1 Ocak 2019 Salı

Murabba

Sıdk ile terk edelim her emeli, her hevesi.
Kıralım hâ’il ise azmimize ten kafesi.
İnledikçe eleminden vatanın her nefesi,
Gelin imdâda diyor, bak budur Allah sesi

Bize gayret yakışır, merhamet Allah'ındır.
Hükm-i âti ne fakirin, ne şehin-şâhındır.
Dinle feryâdını kim terceme-i âhındır;
İnledikçe ne diyor, bak vatanın her nefesi…

Mahv eder kendini bülbül bile hürriyet içün.
Çekilir mi bu belâ âlem-i pür mihnet içün?
Dîn içün devlet içün cân çekişen millet içün
Azme hâ’il mi olurmuş bu çürük ten kafesi!..

Memleket bitdi, yine bitmedi hâlâ sen, ben.
Bize bu hâl ile bizden büyük olmak düşmen.
Dest-i a’dâdayız; Allah içün, ey ehl-i vatan!
Yetişir terk edelim gayri hevâ vü hevesi…


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yorumlarınız bizim için önemli. Lütfen yorum yaparak daha iyi içerikler üretmemiz için bize destek olunuz.