Yazım Yanlışları Konu Testi 1

Gelibolu karşıdan göründü. (I) Rehberime:
— Takatim kalmadı gayrı, dedim, denizi yüzerek geçmem mümkün değil.
Bir kayık bulduk. Deniz dalgalıydı. (II) Kayıkçıya baktım. Bir (III) Almanca kitabın 
(IV) iç kapağından koparıp koğuşta (V) başucuma astığım resme benziyor.  
1. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Bu caminin hoparlör düzeni ve halıları için elektrik süpürgesi bile var.
B) Şu an elimde büyük bir şairin harikulade bir kitabı var.
C) Muhatabı da olmayan gecikmiş hesapların ardına düşüyordu.
D) Kocakarı yöntemlerine inanmayı gözardı ettiğini söyleyemezdim.
E) Babam dün hastaneye gidip başhekimle görüşmüş.

3. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Büyük bir nefretle bu adi yalanı reddederim.
B) Kadın dergileri bizi göklere çıkarıyorlardı, bunu da hakketmemiştik.
C) Boğaz'ın sisle kaplı olduğunu ancak ön güvertede bir yer bulup oturunca fark etmişti.
D) Hançer saplanmış gibi keskin bir sızı hissetmişti kasıklarında.
E) Bir müddet sonra her ikisi de büyük antreden çıkıp kaybolurlar.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Akşamüstü salona çıktığında kapının altından atılmış bir bildiri buldu.
B) Meclisi aranan, hoş sohbet, coşkulu, şair ruhlu bir insandı.  
C) Dostumun dokümanlarından çok güzel bilgiler edinmiştim.
D) Tıraştan sonra da bıyık, sakal yerleri belli olurdu.
E) Yüz binlerce asker sokakları, meydanları, kırları dolduruyordu.

Düzeltme işareti (^), sıfat yapmak üzere isimlere getirilen nispet ekinin (-i) belirtme durumu ve üçüncü şahıs iyelik ekiyle karışmasını önlemek için kullanılır.
5. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde düzeltme işareti gereksiz kullanılmıştır?
A) Sonra subay salonunda, askerî sorgu yargıcının karşısına çıkardılar.
B) Gazete idaresinde biriken edebî mecmuaların yapraklarını karıştırıyorum.
C) Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.
D) Bu tür siyasî işlere karışmanı tavsiye etmem.
E) Tarihin karmakarışık olayları ilmî metotlarla incelenebilir mi?

“Birleşik sözcüğü oluşturan sözcüklerden biri veya her ikisi birleşme sırasında anlam değişmesine uğramışsa sözcük bitişik yazılır.”
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Gözlerinin kara kuyusunda topluiğne başı kadar küçük, küçücük bir ışık sinsice yanıp söndü.
B) Bir fındık faresi bile onu evden kaçırmaya yetti.
C) Keçiboynuzu, diğer ismiyle harnup, tohumunda, özünden ve hatta tozundan faydalanılan bir bitkidir.
D) Sağ elinin parmakları arasındaki siyah renkli, şık bir dolma kalem var.
E) Ağzı odunla açık tutulan bu köpek balığı kokuncaya kadar halka gösterildi.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?
A) Gecekondunun ışıkları yanıyor ve her şey yolunda görünüyordu.
B) Günün bu son hazzını çıkarmadan ondan niçin vazgeçeriz?
C) Anadolu'yu anayurt saymaya, topraklarımızın tarihini onunla eşelemeye Atatürk ile başlamışız.
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ön söz yazmadığı roman yok gibidir.
E) Gündüz sıcağında binbir çiçeğin kokusunu getiren rüzgâr geceleri soğuğu taşırdı.

Galata’ya (I) XIV. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş sahip olarak burada bir koloni kuran İtalyan asıllı (II) Cenevizliler, (III) Bizans Devletinin iyice zayıfladığı bu yüzyıl içinde kolonilerinin etrafını surlarla çevirdikleri vakit bu arazinin en yüksek noktasında, deniz seviyesinden (IV) otuz beş metre yükseklikte Haliç girişiyle (V) Marmara’ya hâkim bir yerde burçların hepsinden kalın bir kule inşa etmişlerdi.
8. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I.       B) II.       C) III.       D) IV.        E) V.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?
A) Yüzündeki gülümseyiş geçti, yeniden lakayıt, uzak ve donmuş hâlini takındı.
B) 
Kollektif bir görüş rahatlığı insanı düşündürmekten kurtarır. 
C) Düğün sahibinin bütçesi ne kadar dar ve mütevazı olursa olsun, hokkabaz şarttı.
D) Artık söylemekte bir mahzur olmadığından gizlemek abes.
E) İdare, okul armasının olduğu eşofmanı zorunlu tutmuştu.

Bugün İstanbul'a bağlı (I) Beyoğlu İlçesi; 45 mahalleden ve yaklaşık 225 bin yerleşik nüfustan oluşan bir yerleşim yeridir. Ancak (II) İstanbul halkı, Beyoğlu adını daha çok (III) Galatasaray Lisesini (IV) Taksim Meydanı’na bağlayan (V)
 İstiklal Caddesi ve çevresi için kullanmaktadır.
10. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.     E) V.


11. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?
A) Dünya, Güneş'in çevresinde hareket ederken Ay da Dünya'nın çevresinde hareket eder.
B) Osmanlı Devleti'nde ilk medrese 1330'da Orhan Bey tarafından İznik'te kurulmuştur.
C) Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusunda sağanak bekleniyor.
D) Tuna Nehri, güney Almanya'dan Karadeniz'e ulaşan Avrupa'nın en önemli su yollarından biridir.
E) İzmir’in sembolü olan Saat Kulesi, Sultan 2.Abdülhamit’in tahta çıkışının 25.yılını kutlamak amacıyla yaptırılmıştır.


İkileme; anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek, kavramı zenginleştirmek amacıyla oluşturulan sözcük gruplarıdır. İkilemeler ayrı yazılır ancak bazıları zaman içinde kalıplaşarak bitişik yazılmaktadır.
12. Aşağıdaki altı çizili ikilemelerden hangisi zaman içinde kalıplaşarak bitişik yazılan ikilemelerden biri değildir?
A) Bu kadar az zamanda bu derece yüzgöz olmalarına şaşmamak mümkün değildi.
B) Biz konuşurken içeriden cızbız köfte kokusu geliyordu.
C) Hava sıcak, yol çorak, gitgide azalmıştı yiyecek heybede.
D) Biraz daha konuşsanız kim olduğunuzu şipşak söyleyebilirim.  

E) Bu beklenmedik performans ortalığı altüst etti.

(I) İnsanı estetik bir biçimde anlatan şiir bence duygunun mahsulüdür. (II) Yirmi yıllık sanat arkadaşım da böyle düşünüyor (III) olmalı ki onun şiirlerinde de duygu ağır basmaktadır. (IV) Ama bu duygu, yapma ve zoraki değildir hiç bir zaman. (V) Yavanlık ve basitlik gibi aşırı süs ve duygululuğun da gerçek şiirden yana olmadığını bilen Çınarlı, şiirini başarıya ulaştıran doğru yolu seçmiştir.
13. Parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

14. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır?  

A) Oysaki daha önce onunla tanışmayı çok istemiştim.
B) Şimdi Diyarbakır'ın okur yazar gençlerinin hepsi beni tanıyor.
C) Daha dün o istedi diye 20'şer lira topladık.
D) Bu konuda Ahmet'te senin gibi düşünüyor.
E) Kurulun son toplantısı 17 Kasım 1973'de yapılmış.
Cevaplar

1.E  2.D  3.B  4.B  5.D  6.A  7.C  8.C  9.B  10.A  11.D  12.A  13.D  14.A

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.