7 Şubat 2018 Çarşamba

İstiare (Eğretileme)

 • Bir sözcüğün benzetme amacıyla başka bir sözcük yerine kullanılmasıdır. 
 • İstiarenin temeli, benzetmeye (teşbihe) dayanır. 
 • Benzetmenin iki temel ögesinden (benzeyen ya da kendisine benzetilen) sadece biri ile yapılır. 
 • İstiare iki türlüdür:
Kendisine benzetilen ile yapılırsa açık istiare,
Benzeyen ile yapılırsa kapalı istiare olur.
Örnekler
 • Akıyor nûr gördüğüm dereden
Açıklaması: Dizede su “nûr”a benzetilmiş fakat su söylenmemiş. Sadece kendisine benzetilen ile yapıldığı için açık istiaredir.
 • Gözlerimde bulut geldim işte kapına
Açıklaması: Dizede gözyaşı yağmur dolu buluta benzetilmiş. Dizede sadece kendisine benzetilen bulut söylenmiş. Sadece kendisine benzetilen ile yapıldığı için açık istiare örneğidir.
 • Can bedende durmaz, uçar 
Açıklaması: Uçmak eyleminden anlıyoruz ki insanın canı kuşa benzetilmiş ancak kuş söylenmemiş.Yani sadece benzeyen (can) söylenmiş bu nedenle kapalı istiare vardır. 
 • Kurban olam, kurban olam
 • Beşikte yatan kuzuya
Açıklaması: Beşik sözcüğünden anlıyoruz ki bebek, kuzuya benzetilmiş. Sadece kendisine benzetilen (kuzu) söylendiği için açık istiaredir.
 • “Milupa, şampiyonlara iyi gelecek” (bebek maması reklamı)
Açıklaması: Reklamda, “şampiyon” kelimesi ile “bebekler” kastedilmiştir. Sadece kendisine benzetilen (şampiyon) söylendiği için açık istiaredir. 
 • “Red Bull insanı kanatlandırır” (Enerji içeceği reklamı)
Açıklaması: Enerji veren bir içecek olan “Red Bull” reklamında, insan kuşa benzetilerek kuş kadar hafifleteceğine değinilmektedir. Bunu yaparken kuşu hatırlatan bir eylem olan “kanatlandırır” kelimesi kullanılmıştır. Bu nedenle bu örnek kapalı istiaredir.
İlgili Sayfalar 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yorumlarınız bizim için önemli. Lütfen yorum yaparak daha iyi içerikler üretmemiz için bize destek olunuz.