Ünsüz Benzeşmesi

  • Sert ünsüzlerin benzeşmesi olarak da geçer.
  • Sert ünsüzler (f, h, s, ş, p, ç, t, k) ile biten sözcüklere “ c, d, g ” ile başlayan ekler gelirse bu ünsüzler set ünsüzlere benzeyerek “ ç, t, k ” olur.
Örnekler
- ca (yapım eki) Almanca > Türk-çe,  Arap-ça, Fars-ça
- cı (yapım eki) tatlıcı > ekmek-çi, gözlük-çü, aş-çı … 
- di (kip eki) geldi > git-ti, kaç-tı, sus-tu, öp-tü … 
- de (bulunma durum eki) evde > sınıf-ta, ders-te, yazlık-ta, ağaç-ta … 
- den (ayrılma durum eki) vatandan > Allah-tan, yurt-tan, ses-ten … 
- dır (yapım eki) yazdır > bak-tır, dik-tir, sus-tur, öp-tür… 
- gi (yapım eki) sevgi > at-kı, bit-ki, tut-ku, kes-ki... 
- gin (yapım eki) gezgin > seç-kin, bit-kin, coş-kun, sus-kun...
Uyarılar:
  • Bu kurala sayıların (sayı, tarih, saat vb.) rakamla yazılışlarında dikkat etmek gerekir:
Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilan edildi. (…yirmi üç-te)
Saat 15.45’te gelecekti. 
(...kırk beş-te)
  • Geometriye ait bazı terimler ünsüz benzeşmesine uymaz: 
üç-gen, dört-gen, beş-gen … 
  • Tek başına bir sözcük olan ve ayrı yazılan “de” bağlacı ünsüz benzeşmesinden etkilenmez: 
Toplantıya Mehmet de katılacakmış.
Dünkü sınav hiç de kolay değildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.