Anlatım Bozukluğu Çıkmış Sorular 3 Çözümlü

2000 - 2017 Arası

102. Fiyatlar çok pahalı olduğu için satışlar çok durgun.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? (2000 - ÖSS)
A) "çok" sözcükleri atılmalı
B) "durgun" yerine "az" sözcüğü getirilmeli
C) "olduğu için" yerine "olduğundan" sözcüğü getirilmeli
D) "satışlar yerine "alışveriş" sözcüğü getirilmeli
E) "pahalı" yerine "yüksek" sözcüğü getirilmeli

Çözümü


"Fiyat" için "pahalı" ifadesi kullanılmaz. Pahalı olan alınan üründür. Cümlenin doğrusu: "Fiyatlar yüksek olduğu için satışlar çok durgun."
Cevap E

103. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Bu konuda nasıl bir çalışma yapılması gerektiği, uzmanlarca tartışılacak.
B) Olaydan büyük bir üzüntü duyduğunu, suçluların cezalandırılmasını istedi.
C) Yeni binaların ne zaman hizmete açılacağını, basın aracılığıyla duyuracaklarını belirtti.
D) Sorunlara sağduyuyla yaklaşmanın, onların çözümünü kolaylaştıracağı sonucuna varıldı.
E) Bölgede, kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle alınması gerekli önlemler yetkililere bildirildi. (2000 - ÖSS)

Çözümü

B şıkkında eylemsi eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. Cümlenin doğrusu: "Olaydan büyük bir üzüntü duyduğunu söyleyerek suçluların cezalandırılmasını istedi."
Cevap B


104. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Ozan, 1940 yıllarında yeni şiirimizin başta gelen adlarından biriydi.
B) O, 1946 yılında düzenlenen bir yarışmada birinci olmuştu.
C) Aradan yıllar geçmesine karşın şiir anlayışında bir değişiklik olmadı.
D) Onun ilgi çekici yanlarından biri de konuları abartarak anlatmasıdır.
E) Toplumsal ve bireysel olaylara, yan tutmadan bakar. (2000 - ÖSS)

Çözümü

A şıkkındaki "1940 yıllarında" ibaresi anlatım bozukluğuna neden olmuş. Birden fazla 1940 yok. Doğrusu "1940'lı yıllarda" olmalıydı.
Cevap A


105. Yaptıklarını kendi ağzıyla itiraf etti.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? 
A) Yüklemin III. tekil kişi olmasından
B) Nesnenin çoğul eki almasından
C) Gereksiz söz kullanılmasından
D) Yüklemin di'li geçmiş zamanlı olmasından
E) Nesnenin yanlış yerde kullanılmasından (2000 - ÖSS)

Çözümü

Cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni gereksiz sözcük kullanımıdır. Doğrusu "Yaptıklarını kendi itiraf etti." olmalıydı.
Cevap C


106. O kurumda eğitim görmüş herkes, saygılı, hoşgörülü ve esnek olmak gibi çok önemli erdemler kazanmışlardır.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? 
A) Gereksiz yere sıfat kullanılmasından
B) Gereksiz yere bağlaç kullanılmasından
C) Yükleme ek fiil getirilmesinden
D) Öznenin sözcük öbeği olmasından
E) Özne - yüklem uyuşmazlığından (2000 - ÖSS)

Çözümü

Cümlenin öznesi, çokluk bildiren bir belgisiz zamir (herkes). İnsanların özne olduğu cümlelerde özne, çokluk eki almadıysa yüklem her zaman tekil olur. Cümlede birden fazla insan kastedilmiş olsa da özne çokluk eki almamıştır, bu nedenle yüklemin tekil olması gerekir.
Cevap E


107. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Uzun süre ayakta kalabilmesi için bu yapı, neme dayanıklı cam, kireç ve tuğla tozundan oluşan harçla yapılmıştır.
B) Bir kamu kuruluşuna ait sevimli konukevinin önünde fotoğraf çektirdikten sonra oradan ayrıldık.
C) Oraya gitmeye karar verirseniz, bu gezi için en az iki gün ayırmanız gerekir.
D) Her sabah erkenden kalkarak açık havada yürüyüş yapmanın kalp sağlığını olumlu yönde etkilendiğini öğrendik.
E) Adaylar yirmi beş yaşından büyük olmalı ve sağlık kontrolünden geçmiş olması gerektiğini söyledi. (ÖSS - 2001)

Çözümü

E şıkkında "olması" sözcüğü ortak kullanılmalı, "Adaylar" sözcüğü de tamlayan eki (-in) almalıdır. Cümlenin doğrusu: "Adayların yirmi beş yaşından büyük ve sağlık kontrolünden geçmiş olması gerektiğini söyledi."
Cevap E


108. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (ÖSS - 2001)
A) İlk karşılaşmamızda bana bu kadar yakınlık göstermesine çok şaşırmıştım.
B) Bu kadar yetenekli bir çocuğu, sanata yönlendirmekle çok iyi bir iş yaptığını düşünüyorum.
C) Geçirdiğim rahatsızlığı, büyük bir başarıyla ameliyat ederek sağlığıma kavuşturdu.
D) Bu aşamada, olayları doğal akışına bırakmanın doğru olacağı kanısındaydı.
E) Aralarındaki sorunların görüş farklılıklarından kaynaklandığını biliyordu.

Çözümü

"Rahatsızlık" ameliyat edilmez.
Cevap C


109. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (ÖSS - 2001)
A) Takımlardan biri, ötekinin bitmek bilmeyen karşılıklı saldırılarına daha fazla dayanamadı.
B) Maçlarda, taraftarların çıkardığı olaylar spora gölge düşürüyor.
C) Sağlıklı kalabilmenin temel koşullarından biri de spor yapmaktır.
D) Son yıllarda kimi takımlar, Avrupa takımlarıyla yaptıkları maçlarda yüzümüzü ağartıyor.
E) Ancak düzenli olarak yapılan spor yararlı olur.

Çözümü

Tek bir takım "karşılıklı saldırı" yapamaz. A'daki "karşılıklı saldırı" anlatım bozukluğuna neden olmuş. Bir de "saldırı" yerine "hücum" denmeliydi. Doğrusu "Takımlardan biri, ötekinin bitmek bilmeyen hücumlarına daha fazla dayanamadı."
Cevap A

110. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (ÖSS - 2001)
A) Bu anlaşmazlıkların giderilmesi için zamana gerek var.
B) Bu konunun, öncelikle ve ayrıntılı bir biçimde ele alınması gerekiyor.
C) Üyeler, onunla ilgili görüşlerini daha sonra açıklayacaklarını belirttiler.
D) Mimar ya da mimarlıkla ilgileniyorsanız bu kitabı okuyun.
E) Herkesin yaşamında birtakım sorunlar olduğunu hepimiz biliriz.

Çözümü

D şıkkında "mimar(la) ilgileniyorsanız" gibi bir anlam var. Cümle şöyle olmalıydı: "Mimar olmak istiyorsanız ya da mimarlıkla ilgileniyorsanız bu kitabı okuyun"
Cevap D


111. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (ÖSS - 2002)
A) Sanayide gelişmiş ülkelerde, bu tür sorunlar hızla çözülüyor.
B) Düzenlenen toplantı ve törenlerde bütün öğrenciler görev alıyor.
C) Bu konuda yapılan açıklamaların anlaşılmayacak bir yanı bulunmuyor.
D) Kurumda çalışanların başarısının, bu koşullara bağlı olduğu düşünülüyor.
E) Teknoloji ne kadar artarsa da el emeğinin önemi azalmıyor.

Çözümü

"Teknoloji ... artarsa" ifadesi anlatım bozukluğuna neden olmuş. Teknoloji artmaz, gelişir ya da ilerler. "Artarsa" yerine "ilerlese" ya da "gelişse" getirilmeli.
Cevap E

112. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (ÖSS - 2002)
A) Buluştukları zaman sanattan, edebiyattan konuşuyor, kimi sanatçıları eleştiriyorlardı.
B) Ortada, karamsar olmayı gerektirecek bir durum yoktu.
C) Bu kitapları okumak, çocuğun ufkunu genişletiyor, ona farklı dünyaların kapılarını açıyordu.
D) Bu, kendi resimleri için açtığı ilk kişisel sergisi olacağı için çok heyecanlıydı.
E) Çok yorgun olduğu için o akşam erkenden yatmak istedi.

Çözümü

D'de gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. "Kendi" sözcüğü cümlede "kişisel" sözcüğünün anlamını zaten içermektedir.

Cevap D

113. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (ÖSS - 2002) 

A) Burada, tiyatro salonundan internet kafeye kadar birçok etkinlik bulunuyor.
B) Kentteki yaşam, öğretim kurumlarının sayısı arttıkça hareketleniyor.
C) Öğrencilerin sporla ilgili gereksinimlerinin karşılanması için girişimlerde bulunuluyor.
D) Kütüphaneden yararlanacak öğrencilerin önce kütüphaneye üye olmaları gerekiyor.
E) Bilimsel araştırma yapacaklara her türlü olanak sağlanıyor.

Çözümü

"Tiyatro salonu" ve "İnternet kafe" bir etkinlik değildir.
Cevap A

114. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (ÖSS - 2002)
A) Gazetelerde bu tür haberlere hemen her gün rastlanıyor.
B) Yazar, yaşadıklarını etkili bir biçimde anlatmakta başarılı olamıyor.
C) Yemeğini erken yemesi gerektiği halde, hasta bu yasağa uymuyor.
D) Bu alandaki çalışmaların hâlâ yeterli bir düzeye ulaşamadığı söyleniyor.
E) Trafikle ilgili sorunların çözümü için, geniş kapsamlı bir toplantı düzenleniyor.

Çözümü


C'de yanlış anlamda kullanılan bir sözcük var. "Yasağa" sözcüğü yerine "kurala" sözcüğü getirilmeli.
Cevap C

115. Hiç kimse ona gerçeği anlatmamış; onu yalan yanlış sözlerle oyalamıştı. 

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?
A) “gerçeği” yerine “doğruyu” sözcüğü getirilerek
B) “anlatmamış” sözcüğünden sonra “herkes” sözcüğü getirilerek
C) “anlatmamış” yerine “söylememiş” sözcüğü getirilerek
D) “onu’ sözcüğü atılarak
E) “oyalamıştı” yerine “kandırmıştı” sözcüğü getirilerek (ÖSS - 2002)

Çözümü

Verilen cümle yapısı bakımından sıralı bir cümle. Cümlede özne ortak kullanılmış ancak olumsuz cümlelerde kullanılan "hiç kimse", anlamına göre olumlu olan ikinci cümleye uymuyor. İkinci cümlenin öznesi "herkes" olmalı.
Cevap B


116. "Bu kararların uygulanıp uygulanmayacağının,yöneticilerin seçeceği tutuma bağlı olduğu bildirildi."
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilir?
A) "seçeceği tutuma" yerine "tutumuna "sözcüğü getirilerek
B) "yöneticilerin" yerine "ilgililerin" sözcüğü getirilerek
C) "bu kararların" yerine "bunların" sözcüğü getirilerek
D) "bağlı" yerine "yönelik " sözcüğü getirilerek
E) "bildirildi" yerine "biliniyordu" sözcüğü getirilerek    (2003-ÖSS)

Çözümü

Cümlede gereksiz sözcük kullanılmış.
Cevap A


117. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2003-ÖSS)
A) Çevremizdeki kişilerle kuracağımız ilişkilerde özenli olmalıyız.
B) Sorunların, bütün yönleriyle ele alınması iyi olur.
C) Bu alanda başarıya ulaşanların sayısı oldukça azdır.
D) Araştırmalar, eldeki bilgilerin doğru olmadığını kanıtlıyor.
E) Bu konudaki iftiralar tamamen uydurmadır.

Çözümü

"İftira" gerçek olmayan bir suçu bir kişiye yükleme durumudur. Bu nedenle "uydurma" sözcüğü gereksizdir.
Cevap E


118. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2003-ÖSS)
A) Deneyimli bir yönetici, değerli bir bilim adamıydı.
B) Maddi durumu yetmediği için eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı.
C) Kültürel varlıklara sahip çıkıp onları korumaya çalışan insanlardan biriydi.
D) Geleceğe umutla bakan ve zorluklar karşısında yılmayan bir gençti.
E) Ele aldığı her işi, başkalarından daha iyi, daha güzel yapmak isterdi.

Çözümü

B'de yanlış anlamda kullanılan bir sözcük var. "maddi durumu yetmediği" yerine "maddi durumu elvermediği için" ya da "maddi durumu iyi olmadığı" sözü kullanılabilir.
Cevap B


119. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2003-ÖSS)
A) Yol kenarındaki çöp kutuları kaldırılarak bunların yerine çiçekler dikiliyor.
B) Yeni fidanlar dikilerek kent yeşillendiriliyor.
C) Kaldırımların kırık taşları yenileriyle değiştiriliyor.
D) İçinde oturulamayacak derecedeki binaların yıktırılması gerekiyor.
E) Eski yapılar boyanarak daha güzel bir görünüme kavuşturuluyor.

Çözümü

D'de "içinde" sözcüğü gereksiz kullanılmış. "Derecedeki" sözcüğü de yanlış anlamda kullanılmış. Cümle, " Oturulamayacak durumdaki binaların yıktırılması gerekiyor." şeklinde olmalıydı.
Cevap D


120. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2003-ÖSS)
A) Dünyada en çok yağış alan bölge burası.
B) Ürettiklerinin çoğunu komşu ülkelere satıyorlar.
C) Bu toprakların büyük bir bölümü ormanlarla kaplı.
D) Ülkenin kuzeyinde elde edilen ürünlerin yarıdan fazlasını elma oluşturuyor.
E) Ekonomileri daha çok, yetiştirdikleri hayvancılığa dayalı.

Çözümü

"Hayvancılık" yetiştirilmez. Doğrusu, "Ekonomileri daha çok, yetiştirdikleri hayvanlara dayalı." olmalıydı.
Cevap E


121. "Hiçbir şiire başlarken, bunu umuda, umutsuzluğa, sevince ya da acıya yönlendireyim, diye başlamıyorum"
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Gereksiz yere bağ-fiil kullanılmasından
B) Özne-yüklem uyumsuzluğundan
C) Gereksiz yere dolaylı tümleç kullanılmasından
D) Nesnenin adıl (zamir) olarak kullanılmasından
E) Yanlış bağlaç kullanılmasından   (2005-ÖSS)

Çözümü

Cümlede gereksiz bir zarf-fiil (bağ-fiil, ulaç) kullanılmış. Cümledeki yüklem zaten o anlamı verdiği için "başlarken" sözcüğüne gerek yok.
Cevap A


122." Çok çalıştığımız için başarı grafiğimiz ister istemez yükseliyor."
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? 
A) Yüklemin şimdiki zamanlı olmasından
B) Yanlış ilgeç kullanılmasından
C) Ad tamlamasının yanlış kurulmasından
D) Gereksiz zarf tümleci kullanılmasından
E) Yüklemin üçüncü tekil kişili olmasından (2004-ÖSS)

Çözümü
Cümlede zarf tümleci görevindeki "ister istemez" gereksiz kullanılmış.
Cevap D


123. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2004-ÖSS)
A) Zarftan bir mektup, bir de fotoğraf çıktı.
B) Ondan böyle bir yalanlama olayı beklemiyordum.
C) Kendimi bildim bileli bu mahallede, bu evde oturuyoruz.
D) Toplantımıza katılarak bizlere destek olan dostlarımıza yürekten teşekkür ederiz.
E) Evimize taşındık, yavaş yavaş yerleşmeye çalışıyoruz.

Çözümü

B'deki "olayı" sözcüğü gereksiz kullanılmış.
Cevap B


124. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2004-ÖSS)
A) Bu çarşının en eski, en tanınmış esnafı benim.
B) Bu kitabında yazar, başkalarından duyduklarını değil, yalnızca gördüklerini anlatıyor.
C) Yetersiz kalan ilgi yoksunluğundan bu sanat unutulmuş.
D) Bu ailede birçok çalışan ve başarılı insan çıkmış.
E) Bu kitabı okursan, bilmediklerini öğrenir, unuttuklarını anımsarsın.

Çözümü

C'de gereksiz sözcük var. Aynı zamanda "İlgi yoksunluğunun" yetersiz kalması da mantıksızdır. Cümlenin doğrusu: "İlgi yoksunluğundan bu sanat unutulmuş."
Cevap C


125. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2004-ÖSS)
A) Yapıtlarındaki kişilerin, kendi aralarında didişmeleri eğlenceleri, oynanan oyunlarla kasaba yaşantısı hakkında ipuçları veriyordu.
B) Güldürü öğelerine bolca yer verdiği ilk dönem romanlarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşmıştı.
C) Güç koşullar altında yaşayan insanların sorunlarını toplumsal açıdan ele almış, dönemin ahlak anlayışını yansıtmıştı.
D) Bu dergiyi okumaya başladıktan sonra edebiyata ve tarihe duyduğu ilgi artmıştı.
E) Türkçenin inceliklerinden yararlanarak yaptığı çevirilerle dilimize elliyle yakın yapıt kazandırmıştı.

Çözümü

A'da gereksiz ek kullanılmış. "Kişilerin" sözcüğünün aldığı tamlayan eki kaldırılmalı. Doğrusu, "Yapıtlarındaki kişiler, kendi aralarında didişmeleri eğlenceleri, oynanan oyunlarla kasaba yaşantısı hakkında ipuçları veriyordu."
Cevap A


126. "Tarihte bu uluslar, öteki ulusların arasına kaynaşmışlardı."
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir? 
A) "Tarihte" yerine "tarih boyunca " sözü getirilmeli
B) "Uluslar" yerine "devletler" sözcüğü getirilmeli
C) "bu" sözcüğü atılmalı
D) "ulusların arasına " yerine "uluslarla" sözcüğü getirilmeli
E) "öteki" sözcüğü atılmalı      (2004-ÖSS)

Çözümü

D'de "ulusların arasına kaynaşmak" sözü anlatım bozukluğuna neden olmuş. Doğrusu, "Tarihte bu uluslar, öteki uluslarla kaynaşmışlardı." olmalıydı.
Cevap D


127. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2005-ÖSS)
A) Okuduğu romanda olaylar geliştikçe onun da heyecanı artıyordu.
B) Bir şey okurken ya da dinlerken tüm dikkatimi onun üzerinde yoğunlaştırmaya çalışırım.
C) Hiç beklemediğim bu davranış karşısında ona nasıl bir tepki göstereceğimi bilemedim.
D) Büyük kentlerde insanlar, sürekli bir koşuşturma içindedir.
E) Gelişme çağındaki gençler kendinin ve çevrenin yönlendirmesiyle yanlış yapabilirler.

Çözümü

E'de "kendinin yönlendirmesiyle" ibaresi anlatım bozukluğuna neden olmuş.
Cevap E


128. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2005-ÖSS)
A) Bu kazada can kaybı yaşanmadı.
B) Söylenenleri pek de onaylamadı.
C)Yapıtları hala unutulmadı.
D)Kimseye bir yararı dokunmadı.
E)İsteği başarıya ulaşamadı.

Çözümü

A'da yanlış anlamda kullanılan bir sözcük var. "Can kaybı" yaşanmaz. Cümlenin doğrusu: Bu kazada can kaybı olmadı.
Cevap A

129. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2005-ÖSS)
A) Doğanın güzelliğidir beni burada en çok etkileyen.
B) Bir ailenin verdiği insanüstü bir çabanın öyküsüdür bu.
C) Aslında gerçeğin ta kendisidir anlattıkları.
D) Tasarıları arasında ona yer yoktu aslında.
E) Şimdiye değin hiç karşılaşmamıştım böyle bir durumla.

Çözümü

"Çaba" verilmez, gösterilir. Cümle, "Bir ailenin gösterdiği insanüstü bir çabanın öyküsüdür bu." şeklinde olmalıydı.
Cevap B


130. "Sözünü ettiğiniz binayı ne gördüm ne de yerini bilirim."
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? 
A) Nesne eksikliğinden
B) Gereksiz sözcük kullanımından
C) Tamlayan eksikliğinden
D) Yüklemin olumlu olmasından
E) Tümleç eksikliğinden    (2005-ÖSS)

Çözümü

Ne...ne bağlacı ile bağlanmış iki cümle var. İkinci cümlede tamlanan durumunda bir sözcük var ama tamlayan yok. Cümle, "Sözünü ettiğiniz binayı ne gördüm ne de binanın yerini bilirim." şeklinde olmalıydı.
Cevap C


131. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2006 – ÖSS)
A) İlgililer bu konuda görüş alışverişinde bulundular.
B) Bu tür etkinliklerin çoğaltılması gerektiğini düşünüyorum.
C) Gazetelerde yer alan haberleri değerlendirecekler.
D) Bundan sonraki amacımız halkı bilinçlendirmek olacak.
E) O dönemde para üç katı değer kaybetmişti.

Çözümü

E'de iyelik eki (tamlanan eki) alan bir sözcük (katı) var ancak tamlanan yok. Yani para neyin karşısında değer kaybetti belli değil.
Cevap E


132. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2006 – ÖSS)
A) İşe geç geleceğini hiç olmazsa bana haber verseydin bari.
B) O anda, dertleşebileceği bir dosta ihtiyacı vardı;ama yanında kimse yoktu.
C) Bu karara varmadan önce, onların da görüş ve önerilerini dikkate alman gerekirdi.
D) Yazıda onun resimlerinden pek söz edilmiyor;oysa o, çok yetenekli bir sanatçı.
E) Beğendiğimiz o evi satın aldık; ancak oraya önümüzdeki yıl taşınabileceğiz.

Çözümü

A'da aynı anlama veren "hiç olmazsa" ile "bari" birlikte kullanılmış. İkisinden birinin cümleden çıkması gerekir.
Cevap A


133. Bu davranış insandan insana göre değişir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? 
A) İşaret sıfatına yer verilmesinden
B) İkilemenin yanlış kullanılmasından
C) Gereksiz yere ilgeç kullanılmasından
D) Tümleç kullanılmasından
E) Yüklemin geniş zamanlı olmasından  (2006 – ÖSS)

Çözümü

Cümlede ilgeç olarak kullanılan "göre" gereksizdir. "İnsandan insana" sözü ilgecin anlamını zaten içermektedir.
Cevap C


134. Sevda Hanım'a bu mahalledeki bütün kadınlar dert yakınır, sorunlarını anlatır.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir? 
A) “bu mahalledeki bütün kadınlar” yerine “bu mahallenin bütün kadınları” sözü getirilerek
B) “dert yakınır” yerine “dert yanar” sözü getirilerek
C) “bütün” sözcüğü atılarak
D) “sorunlarını anlatır”dan önce “ona” sözcüğü getirilerek
E) “anlatır” yerine “anlatırlar” sözcüğü getirilerek(2007 – ÖSS)

Çözümü

Cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni deyimin yanlış kullanılması. "Dert yakınmak" diye bir deyim yok doğrusu "dert yanmak" olmalıydı.
Cevap B


(I) Araç yapabilme insanın insanlaşmasında önemli bir aşamaydı. (II) Önceleri herkes yeteneği ölçüsünde kendi aracını yaptı ve kullandı. (III) Birlikte yaşamanın başlamasıyla her insan ortaklaşa üretilen bir aracın en iyi yapabildiği bölümünü üstlendi. (IV) Halk arasında da en iyi yaptığı işle sevilir sayılır duruma düştü. (V) Böylece insan yeteneklerinin keşfedildiği bu çalışmalarla sanatta yaratıcılığa giden ilk adımlar atıldı.
135. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. (2007 – ÖSS)

Çözümü

IV. cümlede hata var. "Düşmek" olumsuz durumlar için kullanılır. "Düşmek" yerine "sayılır duruma geldi" denmeliydi.
Cevap D


Dişçiye hiç ya da çok seyrek gidiyorlar.
136. Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir? (2008 – ÖSS)
A) “dişçiye”den sonra “ya” sözcüğü getirilerek
B) “çok” sözcüğü atılarak
C) “seyrek” yerine “az” sözcüğü getirilerek
D) “gidiyorlar” yerine “gitmezler” sözcüğü getirilerek
E) “hiç” yerine “ya hiç gitmiyorlar” sözü getirilerek

Çözümü

Yüklem eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Cümlenin doğrusu: "Dişçiye ya hiç gitmiyorlar ya da çok seyrek gidiyorlar."
Cevap E


137. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2009 – ÖSS)
A) Yarın, uzun sürecek bir iş gezisine çıkıyorum.
B) Kızımı Fransızca kursuna kayıt yaptırmak istiyorum.
C) Telefonumu nerede bıraktığımı hatırlamıyorum.
D) Bu kursta, güzel konuşmanın inceliklerini öğreniyorum.
E) Davete katılanların hemen hemen hepsini tanıyorum.

Çözümü

B'de "kayıt yaptırmak" yerine "kaydettirmek" gelmeliydi.
Cevap B


138. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2010-YGS)
A) Sorumluluklarının bilincinde olmak, herkeste bulunan bir özellik değildir.
B) Mesleğinizde belli bir düzeye gelebilmek kadar geldiğiniz düzeyi korumak da önemlidir.
C) Azimle çalışmanın ne demek olduğunu, onları görünce anladım.
D) Bu araştırmayı sonuçlandırmak, onlar için hiç de güç olmamıştır.
E) Bizim alacağımız başarı, aslında ülkemizin başarısıdır.

Çözümü

"Başarı" alınmaz, kazanılır. Cümlenin doğrusu: "Bizim kazanacağımız başarı, aslında ülkemizin başarısıdır."
Cevap E


139. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2011 – YGS)
A) Diplomalarını alacak öğrenciler salona sırayla giriş yaptılar.
B) Müjdeyi vermek için mutfağa, annesinin yanına heyecanla koştu.
C) Konuşmasına başlamadan önce dinleyicilere şöyle bir baktı.
D) Eski öğrencilerin de katıldığı büyük bir toplantı düzenlediler.
E) Yarıyıl tatilinde yapılacak olan Amasra gezisi ertelendi.

Çözümü

A'da gereksiz sözcük kullanılmış. "Giriş yaptılar" yerine "girdiler" ya da "girdi" yazılmalıydı.
Cevap A


140.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2013 – YGS)
A)Kurallara uymamakta ısrar ediyorsun.
B)Bu davranışımı tehdit olarak algıladığını belirtiyorsun.
C)Yaptıklarınla herkesi şaşırtmaya devam ediyorsun.
D)Bu sözlerinle beni sinirlendirmek için çalışıyorsun.
E)Sorduğun sorularla konuyu başka bir yere çekmeye çalışıyorsun.

Çözümü


D'de gereksiz edat (ilgeç) kullanılmış. Cümlenin doğrusu: Bu sözlerinle beni sinirlendirmeye çalışıyorsun.
Ancak B şıkkındaki cümlede de iyelik ekinin belirsizliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. Yani "tehdit olarak algılayan" kim belli değil. (Tartışmalı bir soru ama cevap D olarak verildi.)

Cevap D

(I) Fatih Balkış, Baht Dönüşü adlı romanında, kişisel müzik çalışmalarına ara veren bir piyanistin
hayatının müzik üzerinden sorgulanmasını işliyor. (II) Önemli olan müzisyenin müzik aletini asla yarı yolda bırakmaması ve ihanet etmemesidir. (III) Eline aldığı her müzik aleti, evrenin en uzak noktalarından buralara gelen bir canlıymış hissi uyandırmalıdır onda. (IV) Sanatçının piyanosunun suskunluğu, bitirilmemiş eserlerinin yalnızlığı hepimizin matemi sayılmaz mı? (V) Müzisyenin yolculuğu, o müzik aletinin lisanıyla açıklanabilecektir.
141. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V. (2016 – YGS)

Çözümü

II. cümlede "dolaylı tümleç" eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Cümlenin doğrusu: "Önemli olan müzisyenin müzik aletini asla yarı yolda bırakmaması ve müzik aletine ihanet etmemesidir.
Cevap B

(I) “Yazdıklarım boyumu aştı!” diyenlerden değilim. (II) Ben de elimden geldiğince iyi eserler vermeye çalıştım. (III) Ama bu eserlerdeki kaliteyi ve yeterli olup olmadığını ben değil, toplum söyleyecek. (IV) Ben de sorumluluk sahibi her insan gibi toplumsal birikime katkıda bulunmaya devam edeceğim. (V) Sağlığım el verirse çok yakın bir zamanda yeni bir romanda okurlarımla buluşmayı düşünüyorum.
142.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.    E) V. (2016 – YGS)

Çözümü

III. cümlede anlatım bozukluğu var. Cümlede "tamlanan" var ama "tamlayan" yok. Cümlenin doğrusu: "Ama bu eserlerdeki kalitenin yeterli olup olmadığını ben değil, toplum söyleyecek."
Cevap C

12 yorum:

 1. EDEBİYAT ÖĞRETMENİ (KURŞUN KALEM)
  BU SAYFA YORUMSUZ OLMAMALI...!
  GÜPGÜZEL BİR ÇALIŞMA ELİNİZE SAĞLIK,EMEĞİNİZİN HER HARFİ YEDİVERENE DÖNÜŞSÜN.
  METİN ÇAKIR BEYE ÖZELLİKLE TEŞEKKÜRLER.

  YanıtlaSil
 2. Ne güzel bir yorum ne güzel bir temenni. Yeni paylaşımlar yapmak için bir motivasyona ihtiyacım vardı, bu iyi geldi :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. KURŞUN KALEM
   "MARİFET İLTİFATA TABİDİR." DEMEKLE YETİNMEYECEĞİM.
   ÇÖZÜMLÜ YAZAN HİÇBİR SAYFADA ÇÖZÜM GÖRMEDİM.
   YİĞİDİ ÖLDÜRME, HAKKINI TELİM ET.(ÖZ DEYİŞ :))

   Sil
  2. Bu sayfa, çıkmış sorular yayımlayan en düzenli en güzel sayfa. Emeği geçen hocalara sonsuz teşekkürler...

   Sil
  3. Çok açıklayıcı ve çok faydalı!!
   Konuyu böylesine net açıkladığınız için teşekkürler,elinize sağlık✨

   Sil
 3. Merhaba, diğer soruların çözümleri gelmicek mi? Bu arada çözümler için teşekkür ederiz.

  YanıtlaSil
 4. Emeği geçen meslektaşlarıma çok teşekkür ederim 💐

  YanıtlaSil
 5. Merhaba, öncelikle sorular için teşekkür ederim. Bir şey sormak istiyorum. ''Anlatım Bozuklukları'' hakkında olan çıkmış soruların tarihi 2017'ye kadar. Bu yıldan sonra sınavda anlatım bozukluğu hakkında soru sorulmadı mı yoksa henüz eklenmedi mi?
  Cevaplarsanız sevinirim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sorulmadı, son yıllarda anlatım bozukluğu pek tercih edilmiyor. İlginiz için teşekkür ederim.

   Sil
 6. Teşekkürler...

  YanıtlaSil
 7. Anlatım bozukluğu konusunda zorlanıyorum. Soruların sadece cevaplarından ziyade "çözümü" olması gerçekten çok iyi oldu. Teşekkürler , kolay gelsin.

  YanıtlaSil

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.