21 Ocak 2019 Pazartesi

Tecrid

  • Bir şairin kendisini başka bir kişi yerine koyarak ona hitap etmesidir. Şairler özellikle mahlas beyitlerinde tecrid yaparlar.
Örnekler
Etse Nefî nola ger gönlüyle dâim bezm-i hâs
Hem kadeh hem bâde hem bir şûh sâkîdir gönül
Açıklaması: Nefi, daima gönlüyle yalnız başına zevk meclisi kursa, garipsemeyin. Zira, gönül; hem kadeh hem şarap hem de şuh bir sâkidir.
Nahvet kılıp nasîb Fuzûlî gibi bana
Yâ Râb mukayyed eyleme mutlak bana beni
Açıklaması: Bana gurur verme Fuzulî gibi, beni bana asla bırakma Allah’ım!
Âh u feryâdın Fuzûlî incidiptir âlemi
Ger belâ-yı âşk ile hoşnûd isen gavgâ nedir
Açıklaması: Ey Fuzûlî! (aşk ile eylediğin) ah ve figanlar herkesi üzmekte. Aşk belasıyla hoş geçimli isen eğer, bunca varlık iddiası (ah vah) da nedir?
Güzeller mihribân olmaz dimek yanlışdur ey Bâkî 
Olur vallâhi billâhi hemân yalvarı görsünler
Açıklaması: (Ey Baki! Güzeller acımaz, şefkat göstermez demek yanlıştır, vallahi billahi gösterirler hele biraz yalvarı görsünler. Baki, "yalvarı" sözcüğünü şiirde tevriyeli kullanmıştır. Yalvarı: yalvarma eylemi, İran'da kullanılan eski bir para)
İy Âşık sen ömrüni Hak ışkına sarf eylegil
Tâ iresin hazrete bir göz yumup açmış gibi
Açıklaması: Ey Âşık (Garip), sen ömrünü Tanrı aşkına sarf eyle ki, bir göz yumup açmış gibi huzuruna ulaşasın.
İlgili Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yorumlarınız bizim için önemli. Lütfen yorum yaparak daha iyi içerikler üretmemiz için bize destek olunuz.