13 Nisan 2017 Perşembe

Ahmet Vefik Paşa (1823-1891)

Ahmet Vefik Paşa
  • Devlet adamı, Tanzimat 1.dönem yazarı, çevirmen, dil bilimci.
  • Türkçülük hareketinin öncülerindendir.
  • Fransız komedi yazarı Moliere'den yaptığı tercüme ve adaptasyonlar ile ünlüdür. 
Bursa'da valilik yaptığı yıllarda yaptırdığı tiyatro binasında çevirdiği eserlerin sahneye konulmasını sağladı. İstanbul’da yıktırılan Gedikpaşa Tiyatrosunun oyuncularını himayesine alarak Bursa’ya getirtti. Ahmet Vefik Paşa'nın kurduğu bu tiyatro, İstanbul dışında Anadolu’da kurulan ilk tiyatro idi.
  • Moliere'den dilimize aktardığı eserlerden bazıları: Zor Nikahı,  Zoraki Tabib, Yorgaki Dandini, Kadınlar Mektebi, Kocalar Mektebi.
  • Yusuf Kâmil Paşa'nın Fenelon'dan yaptığı Telemak tercümesini beğenmeyerek aynı eseri yeniden tercüme etmiştir.
  • Ebul Gazi Bahadır Han'ın Şecere-i Türkî adlı eserini Çağatay lehçesinden Anadolu lehçesine aktarmıştır.
  • Ahmet Vefik Paşa'nın en önemli eseri Lehçe-i Osmanî adını verdiği sözlüğüdür. İlk baskısından sonra sözlüğü yeniden düzenleyen Ahmet Vefik, sözlüğün ilk cildine Türkçe kelimeler ile Türkçeleşmiş kabul ettiği Arapça ve Farsça kelimeleri, ayrıca Batı dillerinden gelip günlük dile yerleşen kelimeleri almıştır. Sözlüğün II. cildinde ise sadece yazı dilinde kullanılan Arapça ve Farsça kelimelere yer verir. 
Çıkmış Soru (2019 LYS)
Türk tiyatrosunun gelişimine önemli katkısı bulunan, tiyatro kurup bazı oyunlarda rol alan ----; başta Cimri olmak üzere Moliere’in hemen hemen bütün eserlerini Türkçeye aktarmıştır. Tanzimat Dönemi’nin önemli kültür adamlarından biri olan yazar, kendine has yöntemlerle tiyatro çevirileri ve uyarlamaları yapmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Ahmet Mithat Efendi
C) Namık Kemal
D) Ahmet Vefik Paşa
E) Direktör Ali Bey

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yorumlarınız bizim için önemli. Lütfen yorum yaparak daha iyi içerikler üretmemiz için bize destek olunuz.