8 Temmuz 2019 Pazartesi

İkilemeler

  • Cümledeki anlamı kuvvetlendirmek, pekiştirmek ya da zenginleştirmek amacıyla oluşturulan sözcük gruplarıdır.
  • İkilemeler, tekrar grubu olarak da bilinir.
İkilemelerin Oluşumu
Aynı sözcüğün tekrarı: adım adım, ağır ağır, akın akın, aval aval (bakmak), çeşit çeşit, derin derin, gide gide, güzel güzel, karış karış, kucak kucak, takım takım, yavaş yavaş. 
Aynı sözcüğün ek alarak tekrarı: art arda, baş başa, diz dize, el ele, göz göze, iç içe, omuz omuza, yan yana; baştan başa, daldan dala, elden ele, günden güne, içten içe, yıldan yıla; başa baş, bire bir (ölçü), dişe diş, göze göz, teke tek; ardı ardına, boşu boşuna, günü gününe, peşi peşine, ucu ucuna.
Yansıma sözcüklerin tekrarı: cır cır, kıs kıs, şıp şıp, şıpır şıpır, tak tak, tıkır tıkır.
Yakın anlamlı sözcüklerle: ev bark, günlük güneşlik, irili ufaklı, salkım saçak, sere serpe, yana yakıla, yarım yamalak, yalan yanlış.
Biri anlamlı biri anlamsız sözcüklerle: çoluk çocuk, eğri büğrü, eciş bücüş, eski püskü, konu komşu, pılı pırtı, soy sop, süklüm püklüm
Zıt anlamlı sözcükler ile: acı tatlı, altı üstü, aşağı yukarı, irili ufaklı, içli dışlı, iyi kötü, düşe kalka, dosta düşmana
İkinci sözcüğün başına getirilen "m" sesi ile: at mat, çocuk mocuk, dolap molap, kapı mapı, kitap mitap, oyun moyun.
İkilemelerin Yazılışı 
  • İkilemeler ayrı yazılır. 
  • İkilemelerin arasına hiçbir noktalama işareti konmaz.
  • Bazı ikilemeler zaman içinde kalıplaşarak bitişik yazılmaktadır: altüst, cızbız, gitgide, hoşbeş, şipşak

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yorumlarınız bizim için önemli. Lütfen yorum yaparak daha iyi içerikler üretmemiz için bize destek olunuz.