Öğretici Metinler Çıkmış Sorular

Bu, son bir yıl içinde okuduğum romanlar arasında etkisinden uzun süre kurtulamadığım bir çeviri roman. Yazar, bu romanında öncekilerden farklı bir yol izlemiş. Bir kahramanın çevresinde gelişen bir öykü kurgulamış. Abartıyla yalınlığı, komediyle trajedinin
özelliklerini bir arada kullanmış. Bir yıl gibi bir zaman dilimini çok az geri dönüşlerle anlatmış. Haftalarca “çok satanlar” listesinde yer alan bu çeviri yapıt, Türk okurundan gördüğü ilgiyi Fransız ve İngiliz okurlardan görmemiş. Bu durum, çevirmenin başarısı olarak değerlendirilebilir.
1. Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır? (2006)
A) Makale B) Deneme C) Eleştiri D) Fıkra E) Günlük

2. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur? (2007)
A) ... yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin sonuçlara varmadan, kişisel görüş ve düşüncelerini senli benli bir anlatım içinde verdiği yazı türüdür. (makale)
B) ... ünlü kişilerin yaşamlarını, yaptıklarını, yaşadıkları döneme katkılarını anlatan yazı ve kitaplara denir. (biyografi)
C) Bir kimsenin kendi yaşam öyküsünü kendisinin yazıp anlattığı yapıtlara ... denir. (otobiyografi)
D) Bir topluluk önünde belirli bir konuda yapılan etkili ve inandırıcı konuşmalara ... denir. (nutuk)
E) Bir yazarın, başından geçen ya da tanık olduğu olay ve olguları bilgilerine, gözlemlerine dayanarak anlattığı yazı türüne ... denir. (anı)

I. Makale - açıklayıcı nitelik
II. Otobiyografi - 3. kişili anlatım
III. Köşe yazısı - güncel sorunlar
IV. Hitabet - seslenme sözleri
V. Masal - tekerlemeler
3. Yukarıdaki numaralanmış terimlerden hangisi, karşısındakiyle ilişkilendirilemez? (2010) 
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.    E) V.

Gazete ve dergilerin belli sütunlarında yayımlanan, konusunu güncel, siyasi, toplumsal, kültürel olaylardan ve durumlardan seçen, bunları kanıtlama kaygısı gütmeden işleyen, kısa oylumlu, yoğun anlatımlı bir yazı türüdür .... Güncel bir olayın kişisel görüşe bağlanarak canlı ve çarpıcı bir dille anlatılmasını gerektirir. Anlatım ve dil ustalığının yanı sıra zengin bir bilgi ve kültür birikimi ister.
4. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? (2011) 
A) röportaj     B) fıkra   C) eleştiri    D) makale     E) günlük

5. Aşağıdakilerin hangisinde konuşmacı, dinleyicileri etkilemek amacıyla yeri geldikçe özellikle duygusal ve coşkusal bir söyleme başvurur? (2011) 
A) Sempozyum     B) Panel    C) Söylev    D) Forum    E) Münazara

6. Gazete, aşağıdaki türlerin hangisinin gelişiminde etkili olmamıştır? (2012) 
A)Makale    B)Deneme    C)Fıkra   D)Röportaj    E)Günlük

I. Tez ve antitez şeklinde savunulabilecek bir konu belirlenir.
II. En az üçer kişiden oluşan iki grup vardır.
III. İkna edici bir üslup ve çarpıcı örnekler kullanılır.
IV. Grup başkanları, konuşmacıların ardından söylenenleri özetler.
7. Yukarıda özellikleri verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? (2013) 
A)Konferans   B)Münazara   C)Açık Oturum   D)Forum    E)Panel

Dükkânlardan pek çoğu açık ama ürün yok. Kendime bir iki gömlek alayım hevesiyle hangisine girdim ise “Kalmadı.” cevabını aldım. Hatta çocuk gömleği bile bulunmuyordu. Esnaflar arasında Avusturyalı kadınlar da vardı. En baştaki antikacıya ne dersiniz? Üç dört halı sermiş, camekânına antika türünden, bizim laternacıların giydikleri simsiyah feslerle şamdan ucuna geçirilen kıpkırmızı küçük fesler dizmiş. Bununla birlikte bu dükkânların hiçbirinde tabiat güzelliğini belirten düzenleme zevki görünmüyordu.
8. Bu parçada aşağıdaki edebî türlerden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır? (2015) 
A)Eleştiri    B)Haber yazısı   C)Sohbet    D)Anı    E)Gezi yazısı

Belirli ve kesin kuralları olmayan, düşünce ağırlıklı bir türdür. Bu tür yazılarda bilgi ve sanat iç içedir. İleri sürülen düşünceleri ispatlama zorunluluğu olmasa da yazarın gereken fikrî olgunluğa, yeterli tecrübeye ve olayları yorumlayabilecek kapasiteye; durmadan gelişen, serpilen, biçimlenen bir dünya görüşüne ve hayat anlayışına sahip olması beklenir.
9. Bu parçada aşağıdaki edebî türlerden hangisine ait özellikler dile getirilmiştir? (2015)
A) Deneme     B)Makale    C)Röportaj     D)Söylev     E)Fıkra

1914 yılında seferberlik davulları çalarken Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğmuşum. Babam avukat, çiftçi, parti lideri. Annem eski öğretmenlerden Azime Hanım. Biri erkek olmak üzere benden küçük dört kardeşim var. Evliyim, dört çocuk babasıyım. Yıllardır kalemimle
geçiniyorum.
10. Bu parça aşağıdaki edebî türlerden hangisine örnek verilebilir? (2016)
A) Otobiyografi    B) Biyografi    C)Fıkra     D)Deneme     E)Makale

Genellikle bir sanat değeri taşımayan bu nedenle de edebî bir tür sayılmayan; öğretme, tanıtma ve tasvir etme amacı taşıyan; konuları bakımından bir bölgeyi, bir eşyayı veya bir insanı işleyen ..., son yıllarda gazeteyle birlikte yaygınlaşmıştır. Görüntülü iletişim araçlarının
hayatımıza girmesiyle beraber bu tür, ayrı bir mahiyet kazanarak televizyon ve sinemaya taşınmıştır.
11. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2016)
A)konferans     B)sempozyum     C)röportaj     D)açık oturum    E)panel


👉 Öğretici Metinler Çıkmış Sorular pdf indir!

İlgili SayfalarCevaplar

1.C   2.A   3.B   4.B   5.C   6.E   7.B   8.E   9.A   10.A   11.C

11 yorum:

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.