya yüzyıl içinde, tarihin derinliklerinden gelen tüm destanlardan, efsanelerden ve masallardan aldıklarını bir senteze kavuşturdu ve bize daha önce (IV) hiç kimsenin kapılarını aralamadığı (V) sıradışı insanlık serüvenleri anlattı.
26. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2017 YGS)
A)I.     B)II.    C) III.     D)IV.     E)V.


(I) Kişiye odaklı söyleşilerde amaç; soru sorulan kişinin yaşamını, yaptıklarını veya fikirlerini gündeme getirmektir. (II) Bu tür söyleşilerin öznesi, toplumda merak uyandıran ünlü şahsiyetler olabilir. (III) Örneğin sporcular, sanatçılar ve politikacılar bu söyleşilerde sıklıkla yer alır. (IV) Kimi zamanda tanınmamış ancak yaşamı ve yaptıklarıyla dikkatleri çekmiş kişiler seçilir. (V) Sorular aracılığıyla onların iç dünyalarında neler yaşadıkları okura aktarılmak istenir.
27. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “de” bağlacının yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? (2018 TYT)

A)I.     B)II.    C) III.     D)IV.     E)V.

“Birleşik sözcüğü oluşturan sözcüklerden biri veya her ikisi birleşme sırasında anlam değişmesine uğramışsa sözcük bitişik yazılır.” 
28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için bir yazım yanlışı yapılmıştır? (2018 TYT)
A)Adını şarkılarda duyduğumuz yalıçapkını, adalarda yaşayan bir kuş türüdür.
B)Yemekten sonra tatlı olarak birer porsiyon bülbülyuvası siparişi verdik.
C)Doğum günüm için annem bana camgöbeği renginde bir kazak örmüş.
D)Pek çok kişinin sandığının aksine denizyılanı nehirlerde de yaşayabilir.
E)Yazar bu öyküsünde semt pazarlarındaki ayaküstü sohbetlere önemli bir yer ayırmış.


29. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2019 TYT)
A) Bunca yıllık tanışıklığımıza rağmen benden şüphelendiğiniz için teessüf ederim.
B) Durumu üst makama arzederiz, verilecek cevaba göre de ne yapacağımızı kararlaştırırız.
C) Bu saatten sonra gelse de gelmese de hiç fark etmez; her şey için çok geç artık.
D) Antalya’da etkili olan yağış, seraları bir anda su altında bıraktı ve bütün mahsulü mahvetti.
E) O her istediğini yapacak, istediği gibi at koşturacak; biz de öylece oturup seyir mi edeceğiz?

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifadenin okunuşuna uygun bir ek getirilmemesinden kaynaklanan yazım yanlışı vardır? (2019 TYT)
A) Doktora araştırmasını TÜBİTAK’ın bursuyla yürütmüştü.
B) Saat 16.30’da başlayan maç TRT’den naklen yayınlanıyordu.
C) Öğrenciliği zamanında Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki KYK’da kalmıştı.
D) Kulüplerin 5. olağan toplantısı TFF’nin tesislerinde gerçekleştirildi.
E) Bir yaz günü saat 19.00’da TBMM’nin önünde buluşup yola çıkmışlardı.

31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? (2020 TYT)
A) Bu konuyla ilgili kanun, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
B) Leyla İle Mecnun, Türk edebiyatında en çok işlenen anlatılardandır.
C) Bahar mevsiminde bu tepeden Çanakkale Boğazı’nın seyrine doyum olmaz.
D) Kültigin Anıtı, uçsuz bucaksız Orhun Vadisi’nin orta yerinde ziyaretçilerini bekler.
E) XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu bu yıl Ankara’da yapılacak.

32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? (2020 TYT)
A) Bu araştırmada bizi şaşırtan bulgu, çevreciliğin barışsever akımlarla çatışmasıdır.
B) O kadar merhametlidir ki yakın arkadaşları arasında karıncaincitmez olarak anılır.
C) Başkentin ortasındaki gökdelenler, etrafındaki binaları yutacakmış gibi duruyordu.
D) İnsanlar, çokbilmiş olarak tanınan kişilerle arkadaşlık kurmaktan uzak dururlar.
E) Orada yaşamamış, o insanlarla hiç bağ kurmamış gibi ne değerbilir ne yol yordam.

Tramvay, (I) Galata Köprüsü üzerinden tarihî yarımadaya geçerek Sultanahmet’e vardığında sırasıyla iki farklı şehrin çehresine şahit olan yolcu, burada bir müddet beklemek zorunda kalacak. (II) Roma hipodromu olan (III) At Meydanı çevresindeki yapıların ışıltısı karşısında büyülenecek; üç devrin mabedi bin beş yüz yıllık (IV) Ayasofya Camisi, etrafı süsleyen (V) Alman çeşmesi gibi anıtlar geçidinin ortasında başı dönecektir.
33. Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinin yazımı yanlıştır? (2021 TYT)
A) I    B) II   C) III    D) IV    E) V

34. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2021 TYT)
A) Gezdiğimiz yerlerdeki nesnelerin üzerine, onların hakettiği heyecanı duymamızı sağlayacak sorular iliştirilmemişti.
B) Bütün bu güzellikler, onları göreceğim için kendimi ayrıcalıklı addetmeme rağmen bende kayıtsızlık uyandırıyordu.
C) Nehri ve vadiyi seyreden iki kişi o anda yalnızca doğayla değil, birbirleriyle kurdukları dostluğu da dönüştürmekteydi.
D) Bize hükmeden mutluluk arayışı ise bu arayışın dinamiklerini açığa çıkaran etkinliklerden biri seyahatlerimizdir.
E) Merak bazen uzun mesafeleri birleştiren küçük halkaların oluşturduğu, insanı cezbeden bir zincir gibidir.

(I) Kendimi eski mahallemin Arnavut kaldırımlarında çocukluğumu ararken buluverdim geçenlerde. (II) Bahçelerinde saklambaç oynadığım evlerin bakımsız, hüzünlü hâllerine bakarken saçılıverdi birden etrafa anılarım. (III) Limon sarısı gibi görünen eskiliğin yüzü, sadece bakımsızlıktan ibaret değildi elbette. (IV) Benim zihnimdeki eskilik: Duvarlarda çiviler, lekeler, paslanmış salça kutusundan saksılar... (V) Yoğurtçuya karşı pencereden seslenen Fatma teyzemin nidalarının yokluğu da eskitmişti bu evleri.
35. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? (2022 TYT)
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

(I) Oldum olası kendime (II) çekidüzen vermeyi hiç bilmem. Sakal bir karış, saçlar öylesine, günlerce dolaştığım olur. Bir Mehmet Bey vardı, komşumuz. Tanışır, konuşurdum ama adımı hiç merak etmemiş mi yoksa (III) unutumuvermiş, nedir? Bir gün benim için “Hani, (IV) saçı sakalı akar gibi bir adam geliyor buraya, o işte!” demiş. Üstüme başıma özen göstermeyi beceremem. Çoraplarım hep düşer, yakamla (V) boyun bağımın biri bir yanda diğeri bir yanda.
36. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2022 TYT)
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Romanın karakteri Mümtaz, Sahaflar Çarşısı’ndan geçerken tanıdık bir sahafın uzattığı birkaç kitabı (I) ayaküstü karıştırır. Aslında (II) bilinçaltı, kısa süre önce ayrıldığı Nuran’ın hayaliyle doludur. Mümtaz (III) yanı başında yaşayan bu kadını, âdeta ortada olmayan bir varlık gibi sevmektedir. Nuran, gönlüne düşünce dışarıya çıkış amacını bir anda unutur ve sahaftan ayrılıp sanki (IV) uyur gezer biri gibi çarşıyı (V) baştan başa adımlar.
37. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır? (2023 TYT)
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımında yanlışlık yapılmıştır? 
(2023 TYT)
A) Bütün gün balık tuttuktan sonra akşamüzeri sakin bir koyda kamp kurduk.  
B) Dedemin verdiği antika kargaburnu ile diğer tamir aletlerini alet çantasına koyduk.  
C) Dilin birey ve toplum hayatında taşıdığı önem, anadili öğretimini de önemli kılmaktadır.
D) Bizim çocuklar bu yaz, İstanbul'un en güzel yerinde denize nazır bir yazıhane açacak.
E) Zorlu bir tırmanıştı, Ağrı Dağı’nın zirvesine yaklaştığımızda basınçölçer alarma geçti.

👉 👉 Soruların ayrıntılı çözümü için tıklayınız.

👉 Yazım Yanlışları Çıkmış Soruları pdf olarak indir!

Yıllara Göre Tüm Sınavlar


Cevap Anahtarı

1.A   2.C   3.D   4.C   5.A   6.C  7.B   8.B  9.C  10.D  11.A  12.D  13.D  14.D  15.B  16.C  17.C  18.D  19.B   20.A   21.E  22.E   23.A   24.D  25.C  26.E  27.D  28.D  29.B  30.C  31.B  32.E  33.E  34.A  35.D  36.C  37.D  38.C

77 yorum:

 1. cvp anahtarı ekler misiniz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Cevap Anahtarı sayfanın sonunda

   Sil
  2. Cevap anahtarlari dogru mu?

   Sil
  3. Ayrıntılı çözümler
   http://www.yksedebiyat.org/2020/04/yazm-yanlslar-ckms-sorular-cozumlu.html

   Sil
  4. 36. soru da ''çeki düzen'' ayrı değil mi benim konu anlatımım da ayrı olduğu yazıyor

   Sil
  5. "Çekidüzen" bitişik yazılır. Emin olamadığınız durumlarda mutlaka TDK'nin internet sayfasına bakınız.

   Sil
  6. Metin Hocam 3. soruda Zürafa kelimesi *Zürefa* olarak gözüküyor TDK'de

   Sil
  7. "Zürefa" diye bir sözcük var ama anlamı farklı. Zürefa; kibarlar, nazikler demek. Barış Manço'nun şarkısında geçen sözcük de odur: Zürefanın düşkünü beyaz giyer kış günü. Hayvan olan ise "zürafa"dır.

   Sil
 2. Paylaşım için teşekkür ediyorum. PDF'ye son iki soruyu da ekler misiniz lütfen.

  YanıtlaSil
 3. Cevap anahtarı yanlış 8.soruda birçok ayrı yazılması lazım onu işaretledim cevap b şıkkını gösteriyor diğer sorularda aynı

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. "Birçok" ayrı yazılmaz. 8.soruda yazım yanlışı "çiçekcinin" sözcüğünde, doğrusu "çiçekçinin" olmalıydı.

   Sil
 4. MERHABA AYRINTILI ÇÖZÜM ERROR HATA VERİYOR AÇILMIYORR İLGİLENİR MİSİNİZ

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sorun çözülmüştür, ilginiz için teşekkür ederiz.

   Sil
 5. 15.soruda utunu ve klasik sözcüklerinin ikiside yanlış değil mi açıklarsanız seevinirim kolay gelsin tesekkurler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. TDK'de "ut" olarak geçer. Bu sözcük süreksiz sert bir ünsüzle (t) bitmiş, bu nedenle ünlü ile başlayan bir ek aldığında ünsüz yumuşaması meydana gelir. (t-d) "Klasik" sözcüğünün küçük harfle yazılması da doğru. "Türk halk müziği" gibi sadece müziğin türü belirtilmiş. "Türk edebiyatı" da aynı mantıkla yazılır ya da "klasik Türk edebiyatı"

   Sil
 6. 29. sorunun cevabına B diyor arzetmek birleşik yazılır yanlış cevap anahtarı

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kendine güvenmen güzel ama "arz etmek" ayrı yazılır. Cevap anahtarı doğru :)

   Sil
 7. Hocam 7soru da bağlaç ayrı yazılmış cümleden çıkarıldığında anlam bozulmuyor cevap b diyor bana aciklarmisiniz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. B şıkkında yanlış yazılan sözcük "konuksever" sözcüğü. Bu bitişik yazılan bir birleşik sözcüktür. ikinci sözcük sıfat-fiil eki alarak kalıplaşmış: gökdelen, cankurtaran, yurtsever, çokbilmiş gibi

   Sil
 8. Hocam Allah razı olsun iyi geldi test yoktu.

  YanıtlaSil
 9. 30. sorunun b şıkkında "yayınlanıyordu" kelimesi "yayımlanıyordu" olması gerekmez miydi?
  Evet, C şıkkında da yazım yanlışı var fakat ben B şıkkını da yanlış buldum. Açıklarsanız sevinirim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Evet B'de yazım yanlışı var, haklısınız. Türkçede "yayınlamak" diye bir eylem yoktur (TDK'ye göre). Ancak soru başka bir konu özelinde sorulmuş: "Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifadenin okunuşuna uygun bir ek getirilmemesinden kaynaklanan yazım yanlışı vardır?" O nedenle cevap C. (KYK'de)

   Sil
  2. Cevap ilmi olarak verilmemiş. TDK'ye göre ''yayınlanmak'' diye bir fiil yok demek ilmi ve doğru bir cevap değildir. ''yayınlamak'' ve ''yayımlanmak'' ikisi de doğrudur. Binaenaleyh ''Yayım'' yazılı medyada ''yayın'' ise işitsel/görsel medyada kullanılır. ''Maç tv/radyo da olacağından ki; naklen ibaresi ile anlıyoruz. Bu cümlede herhangi bir yazım yanlışı yoktur. Hülasa: Gazete, dergi için yayım; tv, radyo için ise yayın doğru ibaredir.

   Sil
  3. Bilimsel tartışmak yapmak güzel ama burada önemli olan TDK'nin ne dediği. ÖSYM sorularını TDK'ye göre hazırlıyor. TDK'nin güncel sözlüğünde "yayınlamak" diye bir eylem yok. Günlük hayatta böyle kullanılıyor olması ya da bizim görüşlerimiz üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz için bir şey ifade etmiyor yani. Bu arada "yayın" sözcüğünün TDK'deki anlamına da bakmanızı öneririm. Bu arada "yayım" sözcüğü de neşretmek yani yaymak işi anlamındadır. Öğrencilerimizin aklında kalsın diye "Yayınlar yayımlanır." diye öğretiyoruz. Hülasa TDK fikrini değiştirene kadar durum bu :)

   Sil
 10. Tuğçe Öğretmenimize selamlar

  YanıtlaSil
 11. Bu sayfayi nasil takipnedebilirim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sayfanın üstünde sağ tarafta "takip edeyim" kısmına epostanızı yazarak "submit" tuşuna basınız.

   Sil
 12. 22. Sorunun cevabı E değil mi ünvan unvan diye yazılır

  YanıtlaSil
 13. hocam 5. sorunun cevabı c deilmi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Cevap A - "değişgenlik" değil "değişkenlik" olmalıydı.

   Sil
 14. hocam 6. sorunun cevabı b şıkı olması lazım bugünlerde derken de ayrı yazılmalıdır çünkü -de,-da cümleden çıkarılırsa ve anlam bozulmazsa ayrı yazılır. Bugünlerde derken d yi çıkardığımızda ise anlam bozulmuyor.Fakat c demiş cevap anahtarı bir bakar mısınız rica etsem

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. "Bugünlerde işlerimiz iyi.” diyerek ellerini ovuşturdu."
   1. Anlam bozuluyor. "Bugünlerde" sözcüğü cümlede zaman zarfı olarak "ne zaman" sorusuna cevap veriyor. "De" bağlacı cümleye "dahi" anlamı katar. Bu cümle için denersen uymadığını göreceksin.
   2. Cevap C çünkü "övütmek" diye bir sözcük yok. Doğrusu "öğütmek"tir.

   Sil
 15. 21. soru nasıl E oluyor yanı sıra bitişik yazıldığı halde

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. "yanı sıra" ayrı yazılır.
   İç, dış, sıra sözcükleriyle kurulan birleşik sözcükler ayrı yazılır.
   E'de ayrı yazılması gereken de bağlacı bitişik yazılmış.

   Sil
 16. 32. soruda değerbilir doğru değil mi TDK'de değerbilir şeklinde

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sıfat-fiil olan "değerbilir" sözcüğünün bitişik yazıldığı doğrudur. Ancak dikkatli okursanız bu cümlede sıfat-fiil olarak kullanılmamış. O nedenle ayrı yazılması doğru.

   Sil
 17. Çok sağolun ya bay faydalı oldu

  YanıtlaSil
 18. Cevap anahtarını sorunun yanına ekleyiniz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çözümlü halini tıklarsanız orada sizin istediğiniz gibi. Kibar öneriniz için teşekkür ederim :)

   Sil
 19. ELİNİZE SAĞLIK

  YanıtlaSil
 20. Ellerinize emeğinize sağlık

  YanıtlaSil
 21. Çok büyük bir emek... Hocamıza sonsuz teşekkürler ve selamlar.

  YanıtlaSil
 22. Soruların cöcümünüde eklermisiniz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Var zaten, soruların hemen altındaki bağlantıya tıklayın.

   Sil
 23. ''değerbilir'' kelimesi bitişik yazılır fakat cevap anahtarında yanlış diye gösteriyor.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sıfat-fiil olan "değerbilir" sözcüğünün bitişik yazıldığı doğrudur. Ancak dikkatli okursanız bu cümlede sıfat-fiil olarak kullanılmamış. O nedenle ayrı yazılması doğru.

   Sil
 24. Hocam sadece dil bilgisi şeklinde olarak paysabilir mısınız ? Konu konu değil de

  YanıtlaSil
 25. Son iki soru pdf' ye eklenmemis bakar mısınız?

  YanıtlaSil
 26. Ben ikinci soruyu b yaptım cevap c diyor ama neyi kaçırdığımı anlamadım

  YanıtlaSil
 27. Cevap C "yarın da" bağlaç olan de bitişik yazılmış.

  YanıtlaSil
 28. Hocam 6.soru niye C ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. C'deki "övütülürdü" — Tane durumundaki nesneleri bir araçla ezerek un durumuna getirmek anlamına gelen bu sözcüğün doğru yazımı "öğütmek"tir.
   A'daki "övün-" eyleminin eski yazımı "öğün" olsa da günümüzde "övün-" olarak yazılmaktadır.
   Cevap C
   Soruların ayrıntılı çözümü için sayfanın altındaki bağlantıya tıklayınız

   Sil
 29. 17 dogrutek var

  YanıtlaSil
 30. 16 soruyu analamdim lütfen acıklarmısınız?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ayrıntılı çözümleri görmek için bu sayfadaki soruların hemen altındaki bağlantıya tıklayın.

   Sil
 31. 33. Soruda "Roma Hipodromu" internette büyük yazılır diyor. Hocam neden burada küçük yazılmış? Açıklarsanız sevinirim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çünkü bu söz paragrafta "Roma'dan kalma bir hipodrom" anlamıyla kullanılmış. At Meydanı'nın adı "Roma Hipodromu" olsaydı büyük yazılırdı.

   Sil
 32. Tşk edriz bilgilerinz için Hocam👌

  YanıtlaSil
 33. Teşekkürler, gerçekten çok güzel bir test. 9 yanlışım çıktı iyi midir hocam?

  YanıtlaSil
 34. hocam youtube kanalınızda çözümleri var mı ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çözümler için soruların altındaki bağlantıya tıklayabilirsin. Henüz o kanalda bir faaliyetim yok ne yazık ki.

   Sil
 35. Hocam 12 . Soru neden d acaba

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. "Çağırılmadığı" sözcüğünde ünlü düşmesi var. Yani doğrusu "çağrılmadığı" olmalydı. Çözümler için soruların altındaki bağlantıya tıklayabilirsin.

   Sil
 36. 32. soru nasıl oluyor da E şıkkı oluyor anlamadım. Değerbilir bitişik yazılır diyor TDK

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sıfat-fiil olan "değerbilir" sözcüğünün bitişik yazıldığı doğrudur. Ancak dikkatli okursanız bu cümlede sıfat-fiil olarak kullanılmamış. O nedenle ayrı yazılması doğru.

   Sil
 37. Hocam bu test sayesinde iyice pekiştirmiş oldum- bu arada yorumlara verdiğiniz cevaplar da ayrı bir güzel.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Senin adına sevindim, güzel yorumun için teşekkür ederim.

   Sil
 38. Teşekkürler çok faydalı oluyor ❤️

  YanıtlaSil
 39. 15.soruyu açıklar mısınız?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. II. "utunu" — Arapçadan dilimize girmiş olan bu sözcük, dilimizde "ut" olarak yazılmaktadır. Ancak parçada ünlü ile başlayan bir ek aldığı için sonundaki süreksiz sert ünsüzün yumuşaması gerekirdi: udunu
   IV numaralı sözcük grubu bir kurum adı olduğu için her sözcüğün büyük harfle başlaması doğrudur. Kesme işareti neden yok diyenler için de kuralı hatırlatalım: Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz.
   Cevap B
   Bu arada soruların çözüm sayfası var. Son sorunun altındaki bağlantıya tıklayınız.

   Sil
 40. 22. Sorudaki unvan kelimesinin doğrusu ünvan olarak değiştirildi yakın zamanda bilginize :)

  YanıtlaSil

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.