26 Nisan 2017 Çarşamba

İlk İslami Eserler Özet

Kutadgu Bilig (11.yy)
 • Eserin adı, mutluluk veren bilgi anlamına gelmektedir.
 • İslamî dönem Türk edebiyatının ilk eseridir. 
 • Eser, 11.yüzyılın başlarında Balasagun’da doğmuş olan Yusuf Has Hacip’e aittir.
 • Balasagun’da yazmaya başladığı kitabı 1071 yılında tamamlayarak Tabgaç Buğra Han’a sunmuştur.
 • Nasihatname niteliğinde olan eser aynı zamanda bir siyasetname özelliği gösterir (ilk siyasetname).
 • Mesnevi nazım şekli ile yazılmış manzum bir eserdir. (ilk mesnevi)
 • 6645 beyitlik didaktik bir manzume olan eser, aruzun fe’ûlün feulün feulün fe’ûl vezniyle yazılmıştır.
 • Hakaniye lehçesiyle (Karahanlı Türkçesi) yazılan eserde yazar, devlet idaresinin ve sosyal düzenin nasıl olması gerektiğini anlatır.
 • Ayrıca içerisinde 173 dörtlük de vardır.
 • Alegorik özellik gösteren eserde adaleti, saadeti, aklı ve akıbeti temsil eden dört kahramanın çevresinde gelişen olaylar anlatılır.
Kutadgu Bilig hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Divan-ı Lûgat-it Türk (11.yy)
 • Türkçe - Arapça sözlük
 • Kaşgarlı Mahmut tarafından hazırlanan eser Ebul Kasım Abdullah’a sunulmuştur. 
 • Türk dilinin ilk sözlüğüdür. 
 • Eserde 7500 Türkçe sözcük Arapça olarak açıklanmıştır.
 • Eserin yazılma amacı: Araplara Türkçe öğretmek ve Türkçenin güzelliklerini ortaya koymaktır.
 • Eser aynı zamanda Türkçenin ilk dil bilgisi kitabıdır. 
 • Kaşgarlı sözcüklerin Arapça karşılığını vermekle kalmamış, anlamını verdiği sözcüklerin Türk dilindeki kullanımına dair savsagu ve koşuk örnekleri vermiştir. (şiir antolojisi)
 • Kaşgarlı Mahmut, eserine Türk illerinin haritasını da koymuştur. Bu harita Türk dünyasıyla ilgili yayımlanan ilk haritadır.
 • Türk örf ve gelenekleri üzerine önemli bilgiler de veren eser sonuç olarak ansiklopedik sözlük özelliği gösterir.
Divan-ı Lugat-it Türk hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Atabetü'l Hakayık (12.yy)
 • 12. yüzyılda Edip Ahmet Yüknekî tarafından yazılmıştır. 
 • Eserin adı, “Hakikatlerin Eşiği” anlamına gelmektedir. 
 • Dinî ve ahlakî bir eserdir. 
 • Bu eserde, bilginin faydası, cehaletin zararları, cömertlik, cimrilik, iyi ve kötü huylar anlatılarak halka yararlı olmak hedeflenmiştir. (didaktik)
 • Eser Dad İspehsalar Mehmet Bey’e sunulmuştur. 
 • Eser Kutadgu Bilig gibi Karahanlı (Hakaniye) Türkçesiyle yazılmıştır.
 • Eserde gazel şeklinde uyaklanmış 40 beyit ve asıl bölümün bulunduğu 101 dörtlük vardır.
 • Eserde aruz ölçüsü kullanılmıştır.
Atabetü'l Hakayık hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Divan-ı Hikmet (12.yy)
 • Orta Asya’da hikmetleriyle büyük bir şöhret kazanmış olan Hoca Ahmet Yesevi ve onun ölümünden sonra Yesevi dervişlerinin onun üslubu ile söylediği şiirlerden oluşan eserdir.
 • Ahmet Yesevi, kendi adıyla anılan tarikatın kurucusu ve Türk tasavvuf edebiyatının Anadolu dışındaki ilk büyük ismidir.
 • Yesevilik daha sonra Anadolu’da kurulan pek çok tarikata kaynak olmuştur.
 • Eserin yazılma amacı, halka İslamiyet’i öğretmektir.
 • Eserde Allah ve Peygamber aşkı, ibadet, cennet ve cehennem, kıyamet günü, dünyanın geçiciliği gibi konular işlenmiştir.
 • Şiirlerin her birine "hikmet" adı verilir.
 • 2009 yılında bulunan yeni hikmetlerle bilinen hikmet sayısı 217 olmuştur.
 • Şiirler, sade bir dille yazılmış, didaktik mahiyette manzumelerdir.
 • Hikmetler hece vezniyle ve dörtlüklerle söylenmiştir.
 • Eser Karahanlı Türkçesi ile kaleme alınmıştır.
Divan-ı Hikmet hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İlgili Sayfalar 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yorumlarınız bizim için önemli. Lütfen yorum yaparak daha iyi içerikler üretmemiz için bize destek olunuz.