8 Mart 2017 Çarşamba

Divan Şiiri Nazım Şekillerine Giriş

Hatırlatma
  • Nazım: Ölçülü, kafiyeli söz 
  • Nazım birimi: Mısraların kümeleniş şekli (beyit, dörtlük, bent) 
  • Manzum: Nazımla ortaya konmuş eserler 
Nazım Şekli Nedir?
  • Bir şiirin nazım birimi, birim sayısı, ölçüsü, kafiye şeması kimi zaman da konusuna göre aldığı isimdir. Her geleneğin kendine ait nazım şekilleri vardır:
  • Divan edebiyatı: gazel, kaside, mesnevi, rubai, şarkı, murabba ... 
  • Halk edebiyatı: mani, türkü, koşma, semai, varsağı, destan ...
Nazım Türü Nedir?
  • Şiirlerin konularına göre aldığı isim.
  • Divan edebiyatı: tevhit, münacat, naat, methiye, mersiye, hicviye... 
  • Halk edebiyatı: güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt...
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri
(Ayrıntılı bilgi için ilgili nazım şekline tıklayınız.)
A. Beyitlerle Kurulan Nazım Şekilleri
B. Bentlerle Kurulan Nazım Şekilleri
İlgili Sayfalar  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yorumlarınız bizim için önemli. Lütfen yorum yaparak daha iyi içerikler üretmemiz için bize destek olunuz.