Aşınma

  • Bitişik yazılan birleşik sözcüklerin bazılarında görülür. 
  • Birleşme sırasında hecelerden biri düşer.
  • Aşınmaya neden olan durumlar genelde şunlardır:
Birleşme sırasında iki ünlünün yan yana gelmesi:
cuma + ertesi > cumartesi 
kahve + altı > kahvaltı 
sütlü + aş > sütlaç
güllü + aş > güllaç
ne + asıl > nasıl
ne + için > niçin
o + ile > öyle
bu + ile > böyle
şu + ile > şöyle
    Benzer hecelerin yan yana gelmesi:
biri + biri > birbiri
pazar + ertesi > pazartesi
hasta + hane > hastane
pasta + hane > pastane
posta + hane > postane
ecza + hane > eczane
Uyarı: "Hane" ile kurulan her birleşik sözcükte aşınma meydana gelmez: dershane, yemekhane, çayhane, yazıhane, muayenehane, kahvehane...
İlk sözcüğün iki heceden oluşması ve ikinci hecesinde dar ünlü bulunması: 
kayın + ana > kaynana
kayın + ata > kaynata
İlgili Sayfalar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.