Muhayyelat

Giritli Aziz Efendi
 • Giritli Aziz Ali Efendi’nin 1796’da yazdığı hikaye kitabı. İlk olarak 1852'de basılabilmiştir.
 • Eser, modern hikayeye geçiş için bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir.
 • Hikayelerde, masallarda görülen olağanüstü varlık (cin, peri gibi) ve olaylar yanında gerçekçi unsurlar da yer almaktadır.
 • Eser bir yanıyla çeviri / uyarlama iken diğer yanıyla özgün bir eserdir.
 • Ön sözde belirttiğine göre yazar, eserini kaleme alırken Hulasatü'l-Hayal, İbretnüma adlı eserlerle Binbir Gece Masalları'ndan etkilenmiştir.
 • Eser, "hayal" adı verilen üç hikayeden ibarettir.
 • İlk hikayede Asıl ve Nesil adlı iki şehzadenin olağanüstü mahlûklar arasında başlarından geçen olaylar anlatılır.
 • İkinci hikayede bir bezirgânın oğlu olan Cevad’ın hikâyesi işlenir.
 • Üçüncü hikaye ise daha çok Şeyh İzzeddin adlı büyük bir mutasavvıfın çevresinde geçer.
 • Hikâyeler değişik zaman ve mekânlarda geçse de büyük ölçüde 18. yüzyıl İstanbul’undan ve saray hayatından izler taşımaktadır.
 • Eserin dili dönemine göre sadedir.
 • Eser, özellikle Tanzimat yazarları üzerinde etkili olmuştur.
Muhayyelat'ın modern hikaye geçişte bir dönüm noktası kabul edilmesinin nedenleri şunlardır:
 • Sade bir dille yazılması,
 • Üslupta yer yer basmakalıplıktan kurtulma gayreti,
 • Kahramanların yer yer olsa da sosyal durumlarına uygun şekilde konuşturulması,
 • 18. yüzyıl İstanbul'una ait yerli çizgilerin işlenmesi.
İlgili Sayfa
👉 Tanzimat Edebiyatı Ana Sayfa
Yararlanılan Kaynaklar
 • Giritli Aziz Efendi'nin Divanı, Güler Aydın
 • Osmanlı Dönemi Türk Romanının Başlangıcında Beş Eser, G. Gonca Gökalp
 • 19. yüzyıl Osmanlı-Türk Edebiyatında Öykü, Hilal Aydın

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.