Kesme İşareti (')

1. Özel isimlere getirilen çekim ekleri -çokluk eki dışında- kesme işaretiyle ayrılır:  
 • Türk'e Türk'ten başka dost bulamadım.
 • Yahya Kemal'in şiirleri gibi nesirleri de ancak ölümünden sonra kitap olarak yayımlanmıştır.
 • Edirne'den Kars'a kadar tüm Türkiye'ye klasik müziği sevdirmek istiyor.
 • Olay hikayesini Türk okuyucusuna tanıtan Ömer Seyfettin'dir.
 • Hezarfen Ahmet Çelebi, Galata Kulesi'nin en yüksek noktasından lodosla uçup  Üsküdar'da Doğancılar Meydanı'na inmiştir.
Uyarı: Özel isimlere getirilen "çokluk eki" ile bu ekten sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz:
 • İnanın, Mustafa Kemaller tükenmez.
 • Türklerin tarih boyunca kurduğu birçok devlet var.
Uyarı: Özel adlara getirilen yapım ekleri ile bu ekten sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz:
 • Palamut, Karadenizli balıkçının yüzünü güldürdü.
 • Türkçenin en güzel şiirleri bu kitapta toplanmış.
 • İngilizceyi öğrenmenin en kolay yolu buymuş.
Uyarı: Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman da ekten önce kesme işareti kullanılır: Hisar’dan (Anadolu Hisarı'ndan) 
Uyarı: Sonunda 3. teklik kişi iyelik eki olan özel ada, bu ek dışında başka bir iyelik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz:
 • Galata Köprümüzün uzunluğu 490 metredir.
 • (Galata Köprüsü'nün uzunluğu 490 metredir.)
Uyarı: Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır: 
 • Bu Kanun’un 17. maddesinin c bendi...
 • Yukarıda adı geçen Yönetmelik’in 2’nci maddesine göre...
Uyarı: Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz: 
 • Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür.
 • 112’nci Birleşiminin 2’nci Oturumunu açıyorum.
 • T.C. Merkez Bankasının temel amacı, fiyat istikrarını sağlamaktır.
 • İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verdiğimiz dilekçe işleme konmuş.
 • Türk Dil Kurumunun kuruluş amaçları bellidir, dedi.
 • Tüm alışverişi Yıldırım Marketten yapmış.
Uyarı: Ek getirildiğinde Avrupa Birliği kesme işareti ile kullanılır: Avrupa Birliği’ne üye ülkeler...
Uyarı: Başbakanlık, Rektörlük vb. sözler ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde Başbakanlığa, Rektörlüğe vb. biçimlerde yazılır.
Uyarı: Sonunda p, ç, t, k ünsüzlerinden biri bulunan özel isimlere ünlüyle başlayan ek getirildiğinde kesme işaretine rağmen Ahmedi, Halidi, Şahabı; Bosna-Herseği; Kerküğü, Sinobu, Tokadı, Zonguldağı biçiminde son ses yumuşatılarak söylenir.
Uyarı: Özel adlar yerine kullanılan “o” zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrıl­maz.
2. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve ünvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur: Nihat Bey’e, Ayşe Hanım’dan, Mahmut Efendi’ye, Enver Paşa’ya; Türk Dil Kurumu Başkanı’na vb.
3. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur: TRT’nin, TDK’nin, BM’de, ABD’de, TV’ye; cm'yi, kg'dan, mm'den...
Uyarı: Sonunda nokta ya da üs işareti bulunan kısaltmalara getirilen ekler  kesmeyle ayrılmaz:  Alm.dan, İng.yi, vb.leri, yy.da; m²ye, cm³e 
4. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur: 1935’te, 2’nci madde, 7’nci kat; 7,65’lik, 9,65’lik, 657’yle vb.
5. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için konur: 
 • Başvurular 17 Aralık’a kadar sürecektir.
 • Toplantıyı 13 Mart 2018 Salı'ya ertelemiş.
6. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır:
Güzelliğin on par'etmez
Bu bendeki aşk olmasa (Aşık Veysel)
7. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur: a’dan z’ye kadar, Türkçede -lık’la yapılmış sözcükler.
İlgili Sayfalar 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.