Gazel (Esrar Dede)

Azm-i sefer ettin dil-i nâçârı unutma
Gittin güzel ammâ bu dil-efkârı unutma

Gâhîce uyandıkça şebistân-i safâda
Şol gice olan sohbet-i hemvârı unutma

Vardıkça şeker-hâba girip bister-i nâza
Ne zehr içer dîde-i bîdârı unutma

Nûş eyledigin demler efendim mey-i gül-reng
Bu mest-i zehir-nūş-ı elem-hârı unutma

Kâküllerini şâneye çekdikçe seḥerler
Yâdına getir ḳalb-i giriftârı unutma

Âyinede gördükçe kaçan ḫaste nigâhın
Luṭf eyle ṭabibâ men-i bimârı unutma

Aḥvâlimi yazdım bütün evrâḳ-ı dilimde
Destindeki mecmûa-i nāçārı unutma

Ben sabr edeyim derd ü gam-i hecrine ammâ
Sen de güzelim ettiğin ikrârı unutma

Ağlatmayacaktın yola baktırmayacaktın
Ol va’de-i tekrâr-be-tekrârı unutma

Hicrânın ile çekdigimi sen de bilirsin
Her vech ile didâra sezâvârı unutma

Yok tâkati hicrânına lutf eyle efendim
Dil-haste-i aşkın olan Esrârı unutma

Günümüz Türkçesi

Azm-i sefer ettin dil-i nâçârı unutma
Gittin güzel ammâ bu dil-efkârı unutma

Gideceksin madem çaresiz gönlü unutma
Gittin güzel ama bu efkârlı gönlü unutma


Gâhîce uyandıkça şebistân-i safâda
Şol gice olan sohbet-i hemvârı unutma

Kimi zaman huzurlu yatakta uyandıkça
O gece olan güzel sohbeti unutma


Vardıkça şeker-hâba girip bister-i nâza
Ne zehr içer dîde-i bîdârı unutma

Naz yatağına girip tatlı uykuya daldıkça
Bu uykusuz göz ne zehirler içer unutma


Nûş eyledigin demler efendim mey-i gül-reng
Bu mest-i zehir-nūş-ı elem-hârı unutma

Gül renkli şarabı içtiğin zamanlar efendim,
Zehir içen bu dertli sarhoşu unutma

Kâküllerini şâneye çekdikçe seḥerler
Yâdına getir ḳalb-i giriftârı unutma

Seher vakti saçlarını taradıkça
Ona tutkun kalbi aklına getir, unutma


Âyinede gördükçe kaçan haste nigâhın
Luṭf eyle ṭabibâ men-i bimârı unutma

Yorgun bakışlarını ne zaman aynada görsen
Ey tabip (sevgili) lütfeyle de hasta olan beni unutma

Aḥvâlimi yazdım bütün evrâḳ-ı dilimde
Destindeki mecmûa-i nāçārı unutma

Hallerimi yazdım gönlümün bütün yapraklarına
Elindeki çaresiz eseri unutma


Ben sabr edeyim derd ü gam-i hecrine ammâ
Sen de güzelim ettiğin ikrârı unutma

Ben ayrılığın derdine sabredeyim ama
Sen de güzelim verdiğin sözü unutma

Ağlatmayacaktın yola baktırmayacaktın
Ol va’de-i tekrâr-be-tekrârı unutma

Ağlatmayacaktın yola baktırmayacaktın
Tekrar tekrar verdiğin o sözü unutma


Hicrânın ile çekdigimi sen de bilirsin
Her vech ile didâra sezâvârı unutma

Ayrılığın ile çektiğimi sen de bilirsin
Her bakımdan seni görmeye layık olan (bu âşığı) unutma


Yok tâkati hicrânına lutf eyle efendim
Dil-haste-i aşkın olan Esrârı unutma

Ayrılığına gücü yok bağışla efendim
Aşkınla gönlü hasta olan Esrar'ı unutma


Esrâr Dede (1749-1797)

İlgili Sayfa

👉 Divan Şiiri Örnekleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.