Yazım Yanlışları Konu Testi 6

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Ağrı Dağı bir volkan olduğu için dağda akarsu ya da pınar yoktur.
B) Hocamız Ulus Meydanı'nın tarihsel değişimini araştırmamızı istedi.
C) Mostar Köprüsü, Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır.
D) Orta Çağ'da kilise hiçbir bilimsel aktiviteye yaşama hakkı vermemiştir.
E) Yazı müjdeleyen Hıdırellez, Mayıs ayının ilk haftasında kutlanmaktadır.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Bu ay TL'deki artış beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti.
B) Ücretli öğretmenlik için MEB'e başvuran kişi sayısında artış var.
C) Bu, TSE’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara göre hazırlandı.
D) Anayasal bir kurum olan YSK'nın yapısı hakkında bilgi aldık.
E) YÖK'ün denklik konusunda yeni bir düzenlemeye gitmesi bekleniyor.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Safranbolu, Karadeniz'den kuş uçuşu 65 km içeridedir.
B) Kütüphanemizde 13.yy.dan kalma elyazması bir kitap var.
C) Merkez bankaları, ülkelerin para politikalarından sorumlu kurumlardır.
D) Bu sürecin iki yönünü birbirinden ayırt etmek gerekir.
E) Dün akşamki toplantıda olağan dışı bir durum yoktu.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?
A) Dokümanlar, nitel araştırmalarda uzun yıllardır önemli bir unsurdur.
B) Konservatuvar mezunlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekildi.
C) Atık egzoz gazından elektrik enerjisi üretmek mümkün olabilir.
D) Damarlardaki kolestrol birikimi kalp krizine neden olabilmektedir.
E) Entelektüel, doğruların yılmaz ve iflah olmaz savunucusudur.

Pilot yetiştirmek, (I) THK'nin tarihinde her zaman önemli bir (II) faaliyet alanı olmuştur. Özellikle İkinci Dünya Savaşı yıllarında, (III) askerî havacılığın pilot ihtiyacının artması ile (IV) astsubay pilotlar (V) burda yetiştirilmiştir.
5. Parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) I  B) II  C) III  D) IV  E) V

1611 yılında İstanbul’un (I) Unkapanı Semti'nde doğan Evliya Çelebi, (II) 1631’de İstanbul'dan başlayarak (III) Osmanlı İmparatorluğu ve çevresindeki (IV) birçok bölgeyi gezmiş ve izlenimlerini (V) Seyahatname adı altında topladığı on ciltlik eserinde anlatmıştır.
6. Parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) I  B) II  C) III  D) IV  E) V

7. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?
A) Bu toprakların yetiştirdiği kalburüstü sanatçılardan biridir.
B) Ülkemiz yeraltı kaynakları bakımından oldukça zengindir.
C) Bilinçaltı reklamlar, tüketicinin davranışlarına yöneliktir.
D) Sahada her biri insanüstü bir gayretle mücadele etti.
E) Ekipler tarafından merkeze götürülerek gözaltına alındı.

8. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Bu işi oldubittiye getirmek istiyorlar ama izin vermeyeceğim.
B) Yurtsever olmaya işinizi doğru yaparak başlamalısınız, dedi.
C) Sanırım babamdan yardım istemekten başka çıkaryol yoktu.
D) Yapılan görüşmeyle geçici de olsa bir ateşkes sağlanmıştır.
E) Bizim geleneksel oyuncaklarımızdan biri de hacıyatmazdır.

Türk psikoloji (I) literatürüne bakıldığında Freud’la ilgili (II) hatırı sayılır ölçüde yayının olduğu görülmektedir. Freud’un çalışmalarının hemen tamamı çok erken dönemlerden itibaren (III) Türkçeye çevrilmeye başlanmıştır. Psikolojiye giriş kitaplarında, hatta din psikolojisi ders kitaplarında, kendisinin ismini ve kuramının (IV) ana hatlarını görmemek neredeyse imkânsızdır. Bu kitapların birçoğu onun (V) bilinçdışı kavramını ve kişilik kuramını içermektedir.
9. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I  B) II  C) III  D) IV  E) V

(I) Türk Dil Kurumu'nun (II) 2005'de gözden geçirilip düzenlenen (III) Yazım Kılavuzu'nun 2008'de tıpkıbasım olarak (IV) yayınlanmış (IV) yirmibeşinci baskısı incelemeye alınmıştır.
10. Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A) I  B) II  C) III  D) IV  E) V

Burada (I) atölye çalışmalarının (II) yanısıra (III) arkeolojik kazı, resim, desen, kalıp çıkarma, ebru, origami, (IV) yapboz, takı tasarımı, yontu, duvar resmi, sergiler, belgesel gösterimleri vb. (V) etkinlikler de gerçekleştirilmektedir.
11. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I  B) II  C) III  D) IV  E) V

Çorum'a bağlı (I) Boğazkale İlçesi içinde yer alan ve (II) İlk Çağ'da Hitit İmparatorluğu'nun (III) başkenti olan Hattuşaş 1834 yılında (IV) Anadolu'yu da inceleyen bir gezgin olan C. Texier tarafından (V) dünyaya tanıtıldı.
12. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I  B) II  C) III  D) IV  E) V

13. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Konuyu bir kez de size arz etmek isterim, dedi.
B) Aslında her toplum hakkettiği şekilde yönetilir.
C) Belli ki bizi başından defetmek için öyle söylemiş.
D) Korkularını alt etmedikçe başarıya ulaşamazsın.
E) Hiç para sarf etmeden para kazanmak mümkün değildi.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Hocamız Fransızcayı ana dili gibi konuşuyordu.
B) Huzurevleri, devletin sosyal alana bir müdahalesidir.
C) Adını daha çok yurtdışında aldığı ödüllerle duyurdu.
D) Okuryazarlık kavramını etkileyen görüşlerden biri de budur.
E) Toplantı yeter sayısına ulaşamazsak yarın yine toplanırız.

15. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?
A) Teslimatı taahhüt edilen zamanda yapmalıyız.
B) Oy kabinlerine girmelerine müsaade etmedik.
C) Muayenehanede başlayan yangın kontrol altına alındı.
D) Filmde bedbaht bir ev kadını portresi çiziyor.
E) Şemsettin Sami lugat çalışmalarıyla ünlüdür.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Yaptığı fedakârlıklarla öğünüyor diye kızardık.
B) Demir tavında dövülür deyip yanımızdan uzaklaştı.
C) Dolambaçlı yollardan gitmeye gerek yokmuş.
D) Hukuku hiçe sayan bir anlayışla bu iş olmaz.
E) Derse her şey zıddıyla bilinir diyerek başladı.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) 
Elektrik kesintileri yüzünden cihazlar da bozuldu.
B) Lavabonun aynasındaki adamı tanımakta zorluk çekti. 
C) Yeniden lakayıt, uzak ve donmuş hâlini takındı.
D) 
Marketteki barkot okuyucu yine bozulmuş.
E) Firmalardan gelen eşantiyonları dağıtacağız.

👉 Bu testi pdf olarak indirebilirsiniz.

İlgili SayfalarCevaplar

1.E 2.D 3.B 4.D 5.E 6.A 7.B 8.C 9.E 10.C 11.B 12.A 13.B 14.C 15.E 16.A 17.D

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.