4 Aralık 2018 Salı

Öğretici Metin Yazarları Boşluk Doldurma

.......................................... (1898 - 1957)
 • Eleştirmen, deneme ve günlük yazarı, çevirmen. 
 • Cumhuriyet dönemindeki eleştiri ve deneme türlerinin en önemli ismidir. 
 • Yaşadığı dönemde ........................ savunmuştur. Halk tarafından benimsenmiş olsa dahi yabancı dillerden gelen kelimelerin dilimizden atılması gerektiğini düşünmüştür. 
 • Yeni Türkçe sözcükler türetmiş, dili sadeleştirme hareketinin en ateşli savunucusu olmuştur. 
 • Sağlam bir üslubu vardır. Konuşur gibi yazmış, çokça ............................. kullanmıştır. 
 • Cumhuriyet sonrası edebiyatımızda eleştirileri ile yön verici bir görev üstlenmiştir. 
 • Orhan Veli ve Garip Akımı'na yazılarıyla destek olmuştur. 
 • Deneme ve Eleştiri: 
 • Günlük: 

............................................... (1903 - 1980)
 • Akademisyen, eleştirmen, deneme yazarı, sanat tarihçisi. 
 • .................. ve ................. türündeki eserleriyle tanınmıştır. 
 • 1942'de profesör olan yazarın özellikle estetik ve sanat tarihi üzerine yayımladığı birçok çalışması vardır. 
 • Nurullah Ataç'la birlikte deneme türünün en başarılı yazarlarından biridir. 
 • Düşüncelerini açık ve yalın bir anlatımla kaleme almıştır. 
 • Deneme: 

...................................................... (1908 - 1973)
 • Akademisyen, çevirmen, yazar, yönetmen, sanat eleştirmeni. 
 • Ressam ve şair .......................................... 'nun ağabeyidir. 
 • Öğretim üyesi yetiştirme amacıyla Avrupa'ya eğitime gönderilen gençler arasında yer almıştır. 
 • Milli Eğitim Bakanlığının dünya edebiyatının klasik eserlerini Türkçeye çevrilmesi amacıyla 1941'de kurulan ....................................... çalışır. Montaigne, Moliere, Shakespeare ve Ömer Hayyam'dan yaptığı çeviriler başta olmak üzere birçok eseri Türkçeye çevirmiştir. 
 • ....................... türünün en önemli isimlerinden biridir. 
 • Denemelerinde sıcak, samimi bir üslup dikkati çeker. Konuşma dilinin zenginliklerinden biri olarak gördüğü devrik cümlelerin başarılı örneklerini verir. 
 • Edebiyattan siyasete, resimden mimariye kadar çok farklı konularda denemeler yazmıştır. 
 • Anadolu uygarlıkları, folkloru ve sanatı ile yakından ilgilenmiştir.
 • Anadolu'yu karış karış dolaşan sanatçı birçok belgesel film çekmiştir.
 • Cevat Şakir Kabaağaçlı ve Azra Erhat ile Türk kültürü için “....................................” kavramını ortaya atmıştır. Bu görüşün temeli, Türk kültürünün Anadolu’da yer almış eski uygarlıkların devamı olduğudur. 
 • Üç sanatçı bu konuda pratiğe dönük çalışmalar yaparak Anadolu'nun Batı sahillerinde yer almış antik çağ uygarlıklarını yerinde incelemişlerdir.
 • ........................................ kavramı da bu gezilerin bir sonucudur. 
 • Deneme: 

........................................................... (1897 - 1976)
 • Yazar, düşünce insanı, iktisatçı, tarihçi. 
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Vedat Nedim Tör ile 1932 - 1934 arasında yayımlanmış ............. dergisini çıkaran ekibin içinde yer almıştır. Siyasî, ekonomik, kültürel ve sanatsal konuları ele alan dergi, Türk Devrimi ile paralel bir çizgi izlemiştir. 
 • .............................. türünün en başarılı yazarlarından biridir. 
 • .......................................... adlı otobiyografisinde hayatının Osmanlıcı, Turancı, Komünist, Kemalist safhalarını, düşüncelerinin değişme sebepleriyle anlatır. 
 • ................................. (Atatürk), ............................... (İnönü), ............................’in Dramı ve Makedonya’dan Orta Asya’ya ............. Paşa isimli biyografilerinde bu şahısların hayatlarını, Türkiye'nin tarihî, siyasî, sosyal panoramasını çizerek gösterir. 
 • ...................................., romanında, devlet elinin uzanabildiği bir köyde, toprak ıslahatının nasıl gerçekleştiğini, bu alanda yaptıkları ve yapmak istediklerini birleştirerek canlandırır. Roman hem otobiyografik, hem ütopik özellikler taşır. 

............................................................. (1892 - 1954)
 • Edebiyat tarihçisi, eğitimci, yazar. Milli Mücadele'yi destekleyen yazılar yazdı. 
 • Kuvayımilliyenin en önemli yayın organlarından Açıksöz gazetesinin başyazarıdır. 
 • Ankara Erkek Lisesi edebiyat öğretmeni iken 1922'de Yeni Gün gazetesinde yazarlığa başladı. 
 • ................................................... isimli eseri Cumhuriyet döneminin ilk edebiyat tarihi kitabı olması açısından önemlidir. Eser az çok değişikliklerle Edebî Yeniliğimiz (1932) ve Yeni Edebî Yeniliğimiz (1940) adlarıyla birkaç kez basılmıştır. 
 • 1934’te Avrupa seyahatine çıkan yazarın Cumhuriyet gazetesinde yayımladığı gezi yazıları ....................................... adıyla basılmıştır. 

..................................................... (1894 – 1971)
 • Gazeteci, gezi ve anı yazarı. 
 • Atatürk devrimlerinin ve Batılılaşmanın önde gelen savunucularından biridir. 
 • Türkçeyi en iyi kullanan yazarlarımızdan biridir. 
 • Atatürk'le Türk ordusu İzmir'e girdiğinde tanışan yazar, ölümüne kadar Atatürk'ün yakınında bulunmuştur. 
 • Özellikle anı türündeki eserleriyle birçok döneme ışık tutmuştur: 
 • Birinci Dünya Savaşı sırasında 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa’nın yaveri olarak bulunduğu Suriye – Filistin ile kutsal topraklardaki anılarını ............................... adlı kitapta; 
 • Suriye - Filistin Cephesi'ndeki anı ve gözlemlerini ......................................'te; 
 • Doğumundan okul yıllarına, savaştığı cephelerden yaptığı inkılaplara, tartışma sofralarından insani yönlerine kadar Atatürk'le ilgili her detayı ..............................'da anlatır. 
 • Gezi edebiyatına da hem fikir hem de yöntem açısından yenilikler getirmiştir. Bu türdeki yazılarında geniş bir gözlem gücü dikkat çeker. 
 • Dış ülkelerde gördüklerini anlatırken sırası geldikçe Türkiye ile karşılaştırmalar yaparak önemli noktalara değinmiştir. 
 • Anı:
 • Gezi: 

.............................................................. (1892 - 1959)
 • Eğitimci, yazar, milletvekili, diplomat. 
 • Millî Mücadele'nin başlangıcında Tasvir-i Efkâr gazetesinin muhabiri olarak Anadolu’da bulundu (1919). Daha sonra Millî Mücadele’ye katılmak üzere Ankara’ya gitti (1921). 
 • Anadolu Ajansının idare heyeti üyeliğine getirildi ve Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin yazar kadrosuna girdi. 
 • Galatasaray Lisesi ve Ankara Erkek Lisesi başta olmak üzere çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 1934 - 1952 arasında Tiran, Atina, Budapeşte, Roma ve Londra büyükelçiliklerinde bulundu. 
 • Birçok türde eser verse de daha çok mülakatlarıyla ün kazanmıştır. 
 • 1916 - 1918 yılları arasında dönemin ünlü yazar ve fikir adamlarıyla yaptığı mülakatlar Türk edebiyatında yeni bir çığır açmıştır.
 • Bu mülakatlar .................................................. adıyla kitaplaşmıştır. 
 • Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülâkat” adlı çalışmasıyla Mustafa Kemal'i Türk halkına tanıtan kişidir.

.......................................... (1913 - 1988)
 • Gazeteci, yazar, radyocu. Dönemin popüler dergisi olan ................. ile ................. Ansiklopedisi’ni çıkarmıştır. İstanbul radyosunda beş yıl sohbet programı hazırlayıp sunmuştur. 
 • Sohbet:

................................................ (1917 - 1987)
 • Düşünce insanı, yazar, çevirmen. Düşüncesi solda, duyguları sağda olan bir aydın olarak bilinir. 
 • Cumhuriyet döneminin en önemli düşünce adamlarından biridir. 
 • Deneme türünün usta isimlerindendir. 
 • Yazılarında genel olarak Osmanlı’dan Cumhuriyete toplumsal hayat, Batılılaşma, Doğu–Batı çatışması, kültür, modernleşme gibi konuları ele alır. 
 • Deneme: 
 • Araştırma/inceleme: 

......................................................... (1907 - 1998)
 • Akademisyen, halk bilimci, halk edebiyatı ve folklor araştırmacısı. 
 • 1930’da İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. 
 • ........................................................’nün asistanlığını yaptı. 
 • 1941′de Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği teziyle doçent oldu, 1948′de profesörlüğe yükseldi. 1948′de başkanı olduğu Halk Edebiyatı Kürsüsü siyasi nedenlerle kapatıldıktan sonra yurt dışına gitti. ABD, Almanya ve Fransa’da çalıştı. 
 • Çok sayıda masal, halk hikayesi, türkü ve çocuk oyunu derlemiştir. 
 • Araştırma – İnceleme: 

...................................... (1915 – 1982)
 • Filolog, arkeolog, çevirmen, deneme, inceleme ve gezi yazarı. 
 • Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi mezunudur. 1946’da Doçent oldu. 1948’de siyasi nedenlerle üniversiteden uzaklaştırıldı. 
 • Özellikle Eski Yunan klasiklerinden yaptığı çevirilerle tanınmıştır. 
 • Cevat Şakir Kabaağaçlı ve Sabahattin Eyüboğlu ile Türk kültürü için “..........................................” kavramını ortaya atmıştır. 
 • Türk kültürünün Anadolu’da yer almış eski uygarlıkların devamı olduğu iddiası ile Anadolu'nun Batı sahillerinde yer almış antik çağ uygarlıklarını yerinde incelemişlerdir. ................................ kavramı da bu gezilerin bir sonucudur. 
 • Gezi: 
 • Deneme: 
 • Sözlük: 

.............................................................. (1915 - 1986)
 • Yeni Türk Edebiyatı Profesörü, eleştirmen, deneme yazarı. 
 • 1939'da İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatından mezun oldu. 
 • ...................................'ın asistanlığını da yapan Kaplan, 1962'ye kadar Tanpınar'la çalışmaya devam edecektir. 
 • Şiir Tahlilleri I-II ve Hikaye Tahlilleri adlı eserleriyle eleştiri türünün gelişmesine öncülük etmiştir. 
 • Denemelerinde eğitim, bilim, millî kültür, tarih ve medeniyet, hürriyet, demokrasi, gençlik, din, ideoloji, Batı, aydın, ahlak gibi birçok konuya değinmiştir. 
 • Deneme: 
 • İnceleme: Namık Kemal, Tevfik Fikret, Şiir Tahlilleri I-II, Hikaye Tahlilleri, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar
İlgili Sayfalar
Çalışmayı pdf olarak indir! 
Cumhuriyet Dönemi Öğretici Metin Yazarları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yorumlarınız bizim için önemli. Lütfen yorum yaparak daha iyi içerikler üretmemiz için bize destek olunuz.