Kaynakça

Abbas Sayar 
 • Klişelerden Uzak Bir Köy Romancısı Abbas Sayar, Sevil Tomur
 • Ahmet Güner Sayar ile Abbas Sayar Üzerine Söyleşi, Ercan Köksal
 • Abbas Sayar Romanlarında Tabiat Algısı, Aybige Başeğmez Çetin
Adalet Ağaoğlu
 • Adalet Ağaoğlu'nun Roman ve Tiyatrolarında Kadın ve Kadın Eğitimi, Duygu Gören
 • Adalet Ağaoğlu'nun Tiyatrolarında İnsanın İnsana Anlatılması, Gıyasettin Aytaş
 • Adalet Ağaoğlu'nun Fikrimin İnce Gülü Adlı Romanının İncelenmesi, Kamuran Eronat
Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Antalyalı Genç Kıza Mektup (Bahçe dergisi 22.sayı)
 • Yeni Arayışlar Işığında Ahmet Hamdi Tanpınar, Gazi Berber
 • Tanpınar'ın Şiir Anlayışı ve Şiirinin Kaynakları Üzerinde Bir İnceleme, Elif Emine Özer
 • Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Şiirlerinde Kafiye Unsurları, Burçin Asna
 • Tanpınar'ın Roman Tekniği Üzerine, Hülya Bayrak Akyıldız
Abdülhak Hamit Tarhan
 • Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Aydınlık Bir Yüz: Abdülhak Hamit Tarhan
 • Abdülhak Hamit'in Sanatında Tabiatın Yeri
 • Abdülhak Hamit Tarhan - Türk Edebiyatı Mayıs 1987
 • Abdülhak Hamit Tarhan'ın Eserlerinde Tarih ve Hükümdarlar
 • Abdülhak Hamit Tarhan'ın Tiyatroları Üzerinde Bir Araştırma ve İnceleme, Oğuzhan Karaburgu
Abdülhak Şinasi Hisar
 • Geçmiş Zaman Peşinde Bir İstanbul Âşığı: Abdülhak Şinasi Hisar, Abdullah Uçman 
 • Abdülhak Şinasi Hisar'ın Söyleminde Gelenek, Alena Ramiç 
 • Geleneksel ile Modern Arasında: "Fahim Bey ve Biz", Mustafa Kutlu 
Abdürrahim Karakoç
 • Abdürrahim Karakoç, Ramazan Avcı
 • TDV İslam Ansiklopedisi Abdürrahim Karakoç Maddesi, Nurettin Albayrak
 • Türk Dili Dergisi, Nail Tan
Ahmet Hikmet Müfütüoğlu
 • Türk Edebiyatında Orta Asya’dan Söz Eden İlk Roman: Gönül Hanım, Mümine ÇAKIR
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Ahmet Hikmet Müftüoğlu Maddesi, Alim Kahraman
 • Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını, Şefika Durmaz
Ahmet Kutsi Tecer
 • Ahmet Kutsi Tecer ve Tiyatro Edebiyatımıza Katkısı, Gıyasettin Aytaş
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Ahmet Kutsi Tecer Maddesi
 • Ahmet Kutsi Tecer'in Şiirlerinde İmajlar, Prof.Dr.Himmet Uç
Ahmet Mithat Efendi
 • Bir Medeniyet Algılaması Olarak Ahmed Midhat Efendi'nin Paris'i
 • Bilgiye Açılan Kapılar: Ahmet Mithat Efendi ve İsmail Gaspıralı'nın Eserlerinde Avrupalı Kadınlar (Yüksek Lisans Tezi)
 • Ahmet Mithat ve Felatun Bey ile Rakım Efendi Romanında Değerler Eğitimi
 • Yeni Türk Edebiyatı Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi Ekim 2016
 • Tanzimat Döneminde Bir Aydın Olarak Ahmet Mithat Efendi ve Düşünce

  Ahmet Muhip Dıranas
   
 • Ahmet Muhip Dıranas’ın Söz Varlığı, Yüksek Lisans Tezi, Ebru Özçalışkan
 • Ahmet Muhip Dıranas’ın Şiirinde Biçim Denemeleri,Dr. Oktay Yivli
 • Şair Ahmet Muhip Dıranas’ın Oyun Yazarlığı, Yakup Çelik
 • Ahmet Muhip Dıranas 100 Yaşında! Semiha Şentürk
  Ahmet Paşa

 • Ahmet Paşa Divanı'nda Türler

 • Ahmet Vefik Paşa

 • Yenileşme Dönemi Türk Tiyatrosu ve Ahmet Vefik Paşa

 • Ahmet Rasim

 • Bir İstanbul Yazarı Ahmet Rasim, Cumhuriyet Gazetesi, 1994
 • İslam Ansiklopedisi Ahmet Rasim Maddesi
 • Türk Şairleri Dergisi Ahmet Rasim Özel Sayısı 1936
 • Ahmet Rasim'in "Muharrir Bu Ya" Adlı Eserinin İncelenmesi
Ahmet Şuayb 
 • Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Kenan Akyüz 
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Ahmet Şuayb Maddesi, Abdullah Uçman 
 • Ahmet Şuayb'ın "Muhasebe-i Edebiyye" ve Diğer Yazıları, Fatih Sakallı
Aka Gündüz
 • Aka Gündüz'ün Hayatı, Sanatı ve Eserleri, Metin Oktay
 • Aka Gündüz'ün Roman, Hikaye ve Tiyatrolarında Sosyal Meseleler, Mehmet Güneş
Ali Ekrem Bolayır 
 • Ali Ekrem Bolayır, TDV İslam Ansiklopedisi, İsmail Parlatır
 • Ali Ekrem Bolayır'ın Biyografisine Katkılar, Âdil Gür
 • Ali Ekrem Bolayır'ın Lisân-ı Osmânî Adlı Manzum Eseri ve Bu Eserde Osmanlı Türkçesi Üzerine Dile Getirdiği Görüşleri, Zübeyde Şenderin
Anonim Halk Edebiyatı 
 • Türkü Söyleme Geleneği ile Türkülerde Tür, Şekil ve Tasnif Üzerine Düşünceler, Erman Artun
Aşık Mahzuni Şerif
 • Âşık Tarzı Halk Şiirlerinin Günümüz Müzik Anlayışı İle Yeniden Yorumlanması: Âşık Mahzuni Şerif Örneği, Samet Kılıç
 • TDV İslam Ansiklopedisi Aşık Mahzuni Şerif Maddesi, Nurettin Albayrak
Avrupa'da Bir Cevelan (Seyahatname)
 • Avrupa’da Bir Cevelan’da Türklükle İlgili Meseleler Levent Ali Çanaklı
 • Ahmet Mithat Efendi'nin Seyahat Rotası, Reşat Arıca
 • Edebiyatın Kaynağı Olarak Seyahatnameler Bâki Asiltürk
 • On Dokuzuncu Yüzyıl İngiliz Seyahat Edebiyatında Osmanlı’nın; Osmanlı Seyahat Edebiyatında da Avrupalıların Yansımaları, Muhuttin Doğan
Ayşe Kulin
 • Ayşe Kulin'in Yapıtlarında Toplumsal Sorunlar ve Eğitim, Dilek Yumru
 • Ayşe Kulin'in veda Adıl Romanının İçerik ve Biçim İncelemesi, Aysel Ciğerlioğlu
 • Biyografiyle Roman Arasında: Adı Aylin, Ayşenur İslam
 • Ayşe Kulin'in Hayatı, Sanatı ve Eserleri, Vedat Yeşilçiçek
Bâkî
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Baki Maddesi, Mehmet Çavuşoğlu
 • Kanuni Sultan Süleyman Han İçin Yazılan İki Mersiyenin Karşılaştırılması, Uğur Gürsu
 • Baki'nin Bir Gazelinde Ses-Anlam İlişkisi, Hasan Kaplan
Bayburtlu Zihni
 • Tarihin Tanığı Bir Şair: Bayburtlu Zihni, Gülhan Atnur 
 • Bayburtlu Zihni, Abdullah Uçman
Cahit Sıtkı Tarancı  
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Cahit Sıtkı Tarancı Maddesi, İnci Enginün
 • Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Otuz Beş Yaş" Şiirinde Metaforik Yapının İnşası, Yrd. Doç. Dr. Şeyda Başlı
 • Oktay Akbal'ın Köşe Yazısı, "Yaşayıp Öldüğümü Kimseler Bilmeyecek"
 • Cahit Sıtkı ve Garip hareketi, Prof. Dr. Mustafa Apaydın
 • Doğumunun 100.Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu
 • Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerindeki ‘Ayna’ İmgesine Psikanalitik Bir Yaklaşım, Servet Tiken
 • Cahit SıtkıTarancı’nın Şiirlerine Psikanalitik Bir Yaklaşım, Mustafa Karabulut
 • Arafta Bir Şair: Cahit Sıtkı Tarancı'nın Şiirlerinde Hayattan Ölüme Varolma Trajedisi, İbrahim Tüzer
 • Cahit Sıtkı Tarancı’da Düş ve Gerçek Çatışması, Kamuran Eronat
Cemil Meriç
 • Cemil Meriç'in Denemeleri Üzerine Bir İnceleme, Mehmet Akif Sümer
 • TDV İslam Ansiklopedisi Cemil Meriç Maddesi, Mustafa Armağan
Cemil Süleyman
 • Cemil Süleyman’ın Siyah Gözler Romanından Hareketle Bir Kadının Paranoid Bozuklukları, Nazlı Memiş Baytimur
 • Cemil Süleyman Alyanakoğlu’nun Timsal-İ Aşk Adlı Hikâye Kitabı Üzerine Bir İnceleme, Dilara Erdem Yazar
 • Cemil Süleyman'ın Eserlerinde Kadın, Büşra Çelebi
Cengiz Dağcı
 • Cengiz Dağcı’nın "O Topraklar Bizimdi" Romanına Yakın Tarih Edebiyat İlişkisi Açısından Bir Yaklaşım Reyhan Çelik
 • Cengiz Dağcı’nın Eserleri ve Yazılmamış Tarih, Hilmi Özden
 • Cengiz Dağcı’nın "Dönüş" Romanına Teknik ve Tematik Açıdan Bir Yaklaşım
 • Tanzimat'tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, YKY İstanbul
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Cengiz Dağcı Maddesi, Alim Kahraman
Dede Korkut Hikayeleri
 • Dede Korkut Alp Eren Midir? Korkut Adı Üzerine Yeni Bir Etimoloji Denemesi, Mehmet Vefa Nalbant
 • Dede Korkut Kitabını Oluşturan Destanlardaki OrtakÖzellikler, Kerime Üstünova
 • Dede Korkut Hikâyelerinde Sosyal Hayat, Ruhi Kara - Oğuzhan Yılmaz
 • Dede Korkut Kitabı, Muharrem Ergin
 • Dede Korkut'un Kişiliği İle İlgili Efsaneler, Hasan Özdemir
 • Dede Korkut, Oguz Elleri ve Kafkaslar, Yrd.Doç.Dr.Üçler Bulduk
Dertli
 • Dertli Kolundaki Aşıklarda Klasik Türk Şiirinin Etkileri
 • Aşık Dertli ve Sosyal İçerikli Şiirleri Üzerinde Bir Tahlil Denemesi
 • Türk Halk Şiirinde Sosyal Hayat Bağlamında Aşık Dertli'nin Fes Redifli Şiiri
Divan Edebiyatı (Genel)
 • Klasik Türk Edebiyatında Padişahlara Yapılan Yergiler, Murat Öztürk
 • Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Çerçevesinde Bir Nazire Geleneği Örneği, Doğan Evecen
 • Divan Şiirinde Fahriye, Tuba Işınsu İsen
 • Fatih Devri Türk Edebiyatına Genel Bir Bakış, Atabey Kılıç
 • Açıklamalı Gazelller (Büyük Türk Klasikleri)
Divan Şiiri Nazım Türleri 
 • Divan Şiirinde Fahriye, Tûbâ Işınsu İsen
 • Türk Edebiyatı'nda Hilye ve Cevri'nin "Hilye-i ÇarYar-ı Güzin"i, Abdulkadir Erkal
 • Şeyhi ve Hadis-i Erbain Tercümesi, Prof. Dr. Sadık Cihan
 • Kıyâfet-Nâme-i Cedîde Hakkında, Dr. Mehmet Kırbıyık
 • Lugaz ve Nedîm’den Bir Örnek, Sibel Üst
 • Türk Edebiyatında Mersiyeler, M. Zeliha Stebler Çavuş
 • Mevlit ve Türk Edebiyatında Mevlit Türü, Semra Alyılmaz
 • Sûrnâmelerde 1582 Şenliği, Gülsüm Ezgi Korkmaz
 • Şehrengizler ve BursaŞehrengizlerinde Güzeller, Emine Tuğcu
Ebubekir Hazım Teperyan
 • Niğdeli Bir Devlet Adamının Romanı: "Küçük Paşa", Adem Özbek
 • Ebubekir Hazım Tepeyran'ın Küçük Paşa Romanına Yansıyan Köy Hayatı
 • Ebubekir Hazım Teperyan, Eski Şeyler, İbrahim Özen - Tuğba Özen
Ece Ayhan
 • Ece Ayhan'ın Şiirleri Üzerine Bir Araştırma, Erdoğan Kul
 • Ece Ayhan, Yort Savul
Edebi Akımlar
 • Hümanizm'in Çıkışı ve Yayılışı M.Şükrü Akkaya 
 • Toplumsal Olayların Etkisiyle Gelişen Üç Büyük Akımın Türk ve Dünya Edebiyatında İzleri, Ömer Tuğrul Kara
 • Gerçekçilik, Enise Kantemir
 • Modernliğin Kaynakları: Rönesans Üzerine Bir Değerlendirme, İsmail Coşkun
 • Antik Çağın Giriştiği Çabanın Uzatılması ya da Rönesans, Binnur Gürler
 • Türk ve Dünya Edebiyatlarındaki Örnekleriyle Edebi Akımların Öğretimi, Yüksek Lisans Tezi, Gönül Türüt Kes
 • Geçmişten Günümüze Gerçeküstücülük, Yeliz Biber Vangölü
Edebi Sanatlar
 • Edebî Sanatlar, Nurullah ÇETİN
 • Reklam Dilinde Kullanılan Edebi Sanatlar, Bekir Çınar-Leman Karahan
 • Ali Nihat Tarlan'ın Edebi Sanatlarına Farklı Bir Yaklaşım, M.Ali Yekta Saraç
 • Eski Türk Edebiyatına Giriş: Söz Sanatları, M.A. Yekta Saraç
Eflatun Cem Güney
 • Eflatun Cem Güney’in Derleyip Yazdığı Masalların Çocuklarda Karakter Eğitimi Açısından İncelenmesi, Osman Kaplan
 • 20. Yüzyıl Türk Edebiyatı, Mahir Ünlü - Ömer Özcan
Eleştiri
 • Cumhuriyet Döneminde Edebi Eleştiri, Hüseyin Özçelebi
 • Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Edebiyatında Tenkidin Genel Seyri, Yasin Beyaz
Emin Bülent (Serdaroğlu)
 • Ömer Seyfettin ve Emin Bülent Serdaroğlu, Sinem İnce
 • Emin Bülent Serdaroğlu'nun Hayatı ve Şiirleri Üzerine Bir Araştırma, Mahmut Bıyık
 • Unutulanlardan Bir Kahraman Şair, Hicran Göze
Erdal Öz
 • Erdal Öz Hayatı, Eserleri ve Sanatı; Emrah Ceylan
 • Erdal Öz'ün Hayatı ve Eserleri, Serpil Yıldırım
Enderunlu Fâzıl
 • TDV İslam Ansiklopedisi Enderunlu Fâzıl Maddesi, Sabahattin Küçük 
 • I. Abdülhamit’in Şehzadelerinin Bed’-i Besmele Törenini Anlatan Enderunlu Fâzıl’ın Sûrnâme-i Şehriyâr’ı Üzerine, Neslihan Koç Keskin 
 • Fâzıl’ın Çengileri: Çengînâme Üzerine, Neslihan İlknur Keskin 
 • Enderunlu Fazıl Divanı’nda Yahudilikle İlgili Unsurlar ve Andnâme-i Yehûdî-Beçe, Ozan Yılmaz
Enderunlu Vâsıf 
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Enderunlu Vasıf Maddesi, Abdulkadir Karahan
 • Enderunlu Vasıf Divanı'nda Mizah, İsmail Avcı
 • Enderunlu Vasıf'ın "Gönlümdeki" Redifli Gazelinde Tasavvufî Söylem, Ahmet Doğan
Enis Behiç Koryürek
 • TDV İslam Ansiklopedisi Enis Behiç Koryürek Maddesi 
 • Enis Behiç Koryürek'in Şiirleri Üzerine Bir İnceleme, Dr. Kazım Çandır
 • Varidat-ı Süleyman pdf kitap
Evliya Çelebi
 • Sorularla Evliya Çelebi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ülkü Çevik Şavk 
 • TDV İslam Ansiklopedisi Evliya Çelebi Maddesi
 • Evliya Çelebi’nin Seyahatname'sinde Makedon Şehirleri ve Onların Tasviri, Mariya Leontiç
Falih Rıfkı Atay
 • Hatıradan Ütopyaya: Falih Rıfkı Atay, Funda Selçuk Şirin 
 • Ölümünün 10. Yıl Dönümünde Falih Rıfkı Atay, Hikmet Dizdaroğlu
Faruk Nafiz Çamlıbel 
 • Faruk Nafiz Çamlıbel'in Oyunlarında Türk Tarih Tezi, Abdülkerim Dinç
 • Faruk Nafiz'in Şiiri ve Han Duvarları'nın Kaynakları Üzerine Notlar, Cevdet Kudret
 • Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Memleketçi" Şiirlerinde Anadolu ve Anadolu İnsanına Dair Tuhaf Manzaralar, Nuri Sağlam
 • Memleket Edebiyatının Romana Yansıyan Bir Yüzü: Faruk Nafiz Çamlıbel’in Yıldız Yağmuru Adlı Romanı, Servet Tiken
 • Beş Hececilerde Bir Değer Olarak Milli Romantik Duyuş Tarzı, Duygu Kuş
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Faruk Nafiz Çamlıbel Maddesi
 • Faruk Nafiz Çamlıbel'in Sanat Şiiri Üzerine Anlambilimsel / Göstergebilimsel Bir İnceleme, Fethi Demir
Fatma Aliye Hanım
 • Fatma Aliye Hanım'ın Romanlarında Din Algısı, Mehmet Özdemir-Ozan Alevli
 • Osmanlı’da Kadının Uyanışı: Fatma Aliye Hanım, Gülnaz Gezer Baylı
 • Fatma Aliye Hanım'ın Eserlerinde Kadın Olgusu, Hayrunnisa Ünsal
 • Tanzimat'tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Fatma Aliye Hanım Maddesi, H. Emel Aşa
Fecr-i Ati Edebiyatı
 • Fecr-i Ati Encümeni Edebiyatı, Cafer Şen
Ferit Edgü 
 • Ferit Edgü'nün Romanlarında Yabancılaşma, Özge Kılıç
 • Ferit Edgü'nün "Yolcu" Adlı Küçürek Öyküsünde Yurtsuzluk İtkisi, Veysel Şahin
Fuzuli
 • Fuzuli, Rind ve Zahid
 • Külliyat-ı Divan-ı Fuzuli (TBMM Kütüphanesi Orijinal Metin)
 • Fuzuli'nin Poetikası, Muhammet Nur Doğan
Füruzan
 • Füruzan'ın Gözünden Almanya: "Berlin’in Nar Çiçeği" Adlı Eserde Ötekileştirme Olgusu ve Ortak Payda, Burcu ÖZTÜRK, Hikmet ASUTAY
 • Füruzan'ın Hikayeciliği Üzerine Bir Araştırma, Gülten Bulduker
 • "Öteki"ne Aşk ya da Bir Mazide Kalış hikayesi: Gül Mevsimidir, Mehmet Güneş
Garip Akımı (1.Yeni Hareketi)
 • Sultan Süleyman'dan Süleyman Efendiye, Tarık Özcan
 • Orhan Veli'nin "Eskiler Alıyorum" Şiirine Eleştirel Bir Yaklaşım, Ahmet Aydın
 • Orhan Veli ve Geleneksel Türk Şiiri, Rıza Bağcı 
 • Orhan Veli'nin Şiirlerinde Çocuksu Söylem, Mehmet Ulucan
Geleneksel Türk Tiyatrosu
 • Köy Seyirlik Oyunları, Nurhan Karadağ, İş Bankası Kültür Yayınları
 • Osmanlı Döneminde Geleneksel Türk Tiyatrosunun Genel Görünümü, Dilaver Düzgün
 • Oyuncu Meddah ya da “Kendi ve Diğerleri” Mekanizması, Mustafa Sekmen
 • Başlangıcından 1983'e Türk Tiyatro Tarihi, Metin And
Güngör Dilmen
 • Başkaldıran Kadının Dramı: Kurban, Mehmet Güneş 
 • Güngör Dilmen'in Kurban Oyununu Stanislavski Yöntemiyle İncelenmesi, Aslı Aybars
Hacı Bayram Veli 
 • Osmanlılarda İlk Yerel Manevi Oluşum: Hacı Bayram Veli veBayramiyye Ekolünün Anadolu’ya Etkisi, Hamdi Kızıler
 • İsmail Hakkı Bursevî’nin “Serh-İ Ebyât-I Hacı Bayram-IVelî” Adlı Eseri, Arzu Polatoğlu
Hacı Bektaş-ı Veli
 • Yeniçeri Ocağının Manevi Eğitimi ve Bektaşilik, Osman Eğri
 • Bir Anadolu Ereni Hacı Bektaş-ı Veli: Hayatı, Eserleri ve İnsan Anlayışı, Bayram Ali Çetinkaya
 • Bektaşilikte Dört Kapı Kırk Makam, Hüseyin Özcan
 • Toplumsal Açıdan Erenlerin Ser Çeşmesi, Hacı Bektaşi Veli, Çiğdem Aktaş

 • Halide Edip Adıvar

 • Halide Edib Adıvar'ın Son Dönem Romanlarında İstanbul'da Gündelik Hayat ve Müzik
 • Kitap Belleten, İstiklal Savaşı Hatıraları, Kitap Tanıtımı
 • Halide Edip'te Kadın Hakları, Ayfer Yılmaz
 • Halide Edip Romanlarında Toplumsal Eleştiri, Olcay Önertoy
Halikarnas Balıkçısı 
 • 3 Eylül 1995 Tarihinde Yayımlanmaya Başlayan Yazı Dizisi, Nebil Özgentürk
 • Halikarna Balıkçı'sının Doğa-İnsan İkilemi Felaketler Romanı: Aganta Burina Burinata, Refika Altıkulaç Demirdağ
 • Akdeniz Kültürü Üzerine Bir Sözlükçü ve Etimolog: Halikarnas Balıkçısı, Mehmet Turgut Berbercan
 • Taha Toros Arşivi 512529
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Cevat Şakir Kabaağaçlı Maddesi, Cüneyd Okay
Halit Fahri Ozansoy 
 • Beşinci Ölüm Yılında Halit Fahri Ozansoy, Behçet Necatigil
 • Halit Fahri Ozansoy'un Ölüm Haberi, Gazete Sayfası
 • Halit Fahri Ozansoy'un Bibliyografyası, Adem Çalışkan
 • Halit Fahri Ozansoy'un Oyunlarında Halk Kültüründen Gelen Unsurlar, Abdülkerim Dinç
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Halit Fahri Ozansoy Maddesi
Halit Ziya Uşaklıgil
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Halit Ziya Uşaklıgil Maddesi,Zeynep Kerman
 • Nesl-i Ahir’de Bir Meşrutiyet Aydını: Süleyman Nüzhet,Hüseyin Yaşar
 • Zümre Farklılığının Sebep Olduğu Bir Çatışmanın Romanı “Ferdive Şürekası”, Fatih Sakallı
 • Halit Ziya Uşaklıgil Romanlarındaki Şahısların Antagonist Davranışları, Ömer Kurt
Halk Hikayeleri - Masal
 • Aşıklardan Halk Hikayeleri, Derleyen Tuğrul Yılmaz, toplam 455 sayfa
 • Türk Halk Hikayelerinin Genel Özellikleri, Tasnifi ve Taş Baskısı, Nurettin Albayrak
 • Tür Özellikleri ve Tarihlerine Göre Türk ve Dünya Masalları, Ali Fuat Arıcı
 • Masal ve Türkü, İbrahim Gökbakar
 • Masallar, Editör Prof. Dr. M.Öcal Oğuz
 • Masalın Masalı'nda Yaşamın Gerçekliği, Doç. Dr. Ümran Deveci

 • Halk Şiiri
 • Halk Şiirinde Biçim ve Tür, Doğan Kaya
Hasan Hüseyin Korkmazgil
 • Hasan Hüseyin Korkmazgil'in Şiirine Dil Kullanımları Açısından Bir Bakış, Hasan Özdemir
 • Türk Şiirinde Halk Kültürü Unsurlarının Kullanımına Yetkin Bir Örnek: Hasan Hüseyin Korkmazgil, Ahmet Keskin
Hüseyin Cahit Yalçın
 • Hüseyin Cahit Yalçın'ın Dil ile İlgili Düşünceleri, Caner Kerimoğlu
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Hüseyin Cahit Yalçın Maddesi, Ömer Faruk Huyugüzel
Hüseyin Nihal Atsız
 • 20. Yüzyılın Büyük Türkçüsü, Toker 1977 Aralık Sayısı, Osman Nuri Ekiz
 • Hüseyin Nihal Atsız’ın Ruh Adam Romanında Yer Alan Tip ve Karakterlerin İncelenmesi, Ahmet Evis
 • Hüseyin Nihal Atsız'ın Romanlarında Fantastiğin İzleri, Ahmet Evis
 • Dalkavuklar Gecesi - Z Vitamini, Furkan Küçüktepe
Hüseyin Rahmi Gürpınar
 • Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Romanlarında Ahlak Sorunsalı, Doktora Tezi, Ali Serdar
İkinci Yeni Hareketi
 • Öteki Bilinç: Gerçeküstücülük ve İkinci Yeni, Müesser Yeniay
 • İkinci Yeni Şiirinde Yeni Dünya: Ortadoğu ve Afrika, Yrd. Doç. Murat Kacıroğlu
 • Türkçenin Kuralları Dışına Çıkan Bir Topluluk: İkinci Yeniciler, Dr. Ömer Tuğrul Kara
 • Cemal Süreya'nın "Folklor Şiire Düşman" Başlıklı Denemesi Işığında "Yunus ki Sütdişleriyle Türkçenin" Adlı Şiiri Üzerine Bir İnceleme, Dr. Mahfuz Zariç
İlhan Tarus
 • İlhan Tarus ve Vatan Tutkusu Romanı, Nur Özmel
 • İlhan Tarus’un Romanlarında Milli Mücadele, Mehmet Güler
İlk İslami Eserler
 • Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevirileri, Mehmet Ölmez
 • Kutadgu Bilig'e Göre Bey'in Özellikleri, Mehmet Zakir Sarıkaya
 • Karahanlı Türkçesi Yazı Dili Hangi Lehçeye Dayanıyordu, Akartürk Karahan
İnci Aral
 • İnci Aral'ın Romanlarında Kadın ve Kadın Sorunu, Süveyda Tanrıver
 • 1980 Sonrası Toplum Problemlerinin İnci Aral'ın Romanlarına Yansıması, Gülseren Özdemir
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
 • İslamiyet Öncesi Türk Halk Edebiyatı, Hülya Pilancı
 • İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü, Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu (ekitap)
İsmail Habib Sevük
 • TDV İslam Ansiklopedisi İsmail Habib Sevük Maddesi, Nuri Sağlam
 • Türk Dili Dergisi "Tuna'dan Batı'ya", Selçuk Karakılıç
İzzet Melih (Devrim)
 • İzzet Melih Devrim’in Hayatı, Eserleri ve Edebiyata İlişkin Görüşleri, Erdoğan Kul
 • Doğu’dan Batı’ya Yönelen İki Nefer: Şekip ve Naşit, Ece Serrican Kabalcı
 • Türk Romanında Basın Hayatı (Başlangıcından II. Dünya Savaşı’na) Tayfun Haykır
 • Tanzimat'tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi C. 2. İstanbul: YKY
 • İzzet Melih'in Sermed Adlı Romanının Çeviriyazı ve İncelenmesi, Cansu Oral
Kadı Burhanettin
 • Kadı Burhanettin Divanı, Muharrem Ergin
 • Kadı Burhanettin Divanı: Anlam Çerçevesi, Şahin Sürmeli
 • Kadı Burhaneddin'in Kimlik ve Kişilik Yapısı ile Hayata Bakış Tarzının Tuyuğlarına Yansıması, Rıfat Araz
Karacaoğlan
 • Karacaoğlan'ın Düşünce Yapısı Ahlak Anlayışı ve Karacaoğlan Şiirlerinde Erotik Öğeler, İsmail Arslan
 • XVII. Yüzyıl Saz Şairi Çukurovalı Karacaoğlan ile İlgili Bir Değerlendirme, Prof. Dr. Umay Günay
Kaygusuz Abdal
 • Kaygusuz Abdal, Yaşadığı Çağ ve Yaşamı, Dr. Mehmet Yardımcı
Kayıkçı Kul Mustafa
 • İslam Ansiklopedisi Kayıkçı Kul Mustafa Maddesi
Keçecizade İzzet Molla
 • Keçecizade İzzet Molla (Hayatı-Sanatı-Edebî Kişiliği), Doç.Dr. Ramazan Korkmaz 
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Keçecizade İzzet Molla Maddesi, Naci Okçu 
 • Sürgün Yolunda Bir Yenileşme Serüveni: Mihnet-Keşan, Derya Tüzün
Kemal Tahir
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Kemal Tahir Maddesi, Kemal Kahraman
 • Esir Şehrin İnsanları Üzerine Bir Deneme, Mustafa Karabulut
 • Kemal Tahir Romanlarında Erkek Kahramanlar, Haldun Çolak
 • Devlet Ana Romanı Üzerine Bir İnceleme, Mustafa Karabulut
Kemalettin Kamu
 • Kemalettin Kamu'nun Eserlerinde Halk Kültürü Ögeleri - Folklorik Ögeler, Bilal Tekin
 • Kemalettin Kamu'nun Şiirlerinde Poetik Yapı: İmaj, Dil ve Üslup, Özden Apaydın 
 • Kemalettin Kamu'nun Hayatı, Sanatı, Şahsiyeti ve Hicret Şiirinin Tahlili, Ahmet Adıgüzel
Koçi Bey
 • Osmanlı Klasik Döneminde İdari Reform Hareketleri: Koçi Bey Risalesi, Ali Fuat Gökçe
 • Koçi Bey’in IV. Murat’a ve I. İbrahim’e Sunduğu Risalelerin Farklılıkları ve Karşılaştırması, Nejla Ceyhan
Köroğlu
 • Halk Anlatılarında Yer Alan Köroğlu Tipleri ve Aşık Köroğlu'nun Bu Tipler Arasındaki Yeri, Doç. Dr. Ali Yakıcı
 • Osmanlı Tarihinde Adı Karışan Saz Şairi, Koroğlu, Cahit Öztelli
Küçük İskender
 • 80’lerden Yükselen Bir Ses: Küçük İskender ve “bir nedeni yok yalnızca öptüm” Adlı Şiirini Okuma Denemesi, Hafize Şahin
 • Küçük İskender'in Sarı Şey Yapıtında Bedenin Yazınsallaşması, Derya Şahiner
 • Yitirdiklerimiz (Küçük İskender), TDK, Nail Tan
 • Küçük İskender Şiirine Bakışlar, Zeki Z. Kırmızı
Lale Müldür
 • Türkçe Şiirde "Kadın" Şairlerin Poetikalarının Karşılaştırmalı olarak İncelenmesi, Ruken Alp
 • Lale Müldür'ün "Divanü Lûgat-it Türk" Şiir Kitabının Gelenekle Kurduğu İrtibat, Turgay Anar
 • Gelenek ve Modernizm Ekseninde Lale Müldür Şiiri ve Şiirsel Özne, Kudret Mumcu
 • Tanzimat'tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi
Leyla Erbil
 • Leyla Erbil'in Romanlarında Cinsellik Sorunsalı, Hülya Dündar
 • Leyla Erbil'in Öykücülüğü, Seda H. Saygılı
 • Leyla Erbil ve Mustafa Kutlu'nun Hikayelerinde Teknik, Sinan Bakır
Leyla Hanım
 • Leylâ Hanım’ın Gözünden Şiir ve Şair, Musa Tılfarlıoğlu
 • Leyla Hanım Divanı'nda Leylalı Geceler, Sümeyye Bilen
 • TDV İslam Ansiklopedisi Leyla Hanım Maddesi, İsmail Ünver
 • Leyla Hanım Divanı'nın Gramatikal İndeksi, Güner Yılmaz
Mehmet Kaplan
 • 20. Yüzyıl Türk Edebiyatı, Mahir Ünlü - Ömer Özcan
 • Mehmet Kaplan'ın Nesillerin Ruhu Adlı Eserinde Kültürel Milliyetçilik Kavramı, Yusuf Taşkın-M. Özgün Harmankaya
Mehmet Rauf 
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Mehmet Rauf Maddesi, Rahim Tarım
 • Aşk ve İntihar bağlamında Ferda-yı Garam Romanı, Beyhan Kanter
 • Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Kenan Akyüz
 • Mehmet Rauf'un Yayıncılık Faaliyetleri ve Hayal-i Cedid Gazetesi, Muhammet Koç
Menakıpname
 • Türk Kültüründe Menakıpnameler ve Menakıpname Yazıcılığı, Salih Gülerer
 • Ali Nihani'nin Manzum Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi, Sedat Kardaş
 • Velilik ve Keramet Bağlamında Abdal Musa’nın Gerçek ve Menkıbevi Hayatı-Şahsiyeti, Okan Alay
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Satuk Buğra Han Maddesi; Ömer Soner Hunkan
 • Tamamlanmamış Tarihi Bir Portre: Hacı Bektaş-ı Veli, Mehmet Yazıcı
Metin Eloğlu
 • Metin Eloğlu Şiirinde Modernist Dönüşüm, Asude Erdoğan
 • Metin Eloğlu'nun Şiirlilerinde Mizah Ögeleri, Soner Akpınar - Hatice Çalışkan
 • Metin Eloğlu'nun Şiirlilerinde Toplumsaldan Bireysele Geçiş, Orhan Sarıkaya
Mevlana
 • Prof. Dr. Reşat Öngören ile Söyleşi, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Mevlânâ’ya Armağan Sayısı
 • Hümanizm ve Mevlana, Dr. Ruhattin Yazoğlu 
Memduh Şevket Esendal 
 • Memduh Şevket Esendal Toplumsal ve Siyasal Görüşleri, Tabip Gülbay
 • Ölümünün 50.Yıl Dönümünde Memduh Şevket Esendal, İsmail Çetişli
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Memduh Şevket Esendal Maddesi, İsmail Çetişli
Mithat Cemal Kuntay 
 • Mithat Cemal Kuntay'ın Üç İstanbul Romanında Tiplerin ve Dönemlerin Aynası Eşya, Nezahat Özcan
Müfit Ratip
 • II. Meşrutiyet Dönemi Tiyatro Edebiyatı, Volkan Çil
 • Tanzimat'tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi C. 2. İstanbul: YKY
 • Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Kenan Akyüz
 • Kadın-Erkek İlişkilerinde Ahlaki Dejenerasyonu İrdeleyen Bir Meşrutiyet Tiyatrosu: Müfit Ratip'in Zincir'i
Nabi 
 • Hayriyye, İnceleme, Mahmut Kaplan, Doktora Tezi
 • Nabi'nin Bir Latifesi, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Cumhur Ün
 • İslam Ansiklopedisi, Nabi Maddesi
Nahit Sırrı Örik
 • Nihat Sırrı Örik'in Romanlarında ve Hikayelerinde Yapı ve Tema, Özlem Kocabıyık
 • Nihat Sırrı Örik'in Öykülerinde Var Olamayan Aşklar, Jale Özata Dirlikyapan
 • Kıskanmak Romanında Seniha'nın Sessizlik Büyüsü, Melek Atabey 
 • Nahit Sırrı Örik'in Kıskanmak Romanında Ferik Cemal Paşa'nın "Geçkin" ve "Talihsiz" Kızı, Zeynep Tek 
 • Nahit Sırrı Örik'in Romanlarında Narsisist Entrikalar, Hülya Dündar
Namık Kemal
 • Tanzimat'ta Sonra Edebiyat ve Siyaset: Namık Kemal ve Ziya Paşa Örneği, Abdullah Uçman
 • Ölümün 100. Yılında Namık Kemal, Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1988, pdf-kitap
 • Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu,Namık Kemal'in Tiyatro Hakkındaki Görüşleri 2010
 • Namık Kemal'in Mektuplarında Dönemin, Türün ve Yazarın Diline Dair Notlar, Prof. Dr. Leyla Karahan
 • Yeni Türk Edebiyatı Roman Tahlil Ödevi, Cezmi, Cihan Anzerli
 • Namık Kemal'in Tiyatrolarında Hece Ölçüsü ile Yazılan Şiirlere Bir Bakış, Mustafa Karabulut
 • Namık Kemal'in Magosa Sürgünlüğü, Doç. Dr. Bedri Aydoğan
 • İntibah Romanında Yapı ve İzlek, Gökçen Sevim
 • Namık Kemal'in Hürriyet Kasidesi ve Tahlili, Adem Çalışkan
 • Melodram, Beden ve Gülnihal, Beliz Güçbilmez
 • Gülnihal, Eski Harf Basımı, pdf-kitap
 • 21 Aralık 1940 Vatan Gazetesi, Taha Toros Arşivi
 • Namık Kemal'de Terakki ve Maarif Düşüncesi, Mithat Aydın
 • İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemal'in Eserlerinde "Yeni insan" Tipi, Doç. Dr. Nurullah Ulutaş
 • Albay Chabert Dle Akif Bey'in Karşılaştırılması, Derya Kılıçkaya
Nazire Geleneği 
 • Türk Şiirinde Nazire, Kemal Yavuz
 • Türk Şiirinde Nazire Geleneği ve Kul Himmet'in Şiirlerinde Nazirecilik, Muzaffer Çandır
Nazlı Eray 
 • Nazlı Eray'ın Yapıtlarında otobiyografik Ögeler, Drita Çetaku
 • Nazlı Eray Öykücülüğünde Rüya, Haluk Öner
 • Nazlı Eray'ın Öykülerinde Fantastik Anlatının "Dişil Yazı"ya Dönüşümü, Meriç Kurtuluş
Nedim
 • Nedim Divanı, Prof. Dr. Muhsin Macit
 • Baki ve Nedim'in Gazellerinde Sevgilideki Güzellik Unsurları, Fatma Kandemir
 • Nedim ve Yahya Kemal'de Şarkı, Mustafa Karabulut
 • Nedim'in Bir Beytini Göstergebilimsel Çerçevede Çözümleme Denemesi,M. Celal Varışoğlu
 • Prof. Dr. Osman Horata, Mahalli/Folklorik Söylem, Eski Türk Edebiyatı Ders Notları
 • Nedim Divanı'nda Kültür Unsurları, Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Sadık Özkan
 • Bir Başka Yönden Nedim,Doç. Dr. Ziya Avşar
 • Mahallileşme ve Nedim'in Şarkıları, Rasih Erkul
Nefi
 • Prof. Dr. Osman Horata, Nefi, Eski Türk Edebiyatı Ders Notları
 • Nefi'nin Siham-ı Kaza'sı ileTürkçe Divanı'ndaki İki Farklı Üslup Üzerine Bazı Tespitler, Ahmet Akgül
 • Nefi'nin Kasidelerinde Mübalağa Sanatındaki Ayrıntılar, Ali Balalan
 • Nefi ve Gürcü Mehmet Paşa Mücadelesinin Edebi Boyutları,Özer Şenödeyici
 • Nefi'nin Siham-ı Kazası'nda Yergisel Söylem, Michael D. Sheridan, Bilkent Üniversitesi
 • Nefi ve Tuhfetü'l Uşşak Tercümesi, Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan
Neşet Ertaş
 • Geleneksel Abdal Müziğin Temsili ve Neşet Ertaş, Ahmet Keskin
 • Aşıklık Geleneğinde Neşet Ertaş Türkülerinin Yeri, Erman Artun
Nezihe Meriç
 • Nezihe Meriç'in Eserlerinde Kadın Kimlikleri ve 1950'lerin Kadın Sorunları, Deniz Erenci
 • Nezihe Meriç'in Hayatı, Sanatı ve Eserleri, Sevim Hilmioğlu
 • Nezihe Meriç'in Oyunlarında Bilinç Akışı Tekniği, Dursun Şahin
Oğuz Atay 
 • Oğuz Atay'ın Edebi Metinlerinde Ana İzlekler ve Yazarın Türk Edebiyatı İçindeki Yeri, Müberra Dinler
 • Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar Adlı Romanında Mizah ve Hiciv Ögeleri, Mustafa Apaydın
 • Oğuz Atay'ın Romanlarında Kahramanlar, Yunus Balcı
Orhan Asena
 • Orhan Asena'nın Tarihsel Olmayan Piyeslerinde Kadın, Esra Şen
 • Cumhuriyet Kuşağının Not Karnesi, Taha Toros Arşivi
 • Orhan Asena'nın Tanrılar ve İnsanlar Tiyatrosunda İktidar ve Güç Tutkusu, Turan Güler
Orhan Pamuk
 • Nakkaşhanede Oyun: Benim Adım Kırmızı, Hidayet Özcan 
 • Postmodern Romanın Nasıl’lığı Bağlamında Orhan Pamuk’un Kırmızı Saçlı Kadın Romanı, Mustafa Karabulut - İbrahim Biricik 
 • Postmodernist Yapısal Eleştiri Bağlamında Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi Adlı Romanı, Mahfuz Zariç 
 • Mukayeseli Edebiyat ve Postmodernizm Bağlamında Kırmızı Saçlı Kadın Üzerine Bir İnceleme, Saniye Köker 
 • Orhan Pamuk Romanlarında Oryantalizm, Büşra Şahin 
 • Orhan Pamuk’un Romanlarının Tema Bakımından İncelenmesi, Sedat Erol
Osmancık (Tarık Buğra)
 • Tarık Buğra'nın Romancılığı, Yıldıray Bulut
 • Karakter Sentezleyici Bir Roman Olarak Osmancık'ta Yapı Unsurları, Tuba Dalar
 • Kuruluş Devrini Konu Alan Romanlar Üzerine, Bilge Ercilasun
 • Osmancık Romanının Arketipsel Sembolizm Bakımından Çözümlenmesi, Tank Özcan
Ömer Seyfettin
 • KüçükHikâye Yazarı Olarak Ömer Seyfettin, Doç. Dr. Olcay Önertoy
 • TuranMasalları - Ömer Seyfettin, Nazım Hikmet Polat
 • ÖmerSeyfettin, TDV İslam Ansiklopedisi, Nazım Hikmet Polat
 • ÖmerSeyfettin, Tahir Alangu
 • ÖmerSeyfettin Hikayeleri, İnci Enginün
Özdeyiş (Vecize)
 • Yazar Eser İlişkisi Bağlamında Cenap Şahabettin ve Tiryaki Sözleri, Mehmet Törenek
 • Vecize Edebiyatı ve Mehmet Recep'in Emsal-i Hakikat İsimli Eseri, Serhan Alkan İspirli
 • Vecize Edebiyatı ve Sosyal Öğreti Olarak Raif Necdet Kestelli'nin Süzme Sözleri, Kemal Erol
 • Örneklerle Edebiyat Bilgileri, Cevdet Kudret
 • Sadi'nin Atasözü ve Vecize Derlemesi: Berceste Mısralar ve Güzide Beyitler, İsmail Avcı
Peyami Safa
 • Romancı Yönüyle Peyami Safa, Mehmet Tekin 
 • Peyami Safa'nın Romanlarında Modernleşme ve Mekan, Süreyya Elif Aksoy
 • Peyami Safa Romanlarında Doğu-Batı Meselesi Bağlamında Değerler Çatışması, Ulaş Bingöl
Pir Sultan Abdal 
 • Pir Sultan Abdal, Doç. Dr. Salahaddin Bekki
 • Pir Sultan Abdal, TDV İslam Ansiklopedisi
 • Pir Sultan Abdal'ın Bir Mecmuada Yer Alan Şiirleri, Hasan Kaya - Necat Çetin
Rasim Özdenören
 • Rasim Özdenören ve Öykücülüğü, Firevs Canbaz Yumuşak
 • Rasim Özdenören'in Hikayelerinde Gelenek - Modernizm Çatışması, Eyüp Güneş
Refik Erduran
 • Refik Erduran Tiyatrolarında Şahıs Kadrosu, Rawyar Abbas Jaafar Al-Jabbarı
 • 20.Yüzyıl Türk Edebiyatı, Mahir Ünlü-Ömer Özcan
Refik Halit Karay
 • Bir Dil Ustası: Refik Halit Karay, Üslubuna Dair Bazı Dikkatler, Mehmet Törenek
 • Refik Halit Karay ve Millî Mücadele, Dr. Yenal Ünal
 • Refik Halit Karay, Doç. Dr. Şerif Aktaş
Rıfat Ilgaz
 • Rıfat Ilgaz, Hababam Sınıfı, Esin Yıldırım
 • Rıfat Ilgaz’ın Eserlerinde Çocuk ve Çocuk Eğitimi, Öznur Özgür Kaya
 • Karadeniz’in Kıyıcığında Bir Yıldız Karayel: Rıfat Ilgaz’da Batı Karadeniz İnsanı, Hüseyin Ayaz
 • Rıfat Ilgaz’da İşçi Sınıfı ve Temsili, Feray Artar
Roman ve Hikayede Anlatım Teknikleri
 • Pınar Kür'ün Asılacak Kadın Romanıyla Kağızmanlı Hıfzı'nın Sefil Baykuş Ağıtı Arasında Metinler Arasılık
 • Leyla Erbil ve Mustafa Kutlu'nun Hikayelerinde Teknik, Sinan Bakır
 • Ayşe Kilimci'nin Hikayeciliği ve Hikayelerinde Anlatım Teknikleri, Alpay Gezer- Yakup Çelik
Ruhsati 
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Ruhsati maddesi
 • Sivas'ın Gurur Kaynağı: Aşık Ruhsati, Dr. Doğan Kaya
 • Halk Şiiri Antolojisi, Eflatun Cem Güney
Ruşen Eşref Ünaydın
 • Ruşen Eşref Ünaydın Hayatı ve Eserleri, Doktora Tezi, Nuri Sağlam
 • TDV İslam Ansiklopedisi Ruşen Eşref Ünaydın Maddesi, Nuri Sağlam
Sabri Esat Siyavuşgil
 • Cumhuriyet’in Kurucular Kuşağından Bir Aydın: Sabri Esat Siyavuşgil, Fatih Çalmaz
 • Sabri Esat Siyavuşgil’in Şiirlerinde Geçen Kelime Grupları Resimler ve Biblolar Şiirinin Tahlili, Osman Türk 
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinin İlk Yıllarında Eşya Üzerinden Kurgulanan Şiirler, Dinçer Apaydın
Sadullah Paşa
 • Batılı Paradigmaların Dönüştürücülüğü Bağlamında Tanzimat Şiirinde Deist Etkiler, Ümmühan Gökmen
 • Tanzimat Devri Edebiyatında Şiir ve Felsefe İlişkisi, Neslihan Tezcan
 • Sadullah Paşa'nın 19 Asır Manzumesi Bağlamında Osmanlı'da Bilginin Toplumsal Tarihine Bir Bakış, İbrahim Şirin
 • Asr-ı Cedid Manzumesi, Bushra Taher Jebur
 • Şiir Tahlilleri 1, Mehmet Kaplan
Sait Faik Abasıyanık 
 • Sait Faik'in Yalnızlığı ve Küçük İnsanları, Volkan Gemili
 • Sait Faik'in Öykücülüğü ve Havuz Başı Öyküsüne Okur Merkezli Bir Yaklaşım, Bekir İnce
 • TDV İslam Ansiklopedisi Sait Faik Abasıyanık Maddesi, M.Orhan Okay
Samiha Ayverdi 
 • Samiha Ayverdi Yazınında Mekan Algısı, Dilek Keleş
 • Samiha Ayverdi'nin "Batmayan Gün" Romanında Kadın Kimliği Üzerine Bir İnceleme, Mustafa Sıddık Karagöz
 • Samiha Ayverdi'nin Eserlerinde Tasavvufî Hayatın Yansımaları, Kadir Özköse
Selahattin Batu
 • Bir Fikir Şairi: Selahattin Batu ve Şiir Dünyası, Çakır Zengin
 • İstanbul Sanat ve Edebiyat Dergisinin İncelenmesi ve Sistematik İndeksi, İrem Gürel
Sermet Çağan
 • Bir Kara Mizah Örneği: Sermet Çağan'ın Ayak Bacak Fabrikası Oyunu, Nurullah Ulutaş
 • Bir Tiyatro Emekçisi Sermet Çağan: Yaşamı, Eserleri ve Tiyatro TÖS, Mehmet Sarıoğlu
Sevinç Çokum
 • Sevinç Çokum'un Rozalya Ana Hikayesinde Kırım Türklerinden Göç Hadisesi ve Vatan Sevgisi, Ayvaz Morkoç
 • Milli Kültür ve Tarihimize Hayat Veren Yazar Sevinç Çokum'un "Evlerinin Önü" ve "Rozalya Ana" Adlı Hikaye Kitapları Üzerine Bir Yapı İncelemesi, Mehmet Fetih Yanardağ-Gülşah Kundak 
 • Sevinç Çokum'un Romanlarında Sosyal Yapı, Necla Dağ  
 • Sevinç Çokum'un Hilal Görününce Romanında Kırım Türkleri, Ayvaz Morkoç
Sinekli Bakkal (Halide Edip Adıvar)
 • Halide Edip Adıvar'ın Eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi, İnci Enginün
 • Halide Edip Adıvar’ın Vurun Kahpeye, Sinekli Bakkal, Tatarcık; Peyami Safa’nın Sözde Kızlar, Cumbadan Rumbaya, Yalnızız Romanlarında Doğu-Batı İkileminde Eğitim Problemlerinin Karşılaştırılması - Tuğba Tezcan
 • Halide Edip, Yakup Kadri ve Reşat Nuri'nin Romanlarında Nesil Çatışmaları, Abdülkadir Hayber
Sümmani 
 • Aşıklık Geleneğinde Sümmani Tesiri, Halil İbrahim Şahin
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Sümmani Maddesi, Nurettin Albayrak
 • Aşıkların Telinde Sümmani Türküleri, Hasan Tahsin Sümbüllü
 • Aşık Sümmani'de Aşkın Metafiziği, Cengiz Gündoğdu
Sünbülzade Vehbi 
 • 18. Yüzyıl Osmanlı Şiirinde Değişim ve Sünbülzâde Vehbi’nin Şevk-Engîz’i Bahadır Sürelli 
 • Sünbülzâde Vehbî Divanı’nda Şiir ve Şair İle İlgili Düşünceler, Tolga Öntürk 
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Sünbülzade Vehbi, Selim Sırrı Kuru
Şevket Rado
 • Akşam Gazetesi Ekim 1950 Şevket Rado Yazılarında Değişen Türkiye, Hatice Bedestani
 • Eşref Saat, Doğan Kardeş Yayınları, İstanbul, 1958
 • TDV İslam Ansiklopedisi Şevket Rado Maddesi, Mehmet Törenek
Şevket Süreyya Aydemir
 • Şevket Süreyya Aydemir ve Tek Adam: Cumhuriyet Dönemi Tarih Yazımına Biyografik Bir Katkı-Sedat Gencer, Kadir Kasalak
 • Didaktik ve Ütopik Bir Roman: Toprak Uyanırsa, Ertan Engin
 • Şevket Süreyya Aydemir, Burak Çıtır
 • Şairler ve Yazarlar Sözlüğü, Şükran Kurdakul
Şeyhülislam Yahya
 • Mahallileşme ve Şeyhülislam Yahya, Hakan Yekbaş
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Yahya Efendi Maddesi
Takriz Nedir?
 • Klasik Türk Edebiyatında Takriz, Nagihan Gür
 • Recaizâde Mahmut Ekrem'in Yazdığı Bir Takriz Örneği: İdes'e Takriz, Türkan Gözütok
 • Takriz Bir Tür Müdür? / Nagihan Gür
Tahsin Nahit 
 • Tahsin Nahit ve Şiiri, Arş.Gör. Nurullah Çetin 
 • Selami İzzet Sedes'in Oyunu Teselli ve Bir Adalar Şairi Tahsin Nahit, Nazlı Ümit
 • Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Kenan Akyüz
Tarık Buğra
 • Tarık Buğra'nın Romancılığı, Yıldıray Bulut
 • Tarihi Romanlarda Değişen Bakış Açısı, Küçük Ağa ve Küçük Ağa Ankara'da, İlknur Tatar Kırılmış
 • Tarık Buğra'nın Roman ve Hikayelerinde Anadolu'da Ekonomik Durum, Nuran Özlük
 • Tarık Buğra Romanlarının, Roman Çözümleme Yöntemi’ne Göre İncelemesi ve Tarık Buğra’nın Romanlarında Milliyetçilik Fikri, Yıldıray Bulut
Turan Oflazoğlu
 • Turan Oflazoğlu'nun "İktidar Üçlemesi" Üzerine Bir İnceleme, Murat Kacıroğlu
Turgut Özakman
 • Turgut Özakman'ın Oyun Yazarlığı, Murat Çağlar
 • Turgut Özakman'ın Oyun Yazarlığının İkinci Dönemi, Ayşegül Yüksel
Yahya Kemal Beyatlı 
 • Yahya Kemal Beyatlı Bibliyografyası T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları
 • Yahya Kemal Beyatlı’nın Şiirlerinde Dil ve Ahenk, Bilal Aktan
 • Eski Şiirin Rüzgârıyla’da Lâle Devri Ve Dönemin Ruhu, S.Dilek Yalçın Çelik
 • Her Yönüyle Yahya Kemal'in Şiiri, Yrd. Doç. Dr. Selçuk Çıkla
 • Bir Medeniyeti Yorumlamak, Ölümünün 50. Yılında Yahya Kemal Beyatlı Sempozyumu
 • Yahya Kemal’in Şiirinin Kaynakları, Özcan Bayrak
 • Yahya Kemal Beyatlı’nın “Süleymaniye’de Bayram Sabahı”Şiirinin Roman Unsurları Gözüyle Çözümlenmesi, Adem Gürbüz
 • Şair ve Fikir Adamı Olarak Yahya Kemal Beyatlı, TürkOcakları
 • TDV İslam Ansiklopedisi Yahya Kemal Maddesi, M.Orhan Akay
 • YahyaKemal’de Tarih ve Şiir, Ömer Çakır
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Ölümünü 100.Yılında Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Marmara Üniversitesi Yayınları 
 • Roman Tekniği Bakımından Yaban, Veysel Şahin
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Üç Romanında Birbirini Tamamlayan Üç Kişi, Semih Zeka
 • Sodom ve Gomore Romanının İncelenmesi, Bitirme Tezi, Havva Gülçin Güllü
 • Bir Döneme Işık Tutan Roman: Panorama, Dr. Özlem Kayabaşı
 • Nur Baba Romanının İncelenmesi, Özlem Aytekin
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu Üzerine Bazı Düşünceler ve Unutulan Bir Makalesi: Kastamonu, Eyüp Akman
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Romanlarında Cinsellik, Ali Serdar
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara Romanı Bağlamında Kemalist İdeoloji ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Bir Başkent İnşası
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu Romanlarında "Alafrangalık" Teması, Soner Akpınar
Yaprak Dökümü
 • Yaprak Dökümü Romanında Yapı ve İzlek, M. Fatih Kanter
 • Reşat Nuri Güntekin'in "Yaprak Dökümü" Adlı Romanında Değişmenin Sosyo-Kültürel Boyutları Dr. Türkan Erdoğan
 • Reşat Nuri Güntekin’in ‘Yaprak Dökümü’ Romanında Muhafazakârlık ve Modernizm Çatışması Cihan Özdemir
Yedi Meşaleciler
 • Ziya Osman Saba’nın Şiirinde Ev, Serhat Demirel
 • Cumhuriyet Döneminin İlk Edebi Topluluğu: Yedi Meşaleciler, Prof. Dr. Olcay Önertoy
 • Ziya Osman Saba’nın Şiirlerini Biyografik Eleştiri Yöntemiyle Okumak, Gökay Durmuş
 • Ana ÇizgileriyleCumhuriyet Devri Türk Şiirine Teorik Bir Yaklaşım (1923-1960), Adem Çalışkan 
 • Varlık dergisi, Temmuz 1988, sayı 970
 • CevdetKudret’in Yaşamından Sokak’ına Türkiye'nin Sosyoekonomik ve Politik Hallerinin Yansımaları, Macit Balık 
Yunus Emre
 • Divan-ı Yunus Emre, Dr. Mustafa Tatcı
 • Yunus Emre ve Seçme Beyitler, Doğan Kaya
 • Yunus'un Çağrısı, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Editör Dr. Mustafa Çöpoğlu
 • Risaletü'n Nushiyye'de Tahkiyevî Unsurlar, Dr. Haluk Gökalp
 • Sevelim Sevilelim-Yunus Emre, Eskişehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Yusuf Akçura
 • Cumhuriyet Donemi Fikir Hayatında Yusuf Akçura'nın Yeri, Kemal Şenoğlu
 • Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp, Sayim Türkman
 • TDV İslam Ansiklopedisi Yusuf Akçura Maddesi, Nuri Yüce
 • Yusuf Akçura'nın Din ve Toplum Anlayışı, Halil İbrahim Akkuş
Yusuf Atılgan 
 • “Anayurt Oteli” Ve “Dünya Ağrısı”nda Otel (S)İmgesi, Mehmet Baştürk
 • Yurtsuzluk İtkisi ve Anayurt Oteli, Ramazan Korkmaz
 • Modernist Bir Yazar Olarak Yusuf Atılgan, Yakup Gelir, Mehmet Tütak
 • Yusuf Atılgan’ın Canistan Adlı Romanında Bir Anti - Kahraman: Selim, Zübeyde Şenderin
 • Yusuf Atılgan’ın Romanlarında Kahraman Tipolojisi, İrfan Murat Yıldırım
Yusuf Ziya Ortaç
 • Türk Edebiyatı Tarihinde Mühim Bir Mecmua: Akbaba (1922-1977), Necati Tonga
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Yusuf Ziya Ortaç Maddesi
 • Yusuf Ziya Ortaç, Taha Toros Arşivi
Zati
 • 16.Yüzyıl Tezkirelerinde Zâtî, Özlem Güngör
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Zati Maddesi, Vildan S. Coşkun
 • Zati'nin Edirne Şehrengizi, Derya Karaca
  Ziya Paşa

 • Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın Rüya'ları, Yrd. Doç. Dr. Hasan Yürek
 • Osmanlı Politik Eleştiri Geleneğinde Ziya Paşa'nın Zafername'si, Yrd.Doç.Dr. Namık Sinan Turan

2 yorum:

 1. hocam büyük bir emek var gerçekten çok sağ olun.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İlginiz ve güzel yorumunuz için teşekkür ederim.

   Sil

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.