Muhayyelat

Giritli Aziz Efendi
 • Giritli Aziz Ali Efendi’nin 1796’da yazdığı hikaye kitabı. İlk olarak 1852'de basılabilmiştir.
 • Eser, modern hikayeye geçiş için bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir.
 • Hikayelerde, masallarda görülen olağanüstü varlık (cin, peri gibi) ve olaylar yanında gerçekçi unsurlar da yer almaktadır.
 • Eser bir yanıyla çeviri / uyarlama iken diğer yanıyla özgün bir eserdir.
 • Ön sözde belirttiğine göre yazar, eserini kaleme alırken Hulasatü'l-Hayal, İbretnüma adlı eserlerle Binbir Gece Masalları'ndan etkilenmiştir.
 • Eser, "hayal" adı verilen üç hikayeden ibarettir.
 • İlk hikayede Asıl ve Nesil adlı iki şehzadenin olağanüstü mahlûklar arasında başlarından geçen olaylar anlatılır.
 • İkinci hikayede bir bezirgânın oğlu olan Cevad’ın hikâyesi işlenir.
 • Üçüncü hikaye ise daha çok Şeyh İzzeddin adlı büyük bir mutasavvıfın çevresinde geçer.
 • Hikâyeler değişik zaman ve mekânlarda geçse de büyük ölçüde 18. yüzyıl İstanbul’undan ve saray hayatından izler taşımaktadır.
 • Eserin dili dönemine göre sadedir.
 • Eser, özellikle Tanzimat yazarları üzerinde etkili olmuştur.
Muhayyelat'ın modern hikaye geçişte bir dönüm noktası kabul edilmesinin nedenleri şunlardır:
 • Sade bir dille yazılması,
 • Üslupta yer yer basmakalıplıktan kurtulma gayreti,
 • Kahramanların yer yer olsa da sosyal durumlarına uygun şekilde konuşturulması,
 • 18. yüzyıl İstanbul'una ait yerli çizgilerin işlenmesi.
İlgili Sayfa
👉 Tanzimat Edebiyatı Ana Sayfa
Yararlanılan Kaynaklar
 • Giritli Aziz Efendi'nin Divanı, Güler Aydın
 • Osmanlı Dönemi Türk Romanının Başlangıcında Beş Eser, G. Gonca Gökalp
 • 19. yüzyıl Osmanlı-Türk Edebiyatında Öykü, Hilal Aydın

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.