Murabba

  • Sözcük anlamı dörtlü ya da dörtlük demektir.
  • Edebiyatta aynı vezinde dörder dizelik bentlerden oluşan nazım şekli. 
  • Murabbalar genellikle 4 ile 8 bent arasında değişik uzunluklarda yazılır. 
  • Her konuda murabba yazılabilir. Ancak dinî ve didaktik konular ile övgü, yergi, manzum mektup, mersiye gibi türlerde daha çok kullanılmıştır.
  • Murabba 16.yüzyılda altın çağını yaşamıştır. Bu yy.da Aşkî, Muhibbi (Kanuni Sultan Süleyman) ve Taşlıcalı Yahya murabbada öne çıkar.
  • Kafiye şeması: İlk bendin dört dizesi birbiriyle kafiyeli (aaaa), sonraki bentlerin son dizesi ilk bent ile kafiyeli olur (bbba).
Murabba örneği 
Senden bilirim yok bana bir fâide ey gül – a
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül – a
Etsem de abestir sitem-i hâre tahammül – a
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül - a 

Ellerle o zevk etti ben âteşlere yandım – b
Çektim o kadar cevr ü cefâsın ki usandım – b
Derlerdi kabûl etmez idim şimdi inandım – b
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül - a 

Senden güzelim çâre bana kat’-ı emeldir – c
Etsen dahi ülfet demem ellerle haleldir – c
Ağyâr ile gezsen de gücenmem ki meseldir – c
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül - a 

Gördüm açılırken bu seher goncayı hâra – d
Sordum n’ola bu cevr ü cefâ bülbül-i zâra – d
Bir âh çekip hasret ile dedi ne çâre – d
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül - a 

Bîgâne-edâdır bilir ol âfeti herkes – e
Ümmîd-i visâl eyleme ondan emelin kes – e
Bîhûde yere âh u efgân eyleme Nevres – e
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül - a

İlgili Sayfalar 
Yararlanılan Kaynaklar için Kaynakça sayfasına bakınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.