Cümle Türleri Konu Testi 4

I. Türkülerde gurbet ve ayrılık ana motiflerdendir.
II. Türkülerde âşık, sevdiğini sadece uzak ellerde özlemez.
III. Erzurum yöresine ait Yemen türküsü de ağıt türündedir.
IV. Türkülerin Türk milletinin hafızası olduğu açıktır.
V. Türküleri ezgiden bağımsız düşünmek mümkün değildir.
1. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I ve III   B) I ve V   C) II ve V   D) III ve IV   E) II ve IV

(I) Sanatın yolu çok dik ve çilelidir. (II) Yazın ürünleri, boş vakitleri hoş geçirmek için yazılmıyordu. (III) Yoğun bir çabanın, alın terinin, emeğin verimleridir sanat yapıtları. (IV) Sanatta ve edebiyatta gerçek kişiliğe dik yokuşlardan geçilerek varılır. (V) Bu yorgunluğa katlanmayı göze alamayanlar, edebiyatın da sanatın da kapısını çalmasınlar.
2. Parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi birleşik, kurallı, olumlu bir eylem cümlesidir?
A) I  B) II  C) III   D) IV   E) V

Aristophanes’in eserlerindeki mizah algısı, Antik Yunan mizahının anlaşılabilmesi için bize önemli veriler sunmaktadır.
3. Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Nesnesi bir sıfat tamlamasıdır.
B) Yüklemine göre isim cümlesidir.
C) Edat grubu zarf tümleci görevindedir.
D) Yapısına göre girişik birleşik bir cümledir.
E) Anlamına göre olumlu bir cümledir.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bağımlı sıralı bir cümledir?
A) Kulübeye kadar yan yana yürüdüler, kapı açıktı.
B) O, odadan çıkmıyor; diğeri de kanepede uyuyordu.
C) Köy meydanında oğlak kesilir, eğlenceler düzenlenirdi.
D) Babadan kalma küçük bir evi vardı ama sattı.
E) Kızlar türkü söyler, maniler atar, halay çekerlerdi.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce olumsuz olduğu halde anlamca olumlu bir cümledir?
A) İlçemizin köylerinde elektrikler iki gündür kesik.
B) İstanbul'a geldiğinde beş kuruş parası yoktu.
C) Bütün gün gezmeye mazot mu dayanır?
D) Oyuna girer girmez sakatlaması talihsizlikti.
E) Hükûmet bu konuda görüş bildirmiyor değildi.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Bu maçı alırsak Antalya'daki bölge elemelerine gideceğiz.
B) Bu konuda ne yapıldığını bilmiyorum ama şefime sorabilirim.
C) Babasını geldiğini görünce ona doğru koşmaya başladı.
D) Cumartesi sabahı erkenden yol çıkabiliriz, demişti bize.
E) Su o kadar soğuktu ki kimse girmeye cesaret edemedi.

(I) Güvercinlerde birçok türün yumurtaları beyaz ya da sarımsı görünür. (II) Güvercin ve kumruların diğer kuşlarda rastlanmayan en ilginç özelliği yavrularını beslemek için sütümsü bir salgı salgılamalarıdır. (III) Güvercin sütü denen bu madde erişkin güvercinlerin kursaklarından salgılanır. (IV) Anne ve baba güvercin bu sıvıyı, yumurtadan yeni çıkmış yavrusunu tohum yiyecek duruma gelinceye kadar, kendi gagasından yavrunun ağzına akıtır. (V) Çok ender bulunan "kuş sütü" sözcüğü de bu nedenle deyimlere geçmiştir.
7. Parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yükleminin türüne göre diğerlerinden farklıdır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

(I) Aşk şairi olarak tanındım, hep böyle kalmak isterim. (II) Bu konuda şiirlerimde çok şey söyledim. (III) Aşk şairiyim fakat sevmekten sevilmeye vakit bulamadım. (IV) Özellikle sevip de sevilmeyenlerin şiirini yazdım. (V) Aşkın karşılık beklemeden sevmek olduğuna inanıyorum.
8. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi yapısı bakımından bağlı bir cümledir?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

2014 tarihinde Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir anket çalışmasına katılan 1.896 teknoloji yetkilisi ve analistin yüzde 48′i robotların mavi ve beyaz yakalıları yerinden edeceği konusunda görüş bildirmişlerdir.
9. Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 
Yapısına göre bağlı cümledir.
B) Yüklem bir birleşik eylem grubudur.
C) Ögeler özne / dolaylı tümleç / yüklem şeklinde sıralanmıştır.
D) Yan cümlecik dolaylı tümleç görevindedir.
E) Anlamına göre olumlu bir cümledir.

10. Aşağıdakilerden hangisi birleşik cümle değildir?
A) Tevfik bu tezahürattan o kadar ürkmüştü ki saklanacak yer arıyordu.
B) Hâlâ bu kadına tutkun olmasa çoktan başını alıp orta oyunculuğa dönecekti.
C) Rabia’nın günahkâr kalbi: "Rabbim, beni affet." diye yerlerde sürünüyor.
D) Tevfik gideli daha henüz iki ay olmamış, Rabia neşeli neşeli şarkılar söylüyor.
E) Osman’ın potinlerini çekmek, terliklerini giydirmek için ısrar etti.

(I) Ümit Yaşar, şiiri hiçbir zaman geçici bir heves gibi düşünmemiştir. (II) Ona göre şairlik Tanrı vergisidir. (III) Bu yeteneği geliştirmek için de büyük bir çaba gereklidir. (IV) Şiir ilham işidir ve zorlamayla şiir yazılmaz. (V) Şair; bütün yaşamı boyunca gördüğü, işittiği, okuduğu, duyduğu her şeyin etkisi altındadır.
11. Parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümle basit yapılı bir fiil cümlesidir.
B) II. cümlenin yüklemi isim tamlamasıdır.
C) III. cümle birleşik bir fiil cümlesidir.
D) IV. cümle yapıca bağlı bir cümledir.
E) V. cümle özne ve yüklemden oluşmuştur.

Tanpınar 1930’lu yıllarda yazmış olduğu "Bizde Roman" başlıklı yazısında roman yazarlarının, Türk toplumuna Batılı romancıların penceresinden baktıkları için “samimi” olamadıklarından ve bununla bağlantılı olarak Türk romanının henüz “intikal” dönemini tamamlamamış olduğundan yakınır.
12. Bu cümlenin yapısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Basit cümle
B) Girişik birleşik cümle
C) İç içe birleşik cümle
D) Sıralı cümle
E) Bağlı cümle

Demirli, küçük pencereden seyrettim
geceleri gökyüzünü.
Sabahları kavak altında şiir yazdım.
Hapislerle dertleştim, havuz başında
13. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Olumlu isim cümlesi
B) Dolayı tümleç görevinde sıfat tamlaması
C) Basit, devrik fiil cümlesi
D) Geçişsiz eylem
E) Nesne görevinde birleşik isim

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde cümle yapısı diğerlerinden farklıdır?
A) Hapiste günler ağır geçer
ama seneler çabuk, derdin
B) Ben içeri düştüğümden beri
güneşin etrafında on kere döndü dünya
C) Ne güzel şey hatırlamak seni
ölüm ve zafer haberleri içinden
D) Genç insanda anıdan çok
yaşamak tutkusu var
E) Bu kapıların ardında
Acıyla yatanların
Yükü bende

15. Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Modern dönemde gözlük günlük yaşamın doğal ve ayrılmaz bir nesnesi haline gelmiştir.
B) Bir edebî eseri incelerken o esere sadece belli bir açıdan yaklaşmak her zaman sağlıklı sonuçlar vermeyebilir.
C) Yaşlı adamın her gün boş tekne ile döndüğünü görmek çok dokunuyordu çocuğa.
D) Bazen tıkandığımda ateşin önüne oturur ve portakal kabuklarının yanarken çıkardıkları mavi alevleri izlerim.
E) Lincoln’ün savaşın en sert günlerinde bile gülebilmesi, beraberindekileri hep şaşırtmıştır.

(I) Duvarlarda en meşhur Türk ressamlarının levhaları vardı. (II) Ta kapının karşısında seferî formalı bir genç zabit resmi asılmıştı. (III) Bakışında necip bir derinlik parlıyordu. (IV) Fon Sadriştayn: “Bu mutlaka şairin Çanakkale’de şehit düşen babası olacak!” dedi. (V) Tavanın nakışlarında, yerdeki halının, döşemelerin renklerinde öyle bir ahenk vardı ki insan bakarken kendisini bir “sükun” musikisi içinde sanacaktı.
16. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümle basit bir fiil cümlesidir.
B) II. cümlede gerçek özne yoktur.
C) III. cümlenin yüklemi türemiş bir fiildir.
D) IV. cümle, iç içe birleşik bir cümledir.
E) V. cümle ki'li birleşik cümledir.Cevaplar

1.A  2.D  3.B  4.E  5.E  6.B  7.B  8.C  9.A  10.D  11.C  12.B  13.A  14.A  15.D  16.A

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.