28 Kasım 2018 Çarşamba

Ulama

  • Art arda gelen sözcüklerden ilk sözcüğün sonundaki ünsüzün, ünlü ile başlayan diğer sözcüğe ses bakımından bir hece oluşturacak şekilde bağlanarak söylenmesidir.
  • Ulama olabilmesi için ilk sözcüğün ünsüz ile bitip ardından gelen sözcüğün ünlü ile başlaması şarttır.
  • Ulama, okuma ile konuşmada akıcılığı ve ahengi sağlar, telaffuzu kolaylaştırır.
Geçe-n ⤻ ay gele-n ⤻ adamı-n ⤻ adı neydi?
Akşa-m ⤻ oldu, hüzünlendim ben yine. 
  • Ulama, bitişik yazılan birleşik sözcüklerdeki hece bölünmesini de belirler:
başöğretmen > ba - şöğ - ret - men 
büyükelçi > bü - yü - kel - çi 
ilkokul > il - ko - kul
  • Noktalama işaretiyle ayrılan sözcükler arasında ulama olmaz:
Sırf unutmak için, unutmak ey kış!
Büyük yalnızlığını dünyanın.
Hırsız, uyuyan adamın telefonunu çaldı. 
Örnek soru
Derken bir düdük (I) öttü (II) ansızın
Bembeyaz (III) gemi (IV) gitgide (V) ufaldı
Korkunç (VI) yalnızlığıyla (VII) baş başa
Rıhtımda bir (VIII) adam kaldı 
Bu dizelerdeki numaralanmış yerlerin hangilerinde ulama vardır? (2006 Ed.Sos)
A) I. ve VIII.      B) II. ve V.     C) III. ve VI.    D) IV. ve VII.     E) V. ve VII.
İlgili Sayfalar

3 yorum:

Yorumlarınız bizim için önemli. Lütfen yorum yaparak daha iyi içerikler üretmemiz için bize destek olunuz.