Divan Şiiri Nazım Şekillerine Giriş

Hatırlatma
  • Nazım: Ölçülü, kafiyeli söz 
  • Nazım birimi: Mısraların kümeleniş şekli (beyit, dörtlük, bent) 
  • Manzum: Nazımla ortaya konmuş eserler 
Nazım Şekli Nedir?
  • Bir şiirin nazım birimi, birim sayısı, ölçüsü, kafiye şeması kimi zaman da konusuna göre aldığı isimdir. Her geleneğin kendine ait nazım şekilleri vardır:
  • Divan edebiyatı: gazel, kaside, mesnevi, rubai, şarkı, murabba...
  • Halk edebiyatı: mani, türkü, koşma, semai, varsağı, destan...
Nazım Türü Nedir?
  • Şiirlerin konularına göre aldığı isim.
  • Divan edebiyatı: tevhit, münacat, naat, methiye, mersiye, hicviye... 
  • Halk edebiyatı: güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt...
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri
(Ayrıntılı bilgi için ilgili nazım şekline tıklayınız.)
A. Beyitlerle Kurulan Nazım Şekilleri
B. Bentlerle Kurulan Nazım Şekilleri
İlgili Sayfalar  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.