Anjanbuman Nedir?

  • Bir dizedeki cümlenin bir sonraki dize ya da dizelerde tamamlanmasıdır.
  • Başka bir ifadeyle şiir içerisinde anlamın bir dizede tamamlanmayarak diğer dize veya dizelerde sürdürülmesidir.
  • Fransız şiirinden edebiyatımıza geçmiş bir tekniktir.
  • "Süreğen mısra" ya da "ulantı" olarak da bilinir.
  • Edebiyatımızda özellikle Servetifünun şairleri tarafından yaygınlaştırılmış bir tekniktir.
  • Divan şiirinde cümlenin bir dize veya beyit içinde tamamlanmasına karşılık, Servetifünun şiirinde cümlenin bir dizenin ortasında başladığı veya bittiği görülür. Hatta 7-8 dizeye kadar yayılan cümlelere rastlanır.
  • Bu teknikle şiir, düzyazıya yaklaşmıştır.
Anjanbuman Örnekleri
Ferda (Tevfik Fikret)
Sönsün müebbeden o cehennem; senin bugün
Cennet kadar güzel vatanın var, şu gördüğün
Zümrüt bakışlı, inci şetaretli kızcağız
Kimdir, bilir misin? Vatanın... Şimdi saygısız
Bir göz bu nazlı çehreye — Allah esirgesin!­
Kem bir nazarla baksa tahammül eder misin?
...
Balıkçılar (Tevfik Fikret)
— Bu gün açız yine evlatlarım, diyordu peder,
Bugün açız yine; lâkin yarın, ümit ederim,
Sular biraz daha sakinleşir
Ne çare kader!
— Hayır, sular ne kadar coşkun olsa ben giderim,
Diyordu oğlu, yarın sen biraz ninemle otur;
Zavallıcık yine kaç gündür işte hasta...
— Olur
...
Seyfi Baba (Mehmet Akif Ersoy)
Geçen akşam eve geldim. Dediler:
— Seyfi Baba
Hastalanmış, yatıyormuş.
— Nesi varmış acaba?
— Bilmeyiz, oğlu haber verdi geçerken bu sabah.
— Keşke ben evde olaydım... Esef ettim, vah vah!
Bir fener yok mu, verin... Nerde sopam? Kız çabuk ol!
Gecikirsem kalırım beklemeyin... Zira yol
Hem uzun hem de bataktır...
...
Hikmet Bahsi (Goethe)
Darda kalmış biri yakındığı vakit,
Yardım et! Ümitten mahrum kalmasın;
Çünkü, güler yüzle söylenen bir kelime
Bazen şifa olur çaresizlere. 
...
Pazar Akşamları (Orhan Veli Kanık)
Şimdi kılıksızım, fakat
Borçlarımı ödedikten sonra
İhtimal bir kat da yeni esvabım olacak
Ve ihtimal sen
Yine beni sevmeyeceksin
Bununla beraber pazar akşamları
Sizin mahalleden geçerken,
Süslenmiş olarak,
Zannediyor musun ki ben de sana
Şimdiki kadar kıymet vereceğim
Yararlanılan Kaynak
  • Sihr-i Helâl ile Anjambman Teknikleri Üzerine Mukayeseli Bir Çalışma, Hasan Yürek

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.