Makale

 • Belli bir düşünceyi kanıtlara dayandırarak açıklayan gazete ve dergi yazılarıdır. 
 • Makaleler genel olarak bilimsel ve toplumsal konularda yazılır.
 • Günümüzde gazetelerde, güncel konulara daha çok yer verildiği için, makale türünde çok az yazı yer almaktadır.
 • Makale türünün doğup gelişmesi ve çeşitlenmesi gazete ile olmuştur. 
 • Dolayısıyla bu türün edebiyatımızda ortaya çıkışı da Tanzimat döneminde yayımlanmaya başlayan gazetelerle olmuştur. Önceleri yalnızca gazetelerde yayımlanan makaleler, zaman içerisinde belli uzmanlık alanlarına yönelik çıkarılan dergilerde yer almaya başlamıştır. Bilgisayarın yaygınlaşması ile birlikte İnternet'te de çok sayıda bilimsel makaleye ulaşmak mümkündür.
Genel Özellikleri:
 • Makalelerin en önemli özelliği alanındaki uzman kişilerce yazılmış olmalarıdır. 
 • Bu tür metinler nesnel bir anlatım ile kaleme alınır. 
 • Makalede bir konu sınırlaması yoktur. Bir yazıyı makale yapan konusu değil konuyu ele alış şeklidir. 
 • Makalelerde ciddi, ağırbaşlı ve yazıldığı alana ait terimleri içeren bilimsel bir dil kullanılır.
 • Anlatılmak istenen duruaçık ve yalın cümleler ile akıcı bir şekilde ifade edilir. Edebî metinlerde yaşamsal olan gizem, öğretici metinler için ölümcüldür. Bu nedenle diğer öğretici metinlerde olduğu gibi makale için de esas olan açıklıktır.
 • Daha çok açıklayıcı ve tartışmacı anlatım kullanılır.
 • Karşılaştırmaalıntı yapma (tanık gösterme),somutlamasayısal verilerden yararlanma gibi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılır.
 • Bilimsel bir makalede verilen tüm bilgiler için mutlaka kaynak gösterilir.
 • Öncelikle konu seçimi yapılırken daha önce araştırılmamış veya araştırılmış ise ortaya yeni sonuçlar koyabileceğimiz konular seçilmelidir.
 • Konu seçildikten sonra kaynak taraması yapılır. Makaleye alıntı yapılacak olan kısımlar veya bölümler belirlenmelidir.
 • Bir araştırma makalesinde bulunması gereken bölümler şunlardır: Başlık, Özet, Anahtar Kelimeler, Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Kaynakça.
Örnek Makaleler 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.