Yay Ayraç ( )

1. Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır:
  • Ahmet Cemil'in psikolojisinde Gustave Flaubert realizminin (Emma Bovary) etkisi açıkça görülmektedir.
  • Uygurlara ait bu eserler manzum (şiir) ve mensur (düzyazı) olarak yazılmıştır.
  • Tarihsel oyunlar için en uygun tanımlamayı Herbert Lindenberger, Historical Drama (Tarihsel Dram) adlı yapıtında yapmıştır.

Uyarı: Yay ayraç içinde bulunan söz cümle değerinde ise sonuna uygun noktalama işareti konur:
  • Eserde Hristiyanlığı temsil etmese de bir papaz (Kötü ve ahlaksızdır.) ile Müslümanlar arasında bir mukayese yapılmak istenmiş.

2. Özel veya cins isme ait ek, ayraçtan önce yazılır:
  • Yunus Emre’nin (1240?-1320)...

3. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır:
Zilha: (Çok manalı ve duygulu) Şimdi aralarını deve dikeni bürümüş...
Ali: Kurbanın olayım cinaslı laf etme bana...
Zilha: Yalan mı? Öyle değil mi? (Burnunu çeker.)

4. Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek için kullanılır:
  • Biz üç arkadaş şiir yazarken nasıl şaka ediyorduk, bilemezsiniz… (Melih Cevdet Anday)
  • Pertev Nali Boratav da olayların tek bir mekâna ve zamana bağlanmasının yanlışlığına dikkat çekerek iki ayrı tarihî an ile iki ayrı coğrafyanın varlığını ileri sürer (Boratav 1933: 31-62).

5. Alıntılarda, alınmayan sözcük veya bölümle­rin yerine konulan üç nokta, yay ayraç içine alınabilir:
  • "Selim, hayatımızın sıkıcı olduğundan bahsederek bizi canlandıracak bir şeyler yapmamız gerektiğini söylüyordu. (...) Bana, ciddi bir tavırla, oyuna katılabileceğini ve arkadaşlarına da haber vereceğini söyledi."

6. Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır:
  • Delikanlı, sekiz dil (!) biliyorum, diyor.

7. Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını gös­termek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır: 1497 (?) yılında doğan Hayali...

8. Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayracı konur.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.