Tırnak İşareti ( " " )

1. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tır­nak içine alınır:
 • Mustafa Kemal, Başkumandanlık Meydan Muharebesi’nde hedefi "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir!" diyerek göstermiştir.
 • XIV. Louis: "Devlet benim!" dermiş. Diyebilsek hangimiz demezdik.
 • "Bir roman, bir yol boyunca gezdirilen bir aynadır." cümlesi, Stendhal’in Kırmızı ve Siyah romanının on üçüncü bölümünde epigraf olarak kullanılmıştır.
 • Sait Faik, “Bir insanı sevmekle başlar her şey.” diyor.
 • Ona, Atatürk’ün "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır!" sözünü anımsattım.
 • "Issız bir adada yapayalnız yaşamak zorunda kalsanız hangi romanları yanınıza alıp götürürsünüz?" sorusu bir zamanlar Fransa’da anketçilerin pek hoşlandığı bir konuydu.

Uyarı: Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret (nokta, soru işareti, ünlem işareti vb.) tırnak içinde kalır.


2. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır:
 • Yeni bir “barış taarruzu” başladı.
 • Kültür kelimesi Latince “ekin ekmek” manasına gelirmiş.

3. Cümle içerisinde eser ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır:
 • Edebiyatımızda bu türün teorik esasları, Cenap Şahabettin'in "Vecize Edebiyatı" başlıklı yazısıyla belirlenmiştir.
 • Berna Moran’ın "Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış" adlı kitabındaki incelemesi dışında eleştirel nitelikte yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır.
 • Turgut Uyar, “Dünyanın En Güzel Arabistanı” adlı kitabıyla yeni bir şiir çizgisine girer.

Uyarı: Cümle içerisinde özel olarak belirtilmek istenen sözler, kitap ve dergi adları ve başlıkları tırnak içine alınmaksızın eğik yazıyla dizilerek de gösterilebilir:
 • Bu tür, İslamiyet’in kabulünden sonra latife sözcüğü ile karşılanmıştır.
 • Mai ve Siyah, Halit Ziya'nın ruh bilimsel gerçekçiliğe dayanan ilk romanıdır.

Uyarı: Tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılmaz:
 • Ahmet Ümit'in “İstanbul Hatırası”nı okudunuz mu?

4. Bilimsel çalışmalarda künye verilirken makale adları tırnak içinde yazılır:
 • Tanpınar, Ahmet Hamdi, "Halid Ziya Uşaklıgil", Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yay., İst. 1977.

Tek Tırnak İşareti ( ‘ ’ )

Tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü, ibareyi belirtmek için kullanılır:
 • “Kendisine sunulan saadeti ayağıyla itmesini tavsiye eden ‘İtiraz et!’ nidası peşini bırakmıyordu."
Denden İşareti (")

Bir yazıdaki maddelerin sıralanmasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözlerin, söz gruplarının ve sayıların tekrar yazılmasını önlemek için kullanılır.

İlgili Sayfalar
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.