Sayıların Yazılışı

1. Sayılar metin içerisinde genel olarak yazıyla yazılır: iki farklı kültür, dördüncü sınıf, üç kardeş, yüz soru...
  • Ancak saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır: 16.30'da, 12.45'te, 1.500 lira, 10 kilogram, 100 kilometre, 3 metre kumaş, %10
Uyarı: Rakamla yazılan saat ve tarihlere ek getirildiğinde ilgili sözcüğün okunuşuna dikkat etmek gerekir. Sözcük sert bir ünsüzle bitiyorsa gelen eklerin de buna uygun olması gerekir. (ünsüz benzeşmesi): "12.15'de" değil "12.15'te", "1933'de" değil "1933'te".
  • Saat ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir: saat dokuzu beş geçe, saat beşte, on ikiye on kala...
2. Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır: on yedi, üç yüz altmış beş
3. Para ile ilgili işlem ve senet, çek vb. ticari belgelerde geçen sayılar güvenlik amacıyla bitişik yazılır: 80,35 (seksenliraotuzbeşkuruş)
4. Notayı niteleyen sayılar ayrı yazılır: on altılık
5. Sayıların da yer aldığı oyun adları bitişik yazılır: beştaş, altmışaltı
6. Romen rakamları belli yer ve durumlarda kullanılır: 
  • yüzyıllarda: XII. yüzyıl
  • hükümdar adlarında: IV. Murat
  • tarihlerde ayların yazılışında: 29.X.1923
  • kitap ve dergi ciltlerinde: II. cilt
  • kitapların asıl sayfalarından önceki sayfaların numaralanmasında kullanılır.
7. Beş ve beşten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur: 420.185, 52.680.250
8. Sayılarda kesirler virgül ile ayrılır: 15,2 (15 tam, onda iki)
9. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla da gösterilir. 
  • Rakamla gösterilmesi durumunda rakamdan sonra bir nokta konur: 12., XVI. ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır ancak bu tür kullanımda nokta kullanılmaz: 12'nci, 16'ncı...
Uyarı: Eğer rakamın okunuşu ünsüzle bitiyorsa rakama gelen ek yarımcı ünlü almalıdır:  3'üncü, 5'inci, 9'uncu...
10. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: ikişer, üçer, onar, yüzer.
Çıkmış Soru
Kendisine (I) 2’inci Aristo sıfatı verilen Farabi, insan ihtiyaçlarının farklılığı nedeniyle toplum içindeki (II) iş birliğinin önemli olduğunu vurgulamıştır. (III) Özel mülkiyeti (IV) kabul eden Farabi, topluma ait pek çok malın (V) herkesçe kullanılması gerektiğini belirtir. Ona göre devlet, toplumsal sözleşmeye dayanarak adaleti sağlar.  
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2016 YGS) 
A)I.   B)II.   C) III.   D)IV.   E)V
İlgili Sayfa
Cevap: A (2'nci olmalıydı)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.