Gazel

Lâle-hadler yine gülşende neler etmediler
Servi yürütmediler goncayı söyletmediler

Taşradan geldi çemen mülkine bigâne dürür
Devr- i gül sohbetine lâleyi iletmediler

Âdet-i hûblarun cevr ü cefâdur amma
Bana etdüklerini kimselere etmediler

Hamdü lillâh mey-i canbahş ile sâkilerimüz
Âb-ı hayvan ile Kevser suyın istetmediler

Hele ol kaşları ya okları peykânlarını
Sineden çekmediler yüreği oynatmadılar

Bin güzeller bulınur Yûsuf'a mânend amma
Bu kadar var ki bular kendülerin satmadılar

Ey Necâtî yürü sabreyle elünden ne gelür
Hûblar cevr ü cefâyı kime öğretmediler

Necati Bey

Günümüz Türkçesi

1. Lale yanaklılar, gül bahçesinde yine neler etmediler neler!.. (Öyle ki) serviyi salındırmadılar, goncayı söyletmediler (yani servi ile gonca, lale yanaklıların güzelliği karşısında kıskançlıktan donakaldılar).

2. (O güzeller) taşradan geldiği için çemen ülkesinin âdetlerine yabancıdır diye gül devrinin sohbet meclisine laleyi yaklaştırmadılar.

3. Güzellerin âdeti, âşıklarına cevr ü cefa eylemektir, biliriz. Ama (gelin görün ki) bana ettiklerini kimseciklere etmediler.

4. Allah'a şükür, sâkilerimiz, can bağışlayan içkiler sunmakla abıhayat ile Kevser suyunu aratmadılar.

5. Hele o yay kaşlarıyla attıkları gamze oklarının ucundaki peykanları (saplandıkları) bağrımızdan çekip de yüreğimizi (yerinden) oynatmadılar (okların ucundaki o demirler, çok şükür, gönlümüze saplanmış olarak sevgiliden bize bir hatıra kaldı).

6. Güzellikte Hz.Yusuf'a benzer binlercesi bulunur. Şu kadarı var ki bunlar (âşıklardan hiçbirine) kendilerini satmadılar.

7. Ey Necati! Yürü sabr eyle. Yoksa elinden başka ne gelir? (Üstelik) bu güzeller, cevr ü cefayı kimlere öğretmediler ki?!


İlgili Sayfalar

Divan Şiiri Örnekleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.