Eğik Çizgi

Eğik Çizgi ( / )
1. Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur: 
Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar / Kapanırdı daha gün batmadan kapılar. (Ahmet Muhip Dıranas)
2. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur: Birlik Sokak No.: 35/3 Seymen / Kocaeli
3. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: 18/11/1969, 15/IX/1994 vb.
4. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır: -a /-e, -sa /-se, -lık /-lik, -madan /-meden vb.
5. Genel Ağ adreslerinde kullanılır: http://www.yksedebiyat.org
6. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır: 70/2=35
7. Fizik, matematik vb. alanlarda birimler arası orantıları gösterirken eğik çizgi araya boşluk konulmadan kullanılır: g/sn (gram/saniye)
Ters Eğik Çizgi ( \ )
Bilişim uygulamalarında art arda gelen dizinleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır: C:\Belgelerim\Türk İşaret Dili\Kitapçık.indd 
İlgili Sayfalar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.