İlk İslami Eserler Özet

Kutadgu Bilig (11.yy)
 • İslami dönem Türk edebiyatının ilk eseridir. 
 • Eserin adı, "mutluluk veren bilgi" anlamına gelmektedir.
 • Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. 
 • Eser, 1071 yılında tamamlanarak Tabgaç Buğra Han’a sunulmuştur.
 • Bir nasihatname (pendname) olan eser aynı zamanda siyasetname özelliği gösterir.(Türk edebiyatının ilk siyasetnamesi).
 • Eserde devlet idaresinin ve sosyal düzenin nasıl olması gerektiği karşılıklı konuşmalar şeklinde verilir.
 • Alegorik özellik gösteren eserde adaleti, saadeti, aklı ve akıbeti temsil eden dört kahramanın çevresinde gelişen olaylar anlatılır.
 • Mesnevi nazım şekli ile yazılmış manzum bir eserdir. (Türk edebiyatının ilk mesnevisi)
 • 6645 beyitten oluşan eserin içerisinde 173 dörtlük de bulunmaktadır.
 • Didaktik bir eserdir. 
 • Aruzun "fe’ûlün feulün feulün fe’ûl" vezniyle yazılmıştır.
 • Eser, Hakaniye lehçesiyle (Karahanlı Türkçesi) yazılmıştır. 
👉 Kutadgu Bilig hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Divan-ı Lûgat-it Türk (11.yy)
 • Türkçe - Arapça sözlük
 • Kaşgarlı Mahmut tarafından hazırlanan eser Ebul Kasım Abdullah’a sunulmuştur. 
 • Türk dilinin ilk sözlüğüdür. 
 • Eserde 7500 Türkçe sözcük Arapça olarak açıklanmıştır.
 • Eserin yazılma amacı: Araplara Türkçe öğretmek ve Türkçenin güzelliklerini ortaya koymaktır.
 • Eser aynı zamanda Türkçenin ilk dil bilgisi kitabıdır. 
 • Kaşgarlı sözcüklerin Arapça karşılığını vermekle kalmamış, anlamını verdiği sözcüklerin Türk dilindeki kullanımına dair savsagu ve koşuk örnekleri vermiştir. (şiir antolojisi)
 • Kaşgarlı Mahmut, eserine Türk illerinin haritasını da koymuştur. Bu harita Türk dünyasıyla ilgili yayımlanan ilk haritadır.
 • Türk örf ve gelenekleri üzerine önemli bilgiler de veren eser sonuç olarak ansiklopedik sözlük özelliği gösterir.
👉 Divan-ı Lugat-it Türk hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Atabetü'l Hakayık (12.yy)
 • 12. yüzyılda Edip Ahmet Yüknekî tarafından yazılmıştır. 
 • Eserin adı, “Hakikatlerin Eşiği” anlamına gelmektedir. 
 • Dinî ve ahlakî bir eserdir. 
 • Bu eserde, bilginin faydası, cehaletin zararları, cömertlik, cimrilik, iyi ve kötü huylar anlatılarak halka yararlı olmak hedeflenmiştir. (didaktik)
 • Eser Dad İspehsalar Mehmet Bey’e sunulmuştur. 
 • Eser Kutadgu Bilig gibi Karahanlı (Hakaniye) Türkçesiyle yazılmıştır.
 • Eserde gazel şeklinde uyaklanmış 40 beyit ve asıl bölümün bulunduğu 101 dörtlük vardır.
 • Eserde aruz ölçüsü kullanılmıştır.
👉 Atabetü'l Hakayık hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Divan-ı Hikmet (12.yy)
 • Dinî-tasavvufi şiirlerden oluşan eser.
 • Eser, Hoca Ahmet Yesevi'nin ve onun ölümünden sonra Yesevi dervişlerinin söylediği şiirlerden oluşmaktadır.
 • Eserin yazılma amacı, halka İslamiyet’i öğretmektir.
 • Eserde Allah ve Peygamber aşkı, ibadet, cennet ve cehennem, kıyamet günü, dünyanın geçiciliği gibi konular işlenmiştir.
 • Şiirlerin her birine hikmet adı verilir.
 • Sade bir dille yazılmıştır. 
 • Didaktik (öğretici) bir eserdir. 
 • Hikmetlerin büyük bir kısmı 5-25 arasında değişen dörtlüklerden ibaret olup uyak düzeni koşmaya benzemektedir.
 • Eserdeki hikmetlerin tamamında hece ölçüsü kullanılmıştır (7'li,12'li ve 14'lü).
 • Eser Karahanlı Türkçesi ile kaleme alınmıştır.
👉 Divan-ı Hikmet hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

👉 İlk İslami Eserler Çalışma Kağıdı İndir!

İlgili Sayfalar 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.