Milli Edebiyat Konu Testi 3

—, milliyetçi görüşleri savunduğu şiirleriyle ünlüdür. Edebiyat yaşamına — döneminde başlamış olmasına rağmen ilk kitabı — ile büyük bir ilgi gördü. Aruz ölçüsünün ön planda olduğu bu dönemde anlayışın dışında kalarak hece ölçüsünü kullandı. Yalın bir dil kullanan şair, Türk edebiyatına halkın sesini getiren şair olarak tanınmıştır.
1. Parçada bırakılan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Mehmet Akif Ersoy, Milli Edebiyat, Safahat
B) Mehmet Emin Yurdakul, Servetifünun, Türkçe Şiirler
C) Ziya Gökalp, Servetifünun, Kızıl Elma
D) Ali Canip Yöntem, Fecriati, Geçtiğim Yol
E) Hamdullah Suphi Tanrıöver, Fecriati, Dağ Yolu

2. Aşağıdakilerden hangisi yazarın idealize ederek topluma örnek gösterdiği kahramanlardan biri değildir?
A) Efruz Bey — Efruz
B) Ateşten Gömlek — Ayşe
C) Yeşil Gece — Şahin Efendi
D) Kiralık Konak — Hakkı Celis
E) Gönül Hanım — Mehmet Tolun

Rusya’dan Osmanlı İmparatorluğu’na göç eden aydınlardan bir olan — 1904 yılında yazmış olduğu — adlı makaleyle Osmanlı İmparatorluğu’nda Türkçülük politikasının uygulanması gerektiği fikrini ilk kez ileri süren kişidir.
3. Parçada bırakılan boşluğa sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ziya Gökalp, Türk Töresi
B) Fuat Köprülü, Türk Tarihi
C) Yusuf Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset
D) Ömer Seyfettin, Yeni Lisan
E) Mehmet Emin Yurdakul, Türk'ün Hukuku

Aruz sizin olsun, hece bizimdir
Halkın söylediği Türkçe bizimdir
Leyl sizin, şeb sizin, gece bizimdir
Değildir bir mana üç ad’a muhtaç
4. Bu dizeler aşağıdakilerden hangisine ait olabilir?
A) Mehmet Akif Ersoy
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Tevfik Fikret
D) Ziya Gökalp
E) Ali Mümtaz Arolat

5. Aşağıdakilerden hangisi Genç Kalemler dergisinde yayımlanan Yeni Lisan makalesinde yer alan görüşlerden biri değildir?
A) Yazı dili için İstanbul halkının dilini esas almak
B) Halkın diline yerleşmiş yabancı kökenli sözcükleri Türkçeleşmiş kabul etmek
C) Fiil, edat, bağlaç ve tamlama dışında Arapça ve Farsçadan sözcük almamak
D) Yazı dilinde yalnız millî ve basit dil bilgisi kurallarını kullanmak
E) Arapça ve Farsça sözcükleri Türkçedeki kullanılışlarına göre yazmak

Daha çok “Feylesof” lakabıyla tanınan sanatçı; şiirle birlikte felsefe, tasavvuf, sosyoloji, folklor ve estetik gibi değişik sahalarda önemli çalışmalar ortaya koymuştur. Yaşadığı dönemde çığır açan şiirleri, diğer faaliyetlerini gölgeleyecek tarzdadır. Özellikle II. Meşrutiyet’i takip eden yıllarda yayımladığı divan, koşma ve nefesleriyle artık unutulmaya yüz tutan âşık tarzı ve tasavvufi şiir geleneğine yeni bir ruh kazandırmıştır.
6. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rıza Tevfik Bölükbaşı
B) Zeki Ömer Defne
C) Ali Mümtaz Arolat
D) Mehmet Fuat Köprülü
E) Yusuf Akçura

I. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
II. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak
III. Türkçülüğün Esasları
IV. Türkçe ve Dil
V. Türk Saz Şairleri Antolojisi
7. Yukarıdaki numaralanmış eserler yazarlarına göre eşleştirilse hangisi dışarıda kalır?
A) I  B) II  C) III  D) IV  E) V

8. Aşağıdakilerden hangisi Türkçülük düşüncesinin öncü ya da kurucu şahsiyetlerinden biri değildir?
A) Ahmet Vefik Paşa
B) Ziya Gökalp
C) Ömer Seyfettin
D) Yusuf Akçura
E) Faruk Nafiz Çamlıbel

Edebiyatımızın Anadolu’ya yönelişinde önemli bir yeri olan bu roman bir anlamda Anadolu’ya açılan bir penceredir; fakat bütünüyle bir köy romanı değildir. Onun köyle ilgisi, olayların Zeyniler köyünde geçtiği bölüm dolasıyladır. Roman, yalnızca olayların İstanbul dışında, Batı Anadolu köylerinde geçmesiyle değil, konusunun ele alınış biçimiyle de her kesimden okuyucunun ilgisini çekmiştir.
9. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gönül Hanım
B) Ruh Adam
C) Çalıkuşu
D) Sodom ve Gomore
E) Sinekli Bakkal

10. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin için söylenemez?
A) Edebiyatımızda Maupassant tarzı öykünün öncü ismidir.
B) Öykülerinde büyük oranda realizm etkisindedir.
C) Türkçülük akımının kurucularından biridir.
D) Kahramanlarının iç dünyalarını yansıtmakta başarılıdır.
E) Mecazlardan uzak, yalın bir üsluba sahiptir.

Eser, Millî Mücadele Dönemi'nin bir tarihçesi gibidir. Yazar, mütareke devrinden İstanbul’un düşman işgalinden kurtulmasına kadar geçen süredeki siyasi ve sosyal olayları gördüklerine ve duyduklarına sadık kalarak anlatmaktadır. Eser, Millî Mücadele’ye muhalif kişilerin bu harekete karşı bakış açılarını göstermesi açısından da önemlidir.
11. Parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zoraki Diplomat, Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Minelbab İlelmihrab, Refik Halit Karay
C) Türk'ün Ateşle İmtihanı, Halide Edip Adıvar
D) Bir Devrin Romanı, Halide Nusret Zorlutuna
E) Eğil Dağlar, Yahya Kemal Beyatlı

Millî Edebiyat akımının önde gelen isimlerindendir. Roman, hikâye, tiyatro ve hatırat türlerinde eserler vermiş olan yazarın hikâyeleri içerik bakımından ferdi olandan toplumsal olana doğru evrilmiştir. Yazarın Millî Mücadele yıllarında kaleme aldığı hikâyeler, cephede ve halk arasında gözlemlediklerini yansıtır. Bu döneme ait hikâyelerin toplandığı kitaplardan biri de Dağa Çıkan Kurt'tur.
12. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Halide Edip Adıvar
E) Aka Gündüz

13. İsimlerini daha çok Milli Edebiyat döneminde duyuran aşağıdaki sanatçılardan hangisi edebiyata Fecriati'de başlamamıştır?
A) Hamdullah Suphi Tanrıöver
B) Refik Halit Karay
C) Aka Gündüz
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Ali Canip Yöntem

Yahya Kemal Beyatlı, Milli Edebiyat Dönemi'nin bağımsız ismidir. Onun — isimli kitabında, divan şiiri tarzında pek çok şiiri vardır. Özellikle Türklerin divan şiirine kazandırdıkları — türünün Nedim’den sonraki en kuvvetli temsilcisinin o olduğu unutulmamalıdır.
14. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aziz İstanbul, tuyuğ
B) Eski Şiirin Rüzgârıyla, şarkı
C) Kendi Gök Kubbemiz, şarkı
D) Eski Şiirin Rüzgârıyla, tuyuğ
E) Kendi Gök Kubbemiz, tuyuğ

15. Aşağıdakilerin hangisinde olaylar Milli Mücadele Dönemi'nde Anadolu'da geçmektedir?
A) Vurun Kahpeye
B) Yaprak Dökümü
C) Kiralık Konak
D) Gönül Hanım
E) Bugünün Saraylısı

👉 Bu testi pdf olarak indirebilirsiniz.

İlgili Sayfalar
Cevaplar

1.B 2.A 3.C 4.D 5.C 6.A 7.D 8.E 9.C 10.D 11.B 12.D 13.C 14.B 15.A

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.