Eser Özetleri Testi 3

Romanın başkahramanı Meftun; züppe, sahtekâr ve bencil bir tiptir. Batılı tarz bir hayat sürmeye, elinden düşürmediği görgü kuralları kitabıyla ailesine Batılı yaşam tarzının inceliklerini öğretmeye çalışır. Kız kardeşi Lebibe’yi zengin komşuları Kasım Efendi’nin oğlu Mahir'le evlendirmeye uğraşan Meftun, kendisi için de Kasım Efendi'nin kızını düşünmektedir. Meftun, çevirdiği dalaverelerle Kasım Efendi'yi ikna eder. Ancak cimriliğiyle tanınan Kasım Efendi’nin servetini ele geçiremediği gibi hem başlık parası ödemek hem de Edibe ve Mahir’e bakmak zorunda kalacaktır.
1. Parçada özeti verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şık 

B) Mürebbiye 
C) Şıpsevdi 
D) Zoraki Evlilik 
E) Eylül

Romanda Çukurova’dan eli boş dönen köylülerin köydeki korkularla dolu yaşamları ele alınmıştır. Muhtar Sefer’in oyunu yüzünden o yaz Çukurova’da hiç para kazanamamış köylüler, kışı yoksulluk içinde geçirmektedir. Öte yandan kasabadaki Tüccar Adil’e borçlarını ödeyemedikleri için haciz korkusu içindedirler. Çaresiz köylüler bir dayanak ararken mağrur Taşbaşoğlu’na ermişlik yakıştırıp ona sığınırlar. Bir süre sonra aklıyla kalbi arasında bocalamaya başlayan Taşbaşoğlu, "acaba gerçekten ermiş miyim" diye düşünmeye başlayacaktır.
2. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bereketli Topraklar Üzerinde 

B) Yer Demir Gök Bakır 
C) Kaplumbağalar
D) Yılanı Öldürseler 

E) Çıkrıklar Durunca

Adalet Ağaoğlu'nun 1976 yılında yayımlanan ikinci romanı ..., varlığının amacı haline gelen arabayı satın alabilmek için Almanya’da çalışmaya giden Bayram'ın, üç yıllık uğraştan sonra edindiği ve Balkız adını verdiği arabasıyla, Kapıkule sınır kapısından köyü Ballıhisar'a uzanan yolculuğunu konu alır.
3. Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ölmeye Yatmak
B) Bir Düğün Gecesi
C) Hayır
D) Fikrimin İnce Gülü
E) Yaz Sonu

Peyami Safa'nın romanları arasında mistisizme en fazla yer verdiği romandır. İki bölümden meydana gelen romanda maddeci ve hedonist (hazcı) olmakla birlikte, varlığına bir anlam veremeyen, gayesiz bir genç olan Ferit'in hikayesi anlatılır. Ferit, açıklaması olmayan bir dizi olağan dışı tecrübe yaşar. Sonrasında arınmış ve aydınlanmış bir ruhun yardımıyla değişerek içinde bulunduğu boşluktan kurtulacaktır.
4. Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yalnızız
B) Matmazel Noralya’nın Koltuğu
C) Biz İnsanlar
D) Mahşer
E) Bir Tereddüdün Romanı


Kahraman, aileden kalan mirası alafrangalık uğrunda zevk ve safa içinde tüketir. Sonrasında Çamlıca’da harap bir evde açtığı tekkede fakir bir Bektaşî şeyhi rolü yaparken çıldırarak ölür. Sonuç olarak romanın esas konusunu kahramanın birbirinden tamamen farklı iki dünyaya ait hayatı oluşturur. Yazar, kahramanı kendi gözlemlerinden çok çevresindeki insanların dedikodu ve rivayetlerinden hareket ederek anlatır. Eserde daha ziyade mizahî bir yaklaşım hâkimdir.
5. Bu parçada özeti verilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mustafa Kutlu
B) Samiha Ayverdi
C) Cevat Şakir Kabaağaçlı
D) Memduh Şevket Esendal
E) Abdülhak Şinasi Hisar

17. yüzyılda Türk korsanları tarafından tutsak edilen bir Venedikli; astronomi, fizik ve resimden anlamaktadır. Bu bilgisi sayesinde köleler arasında özel bir yere sahip olur. Kısa zamanda ününü yayılan Köle, Paşayla görüşmek için çağrılır. Bu aşamada hayatının dönüm noktasını yaşar. Kendisine dış görünüş olarak çok benzeyen ve Hoca diye anılan Türk'ü karşısında görür, çok şaşırır ve korkar. Paşa tarafından satın alınan Venedikli köle, Hoca'nın emrine verilir. Bu iki kişi, himayesinde oldukları Paşa'nın istekleri doğrultusunda bilimsel araştırmalar yaparlar. Hoca kölesinden Venedik'i ve Batı bilimini öğrenmeye çalışmaktadır. Birbirlerini tanıma, anlama çabaları giderek karşılıklı etkileşime, başkalaşıma hatta birbirlerine dönüşmeye kadar varır.
6. Bu parçada özeti verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beyaz Kale
B) Masumiyet Müzesi
C) Benim Adım Kırmızı
D) Kara Kitap
E) Yeni Hayat

Yazarının kendi uzun hikayesinden oyunlaştırdığı eser,1963 yılında Metin Erksan tarafından filme çekilmiştir. 1964 Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı Ödülü'nü alan filmin temel aldığı eserin özeti kısaca şöyledir: Hasan Kocabaş, karısı öldükten sonra kardeşi Osman’la yaşamaktadır. Osman yeni evlidir. Hasan, bahçelerine bir havuz yaparak su yolunu kesmiş, aşağıda kalan komşu bahçelere su vermemeye başlamıştır. Bu duruma karşı öfkeli olan köylü ile Kocabaşlar arasında silahlı çatışma yaşanır. Çatışmada Hasan, komşusunu öldürür ve kardeşinden suçu üstlenmesini ister. Hasan, Osman hapisteyken kardeşinin malına da karısına da el koyar. Bir süre sonra, aftan yararlanan Osman çıkagelir ve Hasan'la hesaplaşmak üzere karşısına dikilir. Osman, Hasan'ın üstüne yürüyünce Hasan tabancasını çeker ancak bu arada Bahar çifteyle Hasan'ı vurarak öldürür. 
7. Bu parçada özeti verilen oyun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yılanların Öcü
B) Susuz Yaz
C) Kanlıdere'nin Kurtları
D) Bereketli Topraklar Üzerinde
E) Yağmurlar ve Topraklar

Zehra öğretmen; görevine bağlı, başarılı ancak sert ve hata kabul etmeyen bir kişiliğe sahiptir. Babasını çocukluğunda yaşadığı tüm sıkıntıların sorumlusu olarak görmektedir. Ölmek üzere olan babasını istemeyerek de olsa görmeye giden Zehra, İstanbul'a vardığında babasının öldüğünü öğrenir. Zehra, babasına ait eşyaların arasında babasının günlüğünü bulur. Roman, bu noktadan sonra günlükten devam eder. Günlüğü baştan sona okuyan Zehra, babasını ne kadar yanlış tanıdığını anlar. Zehra öğretmenin hata kabul etmeyen, acıma duygusundan yoksun karakteri babası Mürşit Efendi’den kalan “günlük” sayesinde değişime uğrayacaktır.
8. Bu parçada özeti verilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) İçimizdeki Şeytan - Sabahattin Ali
B) Yeni Turan - Halide Edip Adıvar
C) Acımak - Reşat Nuri Güntekin
D) Baba Evi - Orhan Kemal
E) Zehra - Nabizade Nazım

9. Aşağıda verilenlerden hangisi ayraç içinde verilen romanla ilgili değildir?
A) Edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan romanların ilkidir (Ateşten Gömlek).
B) Macar, Tatar ve bir Türk'ten oluşan grubun köklerini araştırmak üzere Orhun Abidelerine doğru yaptıkları bir yolculuğu anlatmaktadır (Gönül Hanım)
C) İlk köy romanı olarak kabul edilen Karabibik'ten sonra köy yaşamını konu alan ikinci eserdir (Küçük Paşa).
D) Yedek subay olarak katıldığı Birinci Dünya Savaşında kolunu yitiren Ahmet Celal'in anı defteri olarak sunulan bu roman bir orta Anadolu köyünde geçer (Yaban).
E) İkinci Dünya Savaşı yıllarında geçen romanda edebiyat öğretmeni Mustafa Ural, toplatılan şiir kitabı nedeniyle aranmaktadır (Son Sığınak)

Roman, İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından İstanbul’da geçmektedir. Samim, hem romanın başkişisi olması hem de yazarın sözcülüğünü üstlenmesi nedeniyle özel bir konumdadır. Samim; kardeşleri Mefharet, Besim ve Mefharet'in çocukları Selmin ve Aydın'la Yeşilköy'de babadan kalma bir köşkte oturur. Kendine özgü derin bir duygu dünyası ve felsefesi olan Samim, yaşadığı dünyadan memnun değildir ve Simeranya adını verdiği bir dünya düşlemektedir. Bu ütopik dünyada yaşama isteği, onun için toplumdan kaçışın da bir ifadesidir. Romanın sonunda Samim, Simeranya'yı kitap olarak bastırmaya karar verecektir. 
10. Bu parçada özeti verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yalnızız
B) Matmazel Noralya'nın Koltuğu
C) Biz İnsanlar
D) Mahşer
E) Bir Akşamdı

Eser, modernleşme sürecinde yaşadığımız toplumsal çözülmenin boyutlarını aile düzeyinde ele alan bir romandır. Toplumsal değişimle birlikte yitirilen değerler Ali Rıza Bey ve ailesi model alınarak yansıtılır.
11. Bu parçada özeti verilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Reşat Nuri Güntekin
C) Orhan Pamuk
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Orhan Kemal

Konusu meçhul bir tarihte, İstanbul’da geçen oyunun karanlık, boğucu bir atmosferi vardır. Eser, oyun kahramanı olan yazar Hüsrev’in kaleme aldığı "Ölüm Korkusu" adlı oyun ile iç içe ustalıkla verilmiştir. Bu kurmaca içinde yer alan kişilerin yaşadıkları trajik durum ve kendileri kurma çabası esere psikolojik bir boyut kazandırır. Kişilerin yaşadığı içsel çatışmalar, olayların girift bir yapıya dönüşmesini sağlar.
12. Bu parçada özeti verilen oyun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir Adam Yaratmak
B) Tohum
C) Ahşap Konak
D) Sabır Taşı
E) Künye

👉 Bu testi pdf olarak indirebilirsiniz.

Cevaplar

1.C  2.B  3.D  4.B  5.E  6.A  7.B  8.C  9.E  10.A  11.B  12.A

İlgili Sayfalar

Eser Özetleri Testi 1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.