Tırnak İşareti ( " " )

1. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tır­nak içine alınır: 
Mustafa Kemal, Başkumandanlık Meydan Muharebesi’nde hedefi “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir!” diyerek göstermiştir.
UYARI: Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret (nokta, soru işareti, ünlem işareti vb.) tırnak içinde kalır:
Ayrılacağımız sıra, içinden bize, "El sıkışın!" diye bağırmış. Oysa biz öpüşmüştük. (Yusuf Atılgan)
2. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır: Yeni bir “barış taarruzu” başladı.
3. Cümle içerisinde eser ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır:
Berna Moran’ın "Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış" adlı kitabındaki incelemesi dışında eleştirel nitelikte yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır.
UYARI: Cümle içerisinde özel olarak belirtilmek istenen sözler, kitap ve dergi adları ve başlıkları tırnak içine alınmaksızın eğik yazıyla dizilerek de gösterilebilir:
Mai ve Siyah, Halit Ziya'nın ruh bilimsel gerçekçiliğe dayanan ilk
romanıdır.
UYARI: Tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılmaz: Ahmet Ümit'in “İstanbul Hatırası”nı okudunuz mu?
4. Bilimsel çalışmalarda künye verilirken makale adları tırnak içinde yazılır:
Tanpınar, Ahmet Hamdi, "Halid Ziya Uşaklıgil", Edebiyat Üzerine Makaleler,
Dergâh Yay., İst. 1977
Tek Tırnak İşareti ( ‘ ’ )
Tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü, ibareyi belirtmek için kullanılır:
“Kendisine sunulan saadeti ayağıyla itmesini tavsiye eden ‘İtiraz et !’ nidası peşini bırakmıyordu."
Denden İşareti (")
Bir yazıdaki maddelerin sıralanmasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözlerin, söz gruplarının ve sayıların tekrar yazılmasını önlemek için kullanılır. 
İlgili Sayfalar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.