Zamir Konu Testi 2 Çözümlü

Sirenleri aştıktan sonra kürekçilerin
İki yol çıkacak karşına birden
Acaba bunlardan hangisi?
Artık onu orada sen bileceksin!
1. Dizelerde zamir türlerinden hangisine örnek yoktur?
A) Kişi zamirine
B) İşaret zamirine
C) Soru zamirine
D) İyelik zamirine
E) İlgi zamirine


Çözümü

Kişi zamirine — sen
İşaret zamirine — orada
Soru zamirine — hangisi
İyelik zamirine — (senin) karşı-n-a
Dizelerde ilgi zamirine örnek yok.
Cevap E


2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sözcük halinde bir zamir kullanılmamıştır?
A) Hangi kapıyı çalsa kimi zaman
     Arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu
B) Belki haziranda mavi benekli çocuksun
     Ah seni bilmiyor kimseler bilmiyor
C) Eğer kendimi bıraksam
     Yağmur olabilirdim yağardım
D) Çöp gibi bir oğlan ipince
     Hayırsızın biriydi fikrimce
E) Çırpınan kalbini dinledim bir süre
     Ve uçmak istedim onunla göklere


Çözümü


B'de — seni, kimseler
C'de — kendimi
D'de — biriydi
E'de — onunla
A şıkkında zamir türünde bir sözcük yoktur. İlk mısradaki "hangi" ve "kimi" sözcükleri sıfat olarak kullanılmıştır.
Cevap A


Burada bütün gözleri bir siyah el bağlıyor,
Yalnız senin göğsünde büyük ruhun ağlıyor.
Kendi elemim gibi anlıyorum ben bunu,
Anlıyorum bu yerde azap çeken ruhunu
Bu imansız muhitte öyle yalnızsın ki sen
Bir teselli bulurdun ruhumu görebilsen!
3. Dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) İyelik zamirine
B) Kişi zamirine
C) Ünlü daralmasına
D) İşaret zamirine
E) Belgisiz zamire


Çözümü

İyelik zamirine — göğsün, ruhun...
Kişi zamirine — senin, ben
Ünlü daralmasına — anlıyorum (anla-)
İşaret zamirine — burada, bunu
Dizelerde belgisiz zamire örnek yok.
Cevap E


İnsanların güzel ve çirkinine bakarken iskeletlerini göremeyiz. Görebilseydik hepsinin iskelette birleşmiş olduğunu görürdük. Öyleyse bir şiire baktığımız zaman da onun iskeletini görmemeliyiz. Görmemeliyiz ki, gözlerine, dudaklarına, belinin inceliğine, bacaklarına ve bütün bunların bir arada düğüm halindeki toplu endamına hayran olabilelim.
4. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belgisiz zamir
B) İşaret zamiri
C) İyelik zamiri
D) Kişi zamiri
E) Sıfat yapan ki


Çözümü

Belgisiz zamir — hepsinin
İşaret zamiri — bunların
İyelik zamiri — gözlerine, dudaklarına...
Sıfat yapan ki — ... düğüm halindeki toplu endamı..."
Dizelerde Kişi zamiri ne örnek yoktur.
Cevap D


5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı bir zamir kullanılmıştır?
A) Dünyada sakınacak bir kuru başınız var,
    Onu da ne tarafa olsa götürürsünüz.
B) Paydos bundan böyle çılgınlıklara;
     Sert konuşmaya başladı aynalar
C) Burada ansızın susup kalmış
     Koyunları başıboş bırakmış
D) O geceler, doğan günler orada
     Kaderlerin en güzelini ördü
E) Ama duyulmuyordu. — Ses!
     Sanki ses olmayınca hiçbiri olmuyordu.


Çözümü

A'da — işaret zamiri (onu)
B'de — işaret zamiri (bundan)
C'de — işaret zamiri (burada)
D'de — işaret zamiri (orada)
E şıkkındaki "hiçbiri" belgisiz zamirdir.
Cevap E

6. Aşağıdakilerin hangisinde zamir, dolaylı tümleç göreviyle kullanılmamıştır?
A) Sesin nerede kaldı, her günkü sesin.
B) Son bir ders vereceğim onlara.
C) Sar beni sarmaşık, çek beni dere.
D) Rabb'im, nihayet sana itaat edeceğiz.
E) Orduların atakları, burada ererdi göklere.


Çözümü

Dolaylı tümleç görevindeki sözcük ya da sözcük grubu ismin yönelme (-e), bulunma (-de) ve ayrılma (-den) durum eklerinden birini almak zorundadır.
C şıkkında kişi zamiri olan "beni" sözcüğü belirtili nesne görevindedir. Nesneyi bulmak için yükleme "ne, neyi, kimi" sorularından uygun olanı sorulur.
Cevap C


7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir zamir isim tamlamasında tamlanan görevindedir?
A) Körfezdeki dalgın suya bir bak, göreceksin:
     Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde;
B) Benim de bir dileğim var elbet,
     Güneşin çıkmasını beklemeyelim şimdi!
C) Gözlerimi senin yüzünde dinlendirirken
     Yalnız seni değil onları da düşünüyorum
D) İnsanlar dalıp gitmişti
     Kendi alemine
E) Yol görünür onun garip serine,
     Analar, babalar umudu keser


Çözümü

Zamirler, isim tamlamalarında da tamlayan ve tamlanan olarak kullanılabilir.
A'da "gecelerden biri" belirtili isim tamlamasıdır. Bu tamlamada "-den" tamlayan eki görevinde iken belgisiz zamir olan "biri" sözcüğü de tamlanan görevindedir.
Cevap A


Ay'da ilk insanlar! Ne çok roman okuduk, film gördük şimdiye dek. Düşler, gerçekleşti bugün. Sabahtan beri Ay'da insanlar yürüyor. Armstrong, Aldrin Ay'da şu anda. Ufacık radyo avucumda, birazdan Örümcek havalanacak. Ne havası? Hava yok ki orada. Alışkanlık işte. Ne olacak peki? Kalkacak, gidecek kendi gücüyle. Taş toplamışlar yığınla. Aldrin zıplayıp durmuş. İnanıyoruz hepsine. Gözümüzle görüyoruz. Biz değil, başkaları.
8. Parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?  

A) Yer anlamlı işaret zamiri
B) Tamlayanı düşmüş isim tamlaması
C) Soru zamiri
D) Birden fazla belgisiz zamir
E) Ayrılma durum eki almış zamir


Çözümü

Yer anlamlı işaret zamiri — orada
Tamlayanı düşmüş isim tamlaması — (benim) avucumda
Soru zamiri — Ne (olacak peki)
Birden fazla belgisiz zamir — hepsine, başkaları
Parçada ayrılma durum eki almış zamir yok.
Cevap E


Seversin dünyayı doludizgin
ama o bunun farkında değildir
ayrılmak istemezsin dünyadan
ama o senden ayrılacak
yani sen elmayı seviyorsun diye
elmanın da seni sevmesi şart mı?
Yani Tahir'i Zühre sevmeseydi artık
yahut hiç sevmeseydi
Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden?
9. Dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ek eylem almış bir zamir
B) Ayrılma durum eki almış bir zamir
C) Özne görevinde zamir
D) Belirtme durum eli almış bir zamir
E) Tamlayanı zamir olan isim tamlaması

Çözümü

Ayrılma durum eki almış bir zamir — senden
Özne görevinde zamir — ... o bunun farkında değildir.
Belirtme durum eli almış bir zamir — seni
Tamlayanı zamir olan isim tamlaması — ... bunun (farkında)
Dizelerde ek eylem almış bir zamir yok.
Cevap A


10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı türde zamirler bir arada kullanılmıştır?
A) Kimi de verdi kendini dalgalara,
     Bir kuş kadar rahat, erkekçesine ve hazin
B) Körfezdeki dalgın suya bir bak, göreceksin
    Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde
C) Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;
     Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
D) Hepsi bir başka tahassüs veriyor lalelerin;
     Kimi şehvet gibi kızgın, kimi sevda gibi saf
E) Nereye gideceğim belli değil,
     Kim nereden geldiğini bilir


Çözümü

B'de — "biri" belgisiz zamir
C'de — "bana" ve "ben" kişi zamiri
D'de — "hepsi" ve "kimi" belgisiz zamir
E'de — "nereye" ve "kim" soru zamiri
A şıkkında ise "kimi" belgisiz, "kendini" de dönüşlülük zamiridir.
Cevap A


Yalnız senin tatlı esen havanda
Kendi milli gururumu sezerim.
Yalnız senin dağında, ya ovanda
Başım gökte, alnım açık gezerim
11. Dörtlükte aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Tamlayanı düşmüş isim tamlamasına
B) Dönüşlülük zamirine
C) Hem iyelik hem ayrılma durum eki almış bir sözcüğe
D) Tamlayanı zamir olan isim tamlamasına
E) Kişi zamirine


Çözümü

Tamlayanı düşmüş isim tamlaması — (benim) başım, alnım
Dönüşlülük zamiri — kendi
Tamlayanı zamir olan isim tamlamasına — kendi gururum
Kişi zamirine — senin
Dizelerde hem iyelik hem ayrılma durum eki almış bir sözcük yok.
Cevap C


I. Açılan yolcuların hepsi hissetmişti ki
   Bugün de erişilmez o diyara, yarın da
II. Sokakların ellerinden öperim
    Bana yaşamasını öğretmişlerdi
III. Şu şairler sevgililerden beter;
     Nedir bu adamlardan çektiğim?
IV. Biri bir koca görür rüyasında:
     Yüz lira maaşlı kibar bir adam.
V. Gitme! Kal! Sen bu taraf halkına dost insansın;
    Onların meşrebi, iklimi ve ırkındansın.
12. Numaralanmış beyitlerdeki zamirler türleri bakımından eşleştirilse hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V


Çözümü

I'de — hepsi (belgisiz zamir)
IV'de — biri (belgisiz zamir)
II'de — bana (kişi zamiri)
V'de — sen (kişi zamiri)
III'de "ne" soru zamiridir.
Cevap C


Şimdi bir ben varım, bir de annem var,
Zaten ondan başka dünyada nem var!
Benim ömrüm onun, onunki benim...
13. Dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İlgi zamiri
B) Tamlananı zamir olan isim tamlaması
C) Yüklem görevinde zamir
D) Soru zamiri
E) Tamlayanı zamir olan isim tamlaması


Çözümü

İlgi zamiri — "onunki" (onun ömrü)
Yüklem görevinde zamir — "Benim ömrüm onun(dur), onunki benim(dir)"
Soru zamiri — "nem" var (neyim var)
Tamlayanı zamir olan isim tamlaması — benim ömrüm
Dizelerde tamlananı zamir olan isim tamlaması yok.
Cevap B


14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru zamiri kullanılmamıştır?
A) Karın ortasında Erzincan ağlar
    O ağlamasın da kimler ağlasın?
B) Rüzgar gibi ta eski Anadolu'dan
    Sesin nerede kaldı? Kar içindesin
C) Yol, hep yol, daima yol... Bitmiyor düzlük yine.
     Ne civarda bir köy var ne bir evin hayali
D) Göklerinde uçan koca uçaklar
     Nereye giderler, nereden gelirler?
E) Ne istersin benden akşam saatinde
     Bir gülüşü olsun görülmemiş kadın.


Çözümü

A'da — kimler
B'de — nerede
D'de — nereye ve nereden
E'de — ne
C şıkkındaki "ne"ler ne...ne bağlacıdır.
Cevap C

Adların yerini tutan "-ki" ekine ilgi zamiri denir. İlgi eki, belirtili isim tamlamalarında tamlanan durumundaki adın yerini tutar ve tamlayana bitişik yazılır.
15. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde ilgi zamiri kullanılmıştır?  

A) Senin yiyeceğin, kalaylı kapta;
     Benimki aslan ağzında
B) Kurtulacak kitaplarım
    Merdiven altındaki şeker sandığından.
C) Yeter içimdeki korku,
     Ben miyim yeryüzünde tek fani
D) Artık bendeki insandan kurtuldum
     Sevgisiz yaşayacağım sevgiyi
E) İstediğin yemişin rengini, etini, adını düşün
    Gözdeki tadını düşün kıpkırmızı güneşin


Çözümü

A'da — "benimki" (benim yiyeceğim)
Diğer şıklardaki ki'ler sıfat yapan ki'dir.
Cevap A


16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde belgisiz zamir kullanılmamıştır?
A) Bir duvar dibinde el açar kimi,
    Yalvarışı ninni olur dudağında
B) Şimdi o dünyadan hiçbir haber yok
    Yok bizi arayan, soran kimsemiz.
C) Ah! Birçok şeyler hatırlatan erik ağacı
     Ve o ilk yolculukla başlayan hasret, zindan
D) Ağız var, burun var, kulak var
     Ama hepsi başka biçimde.
E) Tüfeğini depoya koydular
     Esvabını başkasına verdiler


Çözümü

A'da — kimi
B'de — kimsemiz
D'de — hepsi
E'de — başkasına
C şıkkında "birçok" sözcüğü belgisiz sıfattır.
Cevap C

I. Serin rüzgârlara pencereni aç!
II. Karşında fecirle değişen ağaç,
III. Bak, seyret ağaran rengini ufkun
IV. Mahmur gözlerinde süzülsün uykun.
V. Bırak saçlarınla oynasın rüzgâr,
17. Numaralanmış dizelerin hangisinde birden fazla iyelik zamiri vardır?
A) I     B) II     C) III      D) IV     E) V


Çözümü

IV'de — (senin) gözlerin, (senin) uykun)
Cevap D


I. Sana önerim, kendi sorunlarını kendin çözmendir.
II. Bizim zamanımızda böyle değildi.
III. Anlatım; duygu, düşünce, olay ve olguları sözcüklere dökmedir.
IV. Hiçbir katkısı olmayan kitaplardan nefret ederim.
V. Bakma sen, ben böyle daha mutluyum.
18. -im (-ım,-um,-üm) eki numaralanmış cümlelerde kaç farklı görevde kullanılmıştır?

A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5

Çözümü

I'de — öner-im - iyelik eki
II'de — biz-im (zamanımız) - tamlayan eki
III'de — anlat-ım - yapım eki
IV'de — eder-im - kişi eki
V'de — mutlu-y-um - ek eylemin geniş zamanı
Cevap E

19. Aşağıdakilerin hangisinde -ki farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Elindekileri de kaybetmekten korkuyordu.
B) Dünkü olay hepimizi derinden yaraladı.
C) Onun söylediği doğru ama seninki de yanlış değil.
D) Günlüklerindeki Tanpınar, sanırım herkesi şaşırttı.
E) Bugün evdekileri de alıp İzmir'e dönüyoruz.


Çözümü

A'da — elindekileri (elindeki şeyleri) - sıfat yapan ki
B'de — dünkü (olay) - sıfat yapan ki
D'de — günlerindeki (Tanpınar)
E'de — evdekileri (evdeki akrabaları)
C'de "seninki" (senin söylediğin) sözcüğündeki "ki" ise ilgi zamiridir.
Cevap C


Dalgalarla oynarken içimizden biri bağırırdı: “Yunuslar geçiyor!” Sonraları hangi denize baksam, böyle sürü halinde geçen yunuslar canlanırdı gözlerimde. Açıklardaki tek bir yunusu fark edip sevinç çığlıkları atanları gördükçe gerçekten çok etkilenirdim. Yıllarca yunusların sürü sürü gözlerimin önünden geçtiğini, zamanın hepimizi, az rastlanan anların son tanıklarına çevirdiğini nasıl anlatabilirdim onlara?
20. Parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Yönelme eki almış zamir
B) Sıfat yapan ki
C) Birden fazla belgisiz zamir
D) Soru zamiri
E) Birden fazla sıfat tamlaması


Çözümü

Yönelme eki almış zamir — onlara
Sıfat yapan ki — açıklardaki tek bir yunus
Birden fazla belgisiz zamir — biri, hepimizi
Birden fazla sıfat tamlaması — "... sürü halinde geçen yunuslar", "açıklardaki tek bir yunus", "az rastlanan anıların son tanıklarına..."
Parçada soru zamirine örnek yok.
Cevap D


Cevaplar

1.E  2.A  3.E  4.D  5.E  6.C  7.A  8.E  9.A  10.A  11.C  12.C  13.B  14.C  15.A  16.C  17.D  18.E  19.C  20.D

👉 Sayfanın çözümsüz hali için tıklayınız.

Bunu da çöz!

Zamir Konu Testi 1
Zamir Konu Testi 1 Çözümlü


İlgili Sayfalar

2 yorum:

  1. 19. soruda "elindekileri" ifadesindeki ki ilgi zamiri olan "ki" değil mi ? Sizin de buyurdugunuz üzere "şeylerin" yerini tutuyor de"şeyleri" tamlamiyor.

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. Sıfat yapan -ki'nin önündeki isim düşmüş, bu nedenle de adlaşmış. Ancak hâlâ sıfat yapan ki. İlgi zamiri olabilmesi için ortada bir isim tamlaması olmalı. Örneğin Ahmet'in çantası gibi. Bu örnekte tamlanan yerine ilgi zamiri gelebilir: Ahmet'inki

      Sil

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.