10 Eylül 2019 Salı

Şevki Yok

Gül hâzin, sümbül perişân, bağzârın şevki yok
Dertnâk olmuş hezâr-ı nağmekârın şevki yok
Başka bir hâletle çağlar cûybârın şevki yok
Âh edip inler nesim-i bîkararın şevki yok
Geldi amma neyleyim sensiz baharın şevki yok

Farkı yoktur giryeden rûy-ı çemende jalenin
Hûn-ı hasretle dolar câm-ı sefası lalenin
Meh bile gayretle âguşunda ağlar hâlenin
Gönlüme tesiri olmaz âteş-i seyyâlenin
Geldi amma neyleyim sensiz baharın şevki yok

Rûha verdikçe peyâm-ı hasretin her bir sehâb
Câna geldikçe temâşâ-yı ufuktan piç-ü-tâb
İhtizaz eyler çemen... İzhâr eder bin ıztırab
Hem tabiat münfail hicrinle... Hem gönlüm harâb
Geldi amma neyleyim sensiz baharın şevki yok

Recaizâde Mahmut Ekrem


Bilinmeyen Sözcükler

hâzin: hüzünlü
bağzâr: bağ
şevk: istek, heves, keyif, neşe
dert-nâk: dertli
hezâr-ı nağmekâr: güzel sesli bülbül
hâlet: durum, hal
cuybâr: akarsu
nesim-i bîkararın: kararsız esen rüzgâr
girye: gözyaşı
rûy-ı çemen: çimenliğin yüzü
jale: çiy
hûn: kan
câm-ı sefası: sefa kadehi
meh: ay
âguş: kucak
hâle: ay ya da güneşin etrafındaki parlak daire
seyyâle: akıp giden, akıcı
peyâm: haber
sehâb: bulut
temâşâ-yı ufuk: ufkun seyri
piç-ü-tâb: ıstırap, sıkıntı
ihtizaz: titreme, titreşim
izhâr: açığa vurma
münfâil: alınmış, kırılmış
hicr: ayrılık

Günümüz Türkçesi

Gül hüzünlü, sümbül perişân, bağın şevki yok
Dertli olmuş, güzel sesli bülbülün şevki yok
Başka bir hâl ile çağlayan akarsuyun şevki yok
Âh edip inleyen kararsız esen rüzgarın şevki yok
Geldi amma neyleyim sensiz baharın şevki yok


Farkı yoktur göz yaşından çimenlikteki çiyin
Lalenin sefa kadehi hasret kanıyla dolar
Ay bile gayretle etrafındaki ışığın kucağında ağlar
Gönlüme tesiri olmaz akıp giden ateşin
Geldi amma neyleyim sensiz baharın şevki yok

Her bir bulut hasretinin haberini verdikçe
Ufku izlerken bile içime bir sıkıntı gelir
Çimen titrer bin ıstırap verir gönlüme
Tabiat ayrılığınla küskün, benim gönlüm ise harap
Geldi amma neyleyim sensiz baharın şevki yok


İlgili Sayfa

Recaizade Mahmut Ekrem

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yorumlarınız bizim için önemli. Lütfen yorum yaparak daha iyi içerikler üretmemiz için bize destek olunuz.