Gazel

Hem kadeh hem bâde hem bir şûh sâkîdir gönül 
Ehl-i aşkın hâsılı sâhib-mezâkıdır gönül 

Bir nefes dîdâr için bin cân fedâ etsem nola 
Nice demlerdir esîr-i iştiyâkıdır gönül 

Dildedir mihrin ko hâk olsun yolunda cân u ten 
Ben ölürsem âlem-i manâda bâkîdir gönül 

Zerredir ammâ ki tâb-ı âfitâb-ı aşk ile
Rûzigârın şemse-i tâk u revâkıdır gönül 

Etse Nefî nola ger gönlüyle dâim bezm-i hâs 
Hem kadeh hem bâde hem bir şûh sâkîdir gönül

Nefi

İlgili Sayfa

Divan Şiiri Örnekleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.