İlk İslami Eserler Boşluk Doldurma

1. ………………………………… (11.yy)
  • Eserin adı, mutluluk veren bilgi anlamına gelmektedir. 
  • İslamî dönem Türk edebiyatının ilk eseri olan ***, 11. yüzyılın başlarında Balasagun’da doğmuş olan ………………………………..’e aittir. 
  • Balasagun’da yazmaya başladığı kitabı 1071 yılında tamamlayarak …………………............................…………’a sunmuştur. 
  • Nasihatname niteliğinde olan eser aynı zamanda bir ……………………. özelliği gösterir. (ilk ……………….) 
Yazar, eserinde yönetici sıfatıyla bir beyin sahip olması gereken özellikleri ve başarılı bir beyin neler yapması ya da yapmaması gerektiğini etraflıca anlatmıştır. Eserde sadece hükümdarların değil o ülkede yaşayan herkesin üzerine düşen görevleri yapması halinde hem bu dünyada hem de ahirette mutluluğa ulaşabilecekleri vurgusu yapılmıştır. Eser, idareciler için bir siyasetname, tüm insanlar için de bir ahlak ve tasavvuf kitabıdır.
  • ………………… nazım şekli ile yazılmış manzum bir eserdir. (ilk ….....................) 
  • ……………… beyitlik didaktik bir manzume olan eser, aruzun fe’ûlün feulün feulün fe’ûl vezniyle yazılmıştır. 
  • ………………………….......(Karahanlı Türkçesi) yazılan eserde yazar, devlet idaresinin ve sosyal düzenin nasıl olması gerektiğini anlatır. 
  • Ayrıca içerisinde 173 ………….. de vardır. 
  • ……………………. özellik gösteren eserde adaleti, saadeti, aklı ve akıbeti temsil eden dört kahramanın çevresinde gelişen olaylar anlatılır: 
Adalet - …………………………… - Hükümdar

Saadet - …………………………. - Vezir

Akıl - …………………………….. - Vezirin Oğlu

Akıbet - ………………………. - Zahid
Tüm çalışmayı pdf olarak indirebilmek için tıklayınız!
İlgili Sayfa
İlk İslami Eserler Konu Anlatımı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.