Cumhuriyet Dönemi Roman Konu Testi 3

Romanlarında olduğu gibi öykülerinde de ekmek parası peşinde koşan insanların yaşamını anlatmıştır. İlk öykülerinde Çukurova'ya inen tarım ve fabrika işçilerine, onların kentlerin kenar semtlerindeki yaşayışlarına eğilmiştir. Eserlerinde mekân olarak gecekondu bölgeleri, İstanbul'un yoksul semtleri, fabrikalar, tutukevleri, cezaevleri seçilmiştir.
1. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen yazara ait değildir?
A) Eskici ve Oğulları
B) Gurbet Kuşları
C) Hanımın Çiftliği
D) Kanlı Topraklar
E) Eşekli Kütüphaneci


II. Dünya Savaşı öncesinde Türkiye'deki durumun panoramasının çizildiği Ahmet Hamdi Tanpınar'ın — adlı romanında vurgun hazırlıklarının daha savaş çıkmadan yapılmaya başlandığı görülür. Yakup Kadri'nin — adlı eserinde de savaş öncesinde ticaret âleminde büyük bir durgunluk olduğuna dikkat çekilir. Zeytinyağı, pirinç gibi temel gıda maddeleri piyasada bulunmaz olur. Vurguncuların sayısı giderek artar. İstanbul'da savaş namına karaborsa hakimdir.
2. Parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Mahur Beste, Yaban
B) Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Kiralık Konak
C) Huzur, Panorama
D) Aydaki Kadın, Hüküm Gecesi
E) Sahnenin Dışındakiler, Bir Sürgün

I. Yılkı Atı
II. Dağların Sultanı
III. Çello
IV. Dik Bayır
V. Can Şenliği
3. Yukarıdaki numaralanmış eserlerden hangisi farklı bir yazara aittir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

Şiirlerinde “hayal eden” sanatçı, romanlarında daha çok düşünen adamdır. Nesirlerinde kendisini daha serbest, adeta daha mesut hissetmiştir. Zira burada onun karşısında Yahya Kemal ve Ahmet Haşim gibi büyük rakipler yoktur. Dikkate şayandır ki o, mensur eserlerini olgunluk çağına ulaştıktan sonra yazmıştır.
4. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necip Fazıl Kısakürek
B) Rıfat Ilgaz
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Cahit Sıtkı Tarancı

Sadri Ertem'in 1931'de — adlı eseri, toplumcu romanın genelde ilk örneği kabul edilir. Bu eser, birçok yazarı etkilemiş ve onların bu doğrultuda roman yazmalarına zemin hazırlamıştır.
5. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Bacayı İndir Bacayı Kaldır
B) Köyün Kamburu
C) Çıkrıklar Durunca
D) Kuyucaklı Yusuf
E) Bizim Köy

Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı içerisinde roman, röportaj, şiir, gezi, oyun türlerinde eser vermiş olmasına rağmen daha çok hikâyeci kimliğiyle dikkati çeken bir yazardır. Öyküleri sıklıkla kadınlardan ve çocuklardan oluşan bir şahıs kadrosu etrafında şekillenmiştir. Yazar öykülerinde özellikle çevresi tarafından yalnız bırakılmış, bir şekilde ötekileştirilmiş ve toplumun algıları neticesinde yalnızlaşmış kadınları ve bu kadınlarla birlikte hayata tutunma çabasında olan çocukları anlatır.
6. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen yazara ait değildir?
A) Parasız Yatılı
B) Kısmet Büfesi
C) Benim Sinemalarım
D) Gecenin Öteki Yüzü
E) Berlin'in Nar Çiçeği

Sanatçı bir yandan sanat değeri yüksek edebî eserler verirken diğer yandan geçim kaygısıyla Server Bedii müstear ismiyle popüler tüketime hitap eden romanlar kaleme almıştır.
7. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşar Kemal
B) Aziz Nesin
C) Orhan Kemal
D) Kemal Tahir
E) Peyami Safa

8. Aşağıdakilerden hangisi postmodern romanlar için söylenemez?
A) Biçimsel deneysellik ön plandadır.
B) Okur, yazma sürecinin tanığı haline getirilir.
C) Dil ve üslûpta deformasyon ve sapmalar görülür.
D) Bu tür eserlerde ideoloji ön plandadır.
E) Anlatım teknikleri bakımından zengindir.

—, 1985 yılında yayımlanan — romanı ile üstkurmaca olarak tanımlanabilecek bir roman yazımına adımını atmıştır. Roman, Sessiz Ev romanının tarihçi karakteri Faruk Darvınoğlu’nun giriş yazısıyla başlamaktadır. Yazar, böylece önceki romanın kurmaca karakterini yeni romanın yazarı konumuna getirerek okura bir oyun oynar.
9. Parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Orhan Pamuk - Beyaz Kale
B) Bilge Karasu - Gece
C) Nezihe Meriç - Korsan Çıkmazı
D) Oğuz Atay - Tutunamayanlar
E) Latife Tekin - Unutma Bahçesi

Romanın kahramanı için kötülüklerin en büyüğü tarlalarında biten çakırdikenidir. Temelde dikenler, köylüye kötülük eden zalim, gözü dönmüş ağaları, yöneticileri sembolize eder. Genç eşkıya, kitabın sonunda halka zulmeden ağayı öldürür, köylüler de bu dikenleri ateşe verirler. Ateşe verilen mekân huzurunda Abdi Ağa ve ağalık düzeni küle çevrilir.
10. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üç Anadolu Efsanesi
B) Ağrı Dağı Efsanesi
C) Çakırcalı Efe
D) İnce Memed
E) Binboğalar Efsanesi

—, romanlarında yansıttığı gerçeklik ve bu gerçekliği işleyişi bakımından toplumcu gerçekçi bir yazardır. — adlı romanında, çalışmak için Çukurova’ya gelen üç köylü arkadaşın şahsında, onların şehirle, birbiriyle ve diğer insanlarla olan ilişkilerini irdelemekte ve sistemin zorunlu bir sonucu olarak emeğe ve birbirine yabancılaşan insanın nasıl sömürüldüğünü net bir biçimde ortaya koymaktadır.
11. Parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Yaşar Kemal, İnce Memed
B) Kemal Tahir, Sağırdere
C) Orhan Kemal, Bereketli Topraklar Üzerinde
D) Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf
E) Fakir Baykurt, Kaplumbağalar

Yaşar Kemal’in dörtlemesinde her cilt hem roman karakterleri hem de olay örgüsü bakımından birbirinin devamıdır. Dörtleme, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra alınan mübadele kararları gereği, Anadolu Rumlarının terk etmek zorunda kaldığı bir adaya, Yunanistan’dan gönderilen Türklerin yanı sıra Anadolu’dan çeşitli nedenlerden dolayı gelip yerleşen insanların yeni bir toplum inşa etmeye çalışmalarını konu alır.
12. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen dörtlemenin romanlarından biri değildir?
A) Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana
B) Karıncanın Su İçtiği
C) Tan Yeri Horozları
D) Çıplak Deniz Çıplak Ada
E) Hüyükteki Nar Ağacı

— ve —, Kemal Tahir’in 1955 ve 1957 yıllarında kaleme aldığı, Türk köyü ve köylüsünü geniş bir perspektifle dikkatlere sunduğu nehir roman türünün en güzel örneklerindendir. Bu iki roman, yazarın Çankırı hapishanesinde tanık olduğu şahsiyetlerden hareket kazanarak yazılmış olmakla birlikte eserlerde ele alınan motifler Türk halk bilimi açısından oldukça zengindir.
13. Parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Esir Şehrin İnsanları, Esir Şehrin Mahpusları
B) Sağırdere, Körduman
C) Devlet Ana, Kurt Kanunu
D) Yorgun Savaşçı, Bozkırdaki Çekirdek
E) Karılar Koğuşu, Dam Ağası

Hemen bütün eserlerinde masal terminolojisini özgün ve başarılı kullanan yazar, çağdaş bir masalcı anlatımına sahiptir. Ancak bunu yaparken masalların kurgusal yapılarını değiştirerek modern çağın şartlarına uygun metinler oluşturur. Anlatılarında genel olarak Doğu ve Batı masallarından yararlanır. Özellikle Batı masallarını dönüştürürken masal kahramanlarının olağanüstü donanımlarını değiştiren sanatçı, bazen ironik bir yaklaşımla bu kahramanları trajik bir sonla baş başa bırakır.
14. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Murathan Mungan
B) Leyla Erbil
C) İnci Aral
D) Ferit Edgü
E) Tomris Uyar

Bu tür romanlarda gerçek ile gerçek dışı birlikte ele alınır. Eserlerde sıradan mekân ve karakterler doğaüstü olaylarla iç içe ve bir uyum içinde verilir. Bu durum roman kişileri tarafından olağan olarak karşılanır.
15. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen roman anlayışının edebiyatımızdaki temsilcilerinden biridir?
A) Halikarnas Balıkçısı
B) Nezihe Meriç
C) Bilge Karasu
D) Latife Tekin
E) Oğuz Atay

👉 Bu testi pdf olarak indirebilirsiniz.

İlgili SayfalarCevaplar

1.E  2.C  3.B  4.D  5.C  6.B  7.E  8.D  9.A  10.D  11.C  12.E  13.B  14.A  15.D

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.