5 Temmuz 2019 Cuma

Kısaltmalar

Kısaltma; bir sözcük, terim veya özel adın, içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile daha kısa olarak ifade edilmesidir. 
Kısaltmalarla ilgili kurallar şunlardır:
1. Kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları genellikle her sözcüğün ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır:
TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi)
İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi)
ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
TDK (Türk Dil Kurumu)
ABD (Amerika Birleşik Devletleri)
KB (Kutadgu Bilig)
B (batı), D (doğu), G (güney), K (kuzey)
Uyarılar 
  • Kimi kısaltmalarda yukarıda verilen kurala uyulmaz:
BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi)
İLESAM (İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği)
TÖMER (Türkçe Öğretim Merkezi)
  • Gelenekleşmiş olan T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ve T. (Türkçe) dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz.
  • Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır: TDK'den, THY'de, TRT'den...
  • Kısaltması büyük harflerle yapıldığı halde bir sözcük gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır: BOTAŞ'ın, NATO'dan
2. Element ve ölçülerin uluslararası kısaltmaları kabul edilmiştir:
C (karbon)
Ca (kalsiyum)
Fe (demir)
m (metre)
mm (milimetre)
cm (santimetre)
km (kilometre)
g (gram)
kg (kilogram)
l (litre)
hl (hektolitre)
mg (miligram)
(metre kare)
cm² (santimetre kare)
Uyarılar  
  • Element ve ölçülere ait bu kısaltmaların sonunda nokta kullanılmaz.
  • Küçük harflerle yapılan bu kısaltmalara getirilen eklerde sözcüğün okunuşu esas alınırcm'yi, kg'dan, mm'den
  • Sonunda üs işaretli kısaltmalara getirilen ekler kesmeyle ayrılmaz: m²ye, cm³e
3. Bunların (kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarıyla element ve ölçü) dışında kalan sözcük veya sözcük gruplarının kısaltılmasında ilk harfle birlikte sözcüğü oluşturan temel harfler dikkate alınır.
Kısaltılan sözcük veya sözcük grubu özel ad, unvan veya rütbe ise ilk harf büyük olur.
Alm. (Almanca)
İng. (İngilizce)
Seymen Mah.
Prof. (Profesör)
Dr. (Doktor)
Av. (Avukat)
Alb. (Albay)
is. (isim)
sf. (sıfat)
çev. (çeviren)
kim. (kimya)
  • Sonunda nokta bulunan kısaltmalara getirilen ekler kesmeyle ayrılmaz: Alm.dan, İng.yi, vb.leri, yy.da
  • Numara sözünün kısaltması da kelime gibi okunduğundan getirilecek olan ek okunuşa göre getirilecektir: No.lu, No.suz
İlgili Sayfalar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yorumlarınız bizim için önemli. Lütfen yorum yaparak daha iyi içerikler üretmemiz için bize destek olunuz.