6 Mart 2017 Pazartesi

Hacı Bektaş-ı Veli (1178 - 1270)

  • Bektaşî Tarikatının kurucusu ve Türk - İslam mutasavvıfı.
  • Anadolu aydınlanma felsefesinin önde gelen önemli şahsiyetlerinden biridir.
  • Türkmenistan'ın Horasan bölgesinin Nişabur kentinde - kesin olmamakla birlikte - 1178 yılında doğmuştur.
  • Hoca Ahmed Yesevî 'nin talebelerinden olduğu söylenen Lokman Perende elinde yetiştiği rivayet edilir.
  • Rivayete göre mürşidinin: "Rûm abdâllarına seni baş tayin ettik" demesiyle bugün Hacıbektaş olarak bilinen Niğde'ye bağlı Sulucakarahöyük'e gelip yerleşmiş ve 1270 yılında ölünceye kadar burada yaşamıştır. 
  • Bunun yanında Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'ya gelişinde Moğol istilasının da etkili olduğu açıktır.
Yeniçeri Ocağı - Bektaşilik
Osmanlı İmparatorluğu, Yeniçeri Ocağı'nın manevi eğitimini Bektaşi Tarikatına teslim etmiştir. Yeniçeriler, harbe giderken Bektaşi gülbanklarını (makamla söylenen dua) tekrar ederler:
“Bism -i Şah, Allah Allah!... İllallah!... Baş üryan, sine püryan, kılıç al kan..Bu meydanda nice başlar kesilür, olmaz hiç soran. Eyvallah, eyvallah... Kahrımız, kılıcımız, düşmana ziyan, kulluğumuz padişaha ayan. Üçler, beşler, yediler, kırklar. Gülbank-i Muhammedi, Nur-u Nebi, Kerem-i Ali, Pirimiz Hünkarımız Hacı Bektaş Veli demine devranına Hu diyelim! Huuu”
  • Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında büyük katkıları olan Hacı Bektaş Veli Taptuk Emre'nin, Taptuk Emre de Yunus Emre'nin mürşididir. Hacı Hacı Bektaş Veli'nin en önemli eseri Makalat'tır.
Makâlât
  • Tasavvufî nitelikli bir eserdir. Aslı Arapça olan eserdeki ana konu dört kapı ve kırk makamdır. Bektaşi inancında Dört Kapı Kırk Makam tarîkât mensubunun geçeceği maddî ve manevi aşamalardır.
  • Dört Kapı ile kastedilen dört esas: Şerîat, Tarîkât, Mârifet ve Hakîkât’tir. Bunların her biri de onar bölümden oluşmaktadır. Toplamı Kırk Makamdır.
  • Dört Kapı Kırk Makam’da ilerleyen bir çok tasavvûfî mertebeleri geçer. Sonunda muhabbet denizinde ummana erer, gerçek varlığa ulaşır.
İlgili Sayfalar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yorumlarınız bizim için önemli. Lütfen yorum yaparak daha iyi içerikler üretmemiz için bize destek olunuz.