11 Eylül 2019 Çarşamba

Vatan Türküsü

İşte adu karşısında hazır silâh,
Arş yiğitler vatan imdâdına
Arş ileri, arş bizimdir felâh
Arş yiğitler vatan imdâdına!

Cümlemizin vâlidemizdir vatan
Herkesi lutfuyla odur besleyen
Bastı adu göğsüne biz sağ iken;
Arş yiğitler vatan imdâdına

Şân-ı vatan, hıfz-ı bilâd u ibâd
Etmededir süngümüze istinâd
Milleti eyler misiniz nâ-murâd?
Arş yiğitler vatan imdâdına!

Rehberimiz gayret-i merdânedir
Her taşımız bir nice bin cânedir
Câne değil meyli bugün şânedir
Arş yiğitler vatan imdâdına

Yâre nişândır tenine erlerin,
Mevt ise son rütbesidir askerin
Altı da bir, üstü de birdir yerin
Arş yiğitler vatan imdâdına! 


Namık Kemal

Vezni: Müfte’ilün / Müfte’ilün / Fâ’ilün

Kelimeleradu: düşman
felah: kurtuluş, iyileşme
valide: anne
lutf: iyilik, bağış, ihsan  
şan-ı vatan: vatanın şanı
hıfz: koruma
bilad: beldeler, şehirler
ibad: kullar, halk
hıfz-ı bilad ü ibad: Şehirlerin ve şehir halkının korunması
istinad: dayanma, güvenme
murad: istek, dilek, maksat
nâ: olumsuzluk eki
gayret-i merdane: mertçesine gayret 

şâne: Farsçada tarak anlamına gelen "şâne" sözcüğü daha çok şekli sebebiyle benzetmelere konu olmuştur. "Şane" sözcüğü özellikle divan şiirinde âşık, âşığın bedeni, âşığın canı gibi anlamlarda kullanılmıştır.
yâre: yara

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yorumlarınız bizim için önemli. Lütfen yorum yaparak daha iyi içerikler üretmemiz için bize destek olunuz.