26 Aralık 2018 Çarşamba

Kısa Çizgi

1. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur.
2. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur, bitişik yazılır:


Bizim kız, ders çalışırken - pek çalıştığı yok ya - hiç gürültü istemez.

Ahmet Fevzi Paşa kendine özgü olan doğuştan gelme inceliğinin dürtüsüyle tümene şu -örnek alınmaya değer- cevabı verdi.


3. Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır: seç-im, uç-ak vb.

4. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır: al-, dur-, gör-, ver-; başar-, kana-, okut-, taşla-, yazdır- vb.

5. İsim yapma eklerinin başına, fiil yapma eklerinin başına ve sonuna konur: -ak, -den, -ış, -lık; -ımsa-; -la-; -tır- vb.

6. Heceleri göstermek için kullanılır: a-tış-tır-ma, e-lim-de-ki-le-ri

7. Arasında, ve, ile, ila, ...-den ...-e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır: Ankara-İstanbul yolu, Türk-Amerikan ilişkileri, Hint-Avrupa dil ailesi, 21.30-22.30, Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, Türkçe-İngilizce Sözlük vb.

Uyarı: Cümle içinde sayı adlarının yinelenmesinde araya kısa çizgi konmaz: On on beş yıl. / Üç beş kişi geldi.

8. Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır: 13 - 4 = 9

9. Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılır: -2 °C

İlgili Sayfalar 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yorumlarınız bizim için önemli. Lütfen yorum yaparak daha iyi içerikler üretmemiz için bize destek olunuz.